Home / Doodgaan doet u
maar ergens anders!

Schijten op Non Refoulement

"Dat is dus wat ze noemen: 'vrijwillige' terugkeer. Ik zal nooit de man vergeten die 'vrijwillig' terugkeerde naar Afghanistan en sindsdien zich daar schuil moet houden."


Albayrak troost legale kindertjes

"Albayrak als brenger van troost. Albayrak als moederkloek die van kinderen houdt. Maar intussen, ja intussen! Intussen zitten de net zo lieve kindertjes die geen documentje hebben waarin staat 'Ik ben Nederlander' achter de tralies."


De Ridder Albayrak:
Vrijheid, gelijkheid, broederschap, of: de dood


"Met deze onderscheiding wordt onder andere het Europees engagement van staatssecretaris Albayrak beloond."


Schijten op Non Refoulement

Afgelopen vrijdag, 11 december, verklaarde het UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de VN, dat de Europese landen moeten stoppen mensen uit te zetten naar Irak. Het UNHCR handhaaft daarmee de adviezen die het eerder in april dit jaar gaf, terwijl Engeland, Denemarken, Nederland, Noorwegen en Zweden sinds april zijn doorgegaan met deportaties naar Irak.

Vandaag, maandag 14 december, maakt Albayrak bekend: “De IND gaat de tijdelijke asielvergunning van ongeveer drieduizend Irakese vreemdelingen in ons land binnen een half jaar opnieuw beoordelen.” en ''Een aanzienlijk deel van deze mensen zal naar verwachting moeten terugkeren naar Irak. In de brief die de vreemdelingen ontvangen, worden zij aangemoedigd zich alvast te oriënteren op deze terugkeer”.

Dat is dus wat ze noemen: 'vrijwillige' terugkeer. Ik zal nooit de man vergeten die 'vrijwillig' terugkeerde naar Afghanistan en sindsdien zich daar schuil moet houden.

Het bericht over de Irakezen volgt op een bericht gisteren, dat luidde “Groepsgewijze bescherming asielzoekers eindigt”, waarin wordt bericht: “Asielzoekers uit landen waar het gevaarlijk is, kunnen straks niet langer als groep automatisch aanspraak maken op bescherming”. Als excuus wordt gegeven dat asielzoekers van het categoriale beschermingsbeleid misbruik zouden maken.

Niet alleen wordt op misdadige wijze doorgegaan met de demonisering, vervolging, opsluiting en deportatie van vluchtelingen, maar daarbovenop heeft het hele Nederlandse kabinet, ondanks rapporten van één van de grootste vluchtelingenorganisaties van de VN, het UNHCR (gesponsord door 'onze eigen' Nationale Postcode Loterij), volkomen schijt aan het principe van Non Refoulement: het verbod om mensen naar voor hen gevaarlijke gebieden of landen te deporteren.

Vluchtelingenwerk Nederland (VWN) reageerde op het afschaffen van het categoriale beschermingsbeleid met: ''Wij vinden het categoriaal beschermingsbeleid juist heel belangrijk. Dat mensen altijd nog individueel een asielprocedure kunnen starten klopt niet helemaal, want de IND is dan bij zo'n aanvraag alleen geïnteresseerd in het persoonlijke verhaal. Dat, terwijl iemand is gevlucht vanwege de oorlogssituatie. Daar heeft de IND dan geen boodschap meer aan”.

Nog wat meer dagen terug reageerde VWN op een andere bekendmaking vanuit Den Haag. Dat was deze: “Minderjarige alleenstaande asielzoekers die in Nederland aankloppen, moeten voortaan binnen een jaar weten of ze hier mogen blijven of het land uit moeten.” De wetswijziging wordt goed gepraat met: “Het is in het belang van het kind om waar mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving op te groeien”. Het maakt niet uit wat dat is voor omgeving; overstroomd, verdroogd, vernietigd, in oorlog... De voorlopige verblijfsvergunning wordt afgeschaft en we gaan er de vaart in zetten.

