Home Bajesboten
Deportatiepraktijken
Zestienhoven
Met Dichtgeplakte Mond


VANGSTQUOTA

Verdonk: Het Probleem is opgelost

GEVANGENENRUIL

JE VRIJHEID OF JE LEVEN, MINISTER!


JE VRIJHEID OF JE LEVEN, MINISTER!

Je vrijheid of je leven
Hoe zou je dat ervaren, bewaker?
Je vrijheid of je leven
Hoe ga je dat verklaren, regeltjes maker?
Je vrijheid of je leven
Wat zou je dan zeggen, minister?
Je vrijheid of je leven
Minister, weet je hoe 't voelt?

Want dit is wat je doet
Je vrijheid of je leven
als keuze bieden na je jacht
op wie alleen aan overleven dacht
en wiens naam nergens bestaat
Overleeft onzichtbaar op straat
Wegwezen! Je vrijheid of je leven
Betaal maar in ons gevang

Je vrijheid of je leven zeg je,
minister; de boot in of het kamp
Wil je brandend de dood in
verzuipen, of door eigen hand?
Ga 't eten en drinken maar staken
of neem de door ons gemaakte strop
van door ons geleverd laken
Kijk, zo doe je dat om je kop

Je vrijheid of je leven, minister,
zeg ik; slechts één ervan kun je geven
Ja, rapporten kun je negeren
't Gepeupel het denken verleren
Je vrijheid of je leven, minister
of denk je 't te overleven
door op de vlucht te slaan?
Je weet wat vluchters te wachten staat

Die worden in de rug geschoten

Je vrijheid of je leven, vluchter!
Of ze worden opgesloten
tot ze niet meer weten waarvoor
Alleen maar in de weg gelopen
Je vrijheid of je leven, minister
Wees niet bevreesd, je mag kiezen
Je vrijheid of je leven, minister
't Maakt me niet uit hoe je heet

Joke Kaviaar, 17-9-06

Wegens het ontkennen van verantwoordelijkheid voor de dood van elf mensen door de
Schipholbrand, geschreven voor de ministers Donner, Dekker en Verdonk

22/09 aanvulling: Nadat op 21 september 2006 het rapport van de schipholbrand werd gepresenteerd, zijn Donner en Dekker opgestapt. Wat een gotspe! Het is niet meer dan een slimme politieke move om nu op te stappen, om daarmee sympathie van de kiezer te winnen en een debat te ontlopen. Daarnaast: de uitkomsten van het onderzoek wijzen weliswaar naar de diensten van Donner (DJI) en Dekker (rijksgebouwendienst); het is Verdonk die de mensen wil opsluiten en uitzetten en het is in dienst van haar beleid dat deze uitzetbajes is gebouwd, in gebruik genomen, deels afgefikt, en opnieuw in gebruik genomen! De tiran gaat dus weer eens vrijuit en erger nog; zit tijdelijk op de post van Donner! Je vrijheid of je leven, Verdonk!

Vangstquota

“En? Nog wat gevangen vandaag?” Het is DE vraag in dit tijdperk van verregaande ontmenselijking. Of gaan we er wat aan doen?

In verschillende gemeenten wordt vanuit de raad geprotesteerd of worden vragen gesteld over het prestatiecontract voor de politie dat moet helpen die drijvende doodskisten die er binnenkort bij gaan komen in Zaanstad en Dordrecht en de bajes in aanbouw in Alphen aan de Rijn, te vullen.
Of die vragen nu zoveel uithalen? Allemaal voor de vorm. Staken! Niet meewerken! Dáár hebben we wat aan!
Als al die mensen braaf hun werk blijven doen en roepen dat zíj niet verantwoordelijk zijn, verandert er nooit wat.

Let op mijn woorden: straks gaan de gemeenten erop toezien dat het contract netjes wordt nageleefd. Zoals ook de Zaanse raad instemde met de bajesboten, want dan kunnen ze toezichthoudertje spelen.
Het is niets minder dan medewerking verlenen aan het gevoerde beleid en helpen het vriendelijker te doen voorkomen. In de Rotterdamse bajesboten zal ook wel zo'n commissie zijn. Het weerhoudt de bewakers er niet van om stelselmatig gevangenen als ratten in de val te behandelen en in de publiciteit te doen alsof zíj, het personeel, degenen zijn die
lijden onder de slechte omstandigheden op die boten.
Tot tweemaal toe hebben ook activisten de agressie van bewakers ondervonden, hetgeen net zo hard wordt ontkend, ook al waren daar mensen getuige van. Schaamteloos, dat ontkennen, maar het kan, want wie wil dat nu weten allemaal?

