Home3 poems, 3 gedichten


'Cave Canem' with bassplayer Victor Horstink and violinist Theo Tomson

Joke Kaviaar - 3 gedichten:
Cave Canem / Cave Canem
De Muis / The Mouse
Met Lichte Tred / Kitty Walk

CAVE CANEM
(Hoedt U Voor De Hond)

Wie wil er nu een hond als ik?
M'n ballen stinken naar rottend vlees
Je ziet m'n bebloede tanden als ik grijns
Ik kwijl als ik zie hoe je feest

Zweren op m'n rug barsten open
en wanneer ik m'n gekartelde oren krab
springen vlooien op je dierbare sofa
Van allen ben ik je ergste angst

Geef me een naam en een plek bij de haard
waar ik 't vuil uit m'n vettige vacht schudden zal
Je geeft me te eten en ik schijt op je tapijt
Je trapt me en ik bijt naar je hals

Geef me een korst beschimmeld brood
dan kom ik terug en ik zeur
Maar als je me dan maar stenen toewerpt
blijf ik toch nog niet weg van je deur

Een gevaarlijke ziekte wacht op je veranda
Een kreupele zwerfhond die de hele nacht blaft
Ik hinder je, sorry dat ik besta
Kan je het niet aanzien dan maak je me toch af

Stop me in 'n kooi, maak er maar 'n einde aan
't Is de enige manier, je weet hoe het ligt, maar
je kunt 't niet, je bent veel te beschaafd, dus
kwijn ik eeuwig weg in je tuin en bederf je zicht

'Cave Canem' (Hoedt U Voor De Hond),
was published in lit. mag. Lava
Download Cave Canem

CAVE CANEM
(Beware Of The Dog)

Who would want a dog like me?
My body smells like putrefied meat
I show my bloodstained teeth as I grin
I drool when I'm watching you eat

Ulcers on my back are bursting
and while I scratch my jagged ears,
flees jump on your precious sofa
I'm the worst of all your fears

Give me a name and a place by the fire
where I can shake the dirt from my coat
You'll feed me, I'll shit on your carpet
You'll kick me, I'll jump at your throat

Give me a crust of moulded bread
and I will keep coming back for more
But if you throw me stones instead
I still won't stay away from your door

A dangerous disease is waiting on your porch
A crippled stray dog barking all night
I'll embarrass you, excuse me for living
Just kill me if you can't stand the sight

Put me in a cage and get it over with
It's the only solution, you know it's true, but
you can't do it, you are so sophisticated, so
I'll languish in your garden and spoil your view
back to begin
Home

DE MUIS

Omringd door puin,
opstuivend stof,
herinner ik me dat ik dacht
dat hij van lood was
Deze ommuring van dwarsbomen
En ik, een muis
achter een vergrootglas

Ik koesterde deze tombe
van roepende dromen
waar ik, met lege handen,
mijn knuistjes tot vuisten balde
Een brok heb afgestompt
van de lange wanden

En ik voelde het kraken
onder mijn laarzen
alsof draagbalken scheurden
De zuil vergruisde

Ik heb een gat geslagen

'De Muis' was published in Deviant
THE MOUSE

Surrounded by ruins
Grit flying up
I remember thinking
It must have been made of lead,
this wall of obstruction
And me, a mouse
behind a magnifying glass

I valued this tomb
of howling dreams
where I empty-handed
clenched my puny hands to fists
Punched off a crumb
from the large blockade

And I felt the crashing
under my boots
as if crossbeams cracked
The column crushed

I have broken throughback to begin
Home

MET LICHTE TRED

Zwervend als een kat
schuim ik uren langs kades aan de gracht
Tussen glasscherven en bier,
verwilderd
Trippelend onder de bruggen van
de burcht van de brullende leeuw

Sluipend, met verende pas
door de schaduw van een afvalbak,
turend in het neonlicht,
speur ik, de neus op de klinkers

Wat een geuren! Ik zing met hoge rug
tegen de voet van een lantaarnpaal en
mijn staart begint te trillen

Hee…

Hoor ik daar de echo van mijn gillen
of is het de krolse klacht van
een andere poes wier eenzame stem
hunkerend tegen de wind in praat?

Ik spits mijn oren, roep haar na,
trek mijn rubber handschoentjes aan en
volg haar spoor door een open kelderraam

We maken kennis op een
versleten matras
Spinnend bevredigend ons
dolend poezenbestaan


KITTY WALK

Rambling like a cat
for hours I explore the ditches by the docks
Between wasted beer and splinters of glass,
tameless
Tripping under the bridges
of the roaring lion's bastion

Prowling, with supple step,
through the shade of a garbage can,
peering in the neon light,
I sniff, my nose on the pavement

Those fragrances! Putting up my back I sing
facing the foot of a lamppost and
my tail begins to quiver

Hey...

Do I hear the reflection of my screech
or is it the wailing complaint of
another kitty in heat whose lonesome voice
speaks longingly against the wind?

I sharpen my ears, call after her,
put on my little rubber gloves and follow
her trace through an open basement window

We rendez vous on a
ragged matress
Purring pleasing our
drifting feline life


'Kitty Walk' was published in Exquisite Corpse

back to begin
Home