16 jaar? Eruit! En dan is er natuurlijk het sluitstuk: “Uitgeprocedeerde kinderen worden zo nodig in afwachting van hun uitzetting in vreemdelingenbewaring vastgezet”. Er wordt nog wat gebazeld over overleg met het UNHCR, dat hier blijkbaar wel iets in de melk te brokkelen heeft, het IOM, ook al zo goed voor de 'vrijwillige' terugkeer, en het Rode Kruis.

Terug naar VWN en hun reactie: “VluchtelingenWerk Nederland (VWN) verzet zich ertegen dat Justitie straks drie jaar krijgt om de kinderen terug te sturen. Je mag kinderen niet zo lang in onzekerheid laten zitten. Dat gaat tegen alle fatsoensnormen in”, en meneer Edwin Huizing, de directeur van VWN pleit ervoor “dat de IND de tijd neemt om de asielaanvraag van kinderen goed te behandelen. Extra tijd voor een nauwkeurige asielprocedure is bij deze kinderen echt noodzakelijk. Ze zijn wantrouwig en vermoeid als ze in Nederland aankomen”.

VWN is een hypocriete club. Ze protesteren, maar steunen het deportatiebeleid. Zij zijn een warm voorstander van 'vrijwillige' terugkeer, hét devies van menig zich als organisatie 'voor' migratie, 'voor' vluchtelingen, presenterende club. Maar 'vrijwillige' terugkeer, dat is die terugkeer waarvoor mensen zich moeten melden in de 'vrijheidsbeperkende locatie' in Ter Apel. Dat is die terugkeer die wordt afgedwongen door het afnemen van rechten, het afschaffen van voorzieningen, het op straat schoppen of opsluiten in deportatiecentra.

Wat gaat Vluchtelingenwerk Nederland doen nu de vrijwillige terugkeer van mensen die zo overduidelijk gevaar lopen wordt afgedwongen? Stoppen met meewerken aan de waanzin? Vast niet. VWN zal ongetwijfeld proberen de nieuwe regels in goede banen te leiden door mensen ervan te overtuigen dat ze in het licht van al deze repressie maar beter kunnen meewerken, want anders.... Anders is er die stok achter de deur! Het VWN toont zich daarmee het verlengstuk van mensenrechtenschendingen die op steeds grotere schaal worden uitgevoerd met doden tot gevolg. Het VWN is, om met Kafka te spreken, de eerste wachter voor de Poort van de Wet (in het verhaal 'Voor de wet'), die spreekt tot de man die naar binnen wil: “Ik ben machtig. En ik ben maar de laagste wachter. Van zaal tot zaal staan er wachters, de een al machtiger dan de andere. Ik kan de derde al niet eens meer aankijken”.

En zo kruipt VWN voor Albayrak. En zo kruipt Albayrak voor Europa. Europa op haar beurt kruipt voor de kapitalistische economische orde, vertegenwoordigd door multinationals die de wereld vervuilen, verwoesten, en daarmee de zich democratisch noemende staten van geld en welvaart voorzien. Schijt aan mensenlevens. Schijt aan het door staten zelf ooit opgestelde principe van Non Refoulement. Spoel maar door de plee.

De tijd van overleg en polderen is meer dan ooit voorbij. Met de nieuwste maatregelen wordt alweer aan vluchtelingen de oorlog verklaard. Voor tegenstanders van het beleid zit er niets anders op dan de aanval keihard in te zetten; op de racistische vreemelingen(haat)wet, op Albayrak, Hirsch Ballin, het kabinet, op justitie, de IND, de dienst Terugkeer en Vertrek, op de (vreemdelingen)politie, het IOM, en ja zelfs op VWN, die dit alles met voor-de-vorm-protesten legitimeert en intussen de 'vrijwillige' terugkeer als reële optie en vrije keuze presenteert.

Al wie meewerkt aan deze schanddaden, of het nu is om gewin of om de schijn van redelijkheid op te houden, is een werktuig in de handen van dictaturen die wèl hun ware gezicht durven te laten zien. Daarmee is ook Nederland en haar bureaucratische doen-alsof-vriendelijkheid, die haar valstrikken in wetten en regels verbergt, niets meer en niets minder dan een dictatuur. Een dictatuur, die aan al haar ambtenaren op straat speciale bevoegdheden verleent om 'illegalen' te kunnen vangen en daarvoor de medewerking van 'de burger' verlangt.

Hoeveel meer maatregelen en wetswijzigingen worden er in de laatste maand van het jaar, als niemand oplet tussen de kerstboodschappen door, nog snel even doorgevoerd? Het kruit dat tijdens nieuwjaarsnacht in de lucht wordt geschoten 'om de boze geesten te verjagen', zou wellicht beter kunnen worden besteed.

Joke Kaviaar, 14 december 2009Albayrak troost legale kindertjes

Goedemorgen! Een bende boze mannen in uniform ramt ergens in Den Haag in alle vroegte de deur in, licht alle bewoners van bed, en slaat onder het toeziend en almachtig oog der staatssecretaris bijna de kinderen in pyama zonder pardon in de boeien, als plotsklaps iemand roept: “Maar wij zijn hier legaal!”

Legaal? Papieren en alles erop en eraan? Wel even laten zien, hè?

Het was niet “een vreemd'ling zeker die verdwaald is zeker, 'k zal eens even vragen naar zijn naam” die met veel bombarie naar binnen was komen stampen. Nee, het waren de hoeders der natie die juist die vreemdelingen zóeken, en het stónd in de computer: de bewoners van dit huis zouden illegalen zijn, kinderen of niet.

Het moest allicht eerst nog even bewezen worden voor de kindertjes uit hun nachtmerrie konden worden verlost. Een kwestie van illegaal tot het tegendeel bewezen is, maar voor deze kindertjes liep de nachtmerrie goed af.

Zo kwam het dat Albayrak zich inderhaast ontfermde over de schreiende en jammerende kindertjes. Haar aanwezigheid als steun aan de harde hand van het niemand ontziende immigratiebeleid moest snel in een nieuwe publiciteitsstunt worden omgebogen om haar voor de afgang te behoeden. De troost, de liefde, de vrouw met de glimlach die een arm om je heen slaat en zegt: “Stil maar, het is al goed.” Tot overmaat van ramp was Albayrak met haar handhavers der wet door de deur geramd van een opvanghuis.

We moeten het nu allemaal weten, het staat in alle kranten: Albayrak als brenger van troost. Albayrak als moederkloek die van kinderen houdt. Maar intussen, ja intussen! Intussen zitten de net zo lieve kindertjes die geen documentje hebben waarin staat 'Ik ben Nederlander' achter de tralies. Intussen worden kindertjes gescheiden van hun vader of moeder of van allebei omdat díe geen documentjes hebben, en moeten ze elke week de liefhebbende ouder gedurende een uur gaan opzoeken onder het spiedend oog van camera's en bewakers.

Is er troost voor deze kindertjes? Wat nou troost!? Het is hun eigen schuld, of die van hun ouders! Hadden ze maar hun verblijfsvergunning niet te laat moeten verlengen! Hadden ze maar hier geboren moeten zijn! Hadden hun ouders maar hier geboren moeten zijn! Hadden ze maar uit eigen beweging gedwongen vrijwillig terug moeten gaan. Terug naar Servië, familie Bibic! Tot tweemaal toe, ook al is er helemaal niets! Terug naar waar je wèl geboren bent, alle onwelkome kindertjes en onwelkome moeders en vaders! Terug! Waar ú de troost vandaan haalt, zal ons een rotzorg zijn.

Maar dat staat niet in de krant.

Menig dictator omringt zich voor het verzachten van het harde imago met kindertjes of dieren. Op de foto, of gefilmd het liefst, tijdens de aai over de bol, het zitten op schoot, het drogen van de traantjes. Het doet het altijd goed, vooral in deze gure tijd van het jaar. Albayrak als goedheiligvrouw, die warmte en geborgenheid biedt. Als je maar documentjes hebt, mijn kind. Wie stout is de roe, je weet wel.

De vreemdelingenpolitie schijnt nog een bloemetje te hebben gestuurd. Morgen zullen we ons werk weer naar behoren doen, beloofd! Morgen trommelen we weer, net als elders vandaag, wèl de illegalen met hun kinderschare uit bed en brengen ze naar Kamp Zeist of het uitzetcentrum op Rotterdam-Airport. Daar laten we het troosten dan aan de christenen over die een bloemengroet mogen brengen en samen met hen een liedje mogen zingen.

Daaaaar wordt aan de deur geklopt, hard geklopt, zacht geklopt
Daaaaar wordt aan de deur geklopt, wie zal dat zijn?

Joke Kaviaar, 13 november 2009De Ridder Albayrak:
Vrijheid, gelijkheid, broederschap, of: de dood


Jean-Marie Bockel, staatssecretaris van Justitie van het Frankrijk van de beestachtige ontruiming van De Jungle in Calais, heeft ons eigen staatssecretaris Nebahat Albayrak van justitie een onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde op 14 oktober 2009. De uitreiking is die van de 'Chevalier dans l’ordre de la Légion d’Honneur', in het Nederlands: Ze is tot Ridder geslagen in het Legioen van Eer!

Gefeliciteerd Nebahat! Mogen we even applaus van de ook aanwezige minister van justitie Hirsch Ballin? Applaus voor het helpen tot stand te laten komen van het Europees Pact immigratie en asiel!

Klinkt mooi toch? Maar het is de zoveelste ontwikkeling in het dichttimmeren van Fort Europa voor migranten!

Op 9 september 2008 was Albayrak al in Parijs tijdens de Eurotop voorzetjes aan het geven. Zij presenteerde toen Nederland als ´gidsland voor asielpolitiek´. Op deze Eurotop werd gesproken over het gelijktrekken van het beleid. Niet dat we nu met ons allen mensen gaan welkom heten (alleen noemden zij het 'herverdelen van asielzoekers in Europa'), zoals Italië en Cyprus bepleitten... “Nee,” riep Albayrak“Ga je herverdelen, dan is dat een open uitnodiging om nog massaler te komen.” Kijk, aan zo iemand nemen de Fransen graag een voorbeeld! Albayrak pleitte er vervolgens voor “Het probleem bij de bron aan te pakken; door bijvoorbeeld Oekraïners te leren hoe ze Somaliërs met valse papieren herkennen.” Hoe heldhaftig! Te paard, te paard!

Het daaropvolgende Europees Pact werd afgesloten op 16 oktober 2008. Het volgde op het eerder dat jaar, 18 juni, aannemen van de Terugkeerrichtlijn. In die Terugkeerrichtlijn werd de detentieduur van Nederland als praktijk voor heel de EU overgenomen: anderhalf jaar. In sommige landen was dit tot dan maximaal enkele maanden geweest. Bravo, Nebahat! Geef haar harnas en zwaard!

Nog een paar feiten over de Terugkeerrichtlijn:
Het regelt het opsluiten en de deportatie van kinderen en minderjarigen.
Het bepaalt dat mensen die ongewenst zijn verklaard in heel de EU vijf jaar niet meer mogen komen.
Prachtig zo'n eenwording van beleid, n'est ce pas?

In een paar maanden tijd is de situatie vorig jaar voor migranten dus snel verslechterd. Op één uitzondering na: de mensen die we kunnen gebruiken. De 'kennismigranten'. Mensen die geld in het Europees laatje brengen dus, want we willen graag dat de arme landen hún beetje welvaart met ons delen, of beter gezegd: weggeven. Niet andersom natuurlijk! De Ridders plunderen er op los.

Albayrak heeft in 2008 een belangrijke voortrekkersrol gespeeld, en de Fransen zijn haar dankbaar. Een kleine opsomming van al hetgeen dat migranten die hun heil zoeken in Europa aan ons Nederlands Albayrak te danken hebben door haar steun aan de Fransen bij het totstand komen van het Europees pact voor immigratie en asiel, waarbij triomfantelijk werd gemeld: Fort Europa kan uit de steigers! Het pact bevat afspraken over:
    1. reguliere migratie
    2. irreguliere immigratie
    3. grenscontroles
    4. asielpolitiek
    5. samenwerking met landen van herkomst en doorvoer (de landen waar men doorheen komt)
Concreet betekent dit dat er alles aan wordt gedaan om 'illegalen' te weren en te deporteren, en om kennismigranten juist binnen te halen. Het betekent ook dat Frontex meer geld krijgt en meer middelen en dat kennis wordt uitgewisseld om de grenzen in het Oosten en in het Zuiden te versterken, beter te controleren. Het betekent ook dat landen van herkomst, zoals het wordt genoemd, onder druk worden gezet om mensen terug te nemen. Dit gebeurt door ontwikkelinghulp hiervan afhankelijk te maken en dat is dus kortgezegd: chantage. En tot slot: de chartervluchten, van alweer: Frontex.

Voor haar hulp bij het tot stand komen van deze Europese afspraken is Albayrak dus tot Ridder geslagen. Een 'erkenning voor buitengewone verdiensten'.“Met deze onderscheiding wordt onder andere het Europees engagement van staatssecretaris Albayrak beloond.”, zo schrijft het ministerie van justitie trots in haar persbericht.

Dit is dus waar we trots op moeten zijn:
- Het opjagen van mensen door de politie te belonen met kopgeld voor elke opgepakte 'illegaal'.
- Het geven van meer bevoegdheden aan de vreemdelingenpolitie, om bij arrestaties na huisinvallen alles te doorzoeken op identiteitsbewijzen, en zelfs mobieltjes uit te lezen. Let wel: geen huiszoekingsbevel meer nodig en dit wordt toegepast op mensen die niets anders hebben 'misdaan' dan geen verblijfspapieren te hebben!
- Het uitvoeren van racistische identiteitscontroles op straat, bij stations, op elke plek waar naar verhouding meer mensen met een andere huidskleur rondlopen, of met een hoofddoekje, of anderszins afwijkend.

Natuurlijk kan dit alles slechts verkocht worden aan het publiek wanneer mensen aan de lopende band wordt wijsgemaakt dat we te maken hebben met criminelen. En natuurlijk hebben we voor die criminelen cellen nodig. En natuurlijk is dat ook iets waar we trots op moeten zijn: dat we zo'n enorme 'celcapaciteit' aan het scheppen zijn!

Intussen breidt Fort Europa uit tot ver voorbij de Europese grenzen. Fort Europa eindigt aan de grens tussen Europa en Afrika al lang niet meer bij de straat van Gibraltar! Onze Ridders leveren een heroïsche bijdrage ver in de woeste internationale wateren en aan de training van andere koene Ridders in grensgebieden in het Oosten waarvan de meeste Nederlanders de naam niet uit kunnen spreken.

Maar klaar zijn we nog niet, zo sprak Albayrak plechtig in het Frans nadat zij de onderscheiding opgespeld had gekregen. In haar toespraak verklaart zij het een genoegen te hebben gevonden om met de Fransen samen te werken. Een ruwe vertaling van het laatste deel van haar toespraak:

“Het Middellandse-Zeegebied is belangrijk voor Nederland, zeker op het gebied van asiel en migratie. We hebben een grote behoefte om effectieve wederzijdse afspraken op het gebied van repatriëring te maken. We kunnen dit ook realiseren op het gebied van grenscontrole. Bijvoorbeeld de rol van Frontex voor een adequate bewaking van de buitengrenzen van de Unie. Beide landen zien de wederzijdse belangen en het gemeenschappelijk belang van de Europese geharmoniseerde asielprocedures.
Deze onderscheiding betekent veel voor mij. Ik beschouw het als een aanmoediging om onze goede relatie voort te zetten in de komende jaren. Als het aan mij ligt, komen er veel meer Frans-Nederlands initiatieven.”


Gefeliciteerd Nebahat! Dit is een reuzentaart waard! In je gezicht. Merci, merci, merci! En dat we nog lang goede vrienden mogen zijn in onze strijd tegen het vreemde! Liberté, égalité, fraternité maar dan wel alleen onder ons! De toevoeging in deze Franse slogan 'Ou la mort' geldt allicht alleen voor de onwelkome gasten.

Joke Kaviaar, 20 oktober 2009