En deze dan! Ook bij de Rotterdamse bajesboten werd toegezegd dat er geen uitgeprocedeerde asielzoekers zouden komen. Het gebeurt nu toch en niemand kan er wat aan doen. Baas boven baas. Gemeentes moeten niet zo tegensputteren, anders kunnen ze nog wel ergens op worden gekort om hun medewerking af te dwingen, of is er nog wel een koninklijk besluit op te diepen dat kan worden gebruikt om de dwarse lokaaltjes te overrulen.

Over dwang gesproken: de gevangenispastor van Kamp Zeist, Gerard Loman, die ontslag heeft genomen, heeft een spreekverbod gekregen. Terwijl de hele Nederlandse goegemeente om het hardst om het recht op vrijheid van meningsuiting voor extreem rechts roept, en te pas en te onpas Smit van Nieuw Rechts, Kusters van de NVU, en deWinter van het Vlaams Belang overal worden uitgenodigd om hun gif nog verder te verspreiden, mag een brave borst zoals deze pastor de waarheid over wat er in Kamp Zeist achter de muren, hekken, deuren, kettingen en het prikkeldraad gebeurt, niet verder vertellen.
Net zo min mogen dat mensen die in bezoekersgroepen zitten aan de bajesboten, Zestienhoven, en Schiphol Oost. Ook daar zijn speciale wurgcontracten voor.

Nederland is een totalitaire staat geworden. Alles voor het deportatiebeleid!

Eerst kwam er de ID plicht. Dat veegt wel lekker makkelijk. Nu het prestatiecontract. Stoffer en blik erbij. De vuilnisbakken hadden we al. De doofpotten ook.
Het is zo simpel: Rita Verdonk is hoofdverantwoordelijk voor de elf doden van de Schipholbrand, ook al is het stom om een sigaret niet goed te doven, maar geen misdaad. Degene die daar nog steeds voor wordt vastgehouden is voor dit ongeluk dat ook hemzelf heeft getroffen al lang meer dan genoeg gestraft, als men er al straf voor zou mogen uitdelen. Immers, het was overmacht: was de man thuis geweest, dan had hij een emmer water kunnen pakken, zijn buren waarschuwen, zelf de brandweer bellen.
Zijn buren hadden het pand tijdig kunnen verlaten, aangezien ze zelf over sleutels beschikten.

Het opsluiten van mensen die niets misdaan hebben is de ware en grote misdaad hier.

Parlementair en juridisch technisch gesproken mag Rita Verdonk dan niet door de onderzoeksraad verantwoordelijk kunnen worden gehouden; je hoeft geen expert te zijn om te kunnen inzien dat alle repressieve maatregelen die de apartheid moeten bevorderen in het Nieuwe Europa - dat onafwendbaar op nog meer rellen in de grote steden afstevent en op nog meer doden aan de hekken en de stranden - er niet zouden zijn als de uitzetindustrie niet draaiende hoefde te worden gehouden.

Het kapotmaken van hengels, haakjes, netten en ander tuig is wat ons te doen staat. Zodat de vangstquota niet kunnen worden gehaald. Zodat deze jacht meer kost dan hij oplevert, en moet worden opgegeven.

Joke Kaviaar, 13-10-06

Lees ook: Met Dichtgeplakte Mond

Verdonk: Het Probleem Is Opgelost

We mogen haar feliciteren; een jaar na de Schipholbrand is De Klus geklaard. Opgetogen meldt onze adequate nog-altijd-minister-ondanks-alle-leugens dat ze, op een paar na, klaar is met de 26.000. Afgerond. Het is maar wat
getover met de fase nummers 1 tot en met 3, waardoor het maar zo lijkt, maar dat is een hele kunst.

Magie, daar is Rita een kei in: In werkelijkheid wachten er nog altijd veel meer op een definitieve beslissing. En dan nog even de spiegel omkeren, jongens! 45 procent heeft mogen blijven! Wat aardig van Rita! 55 procent moest dus weg, vergeten ze erbij te vertellen: en hoe!

Talloze malen hield Rita zich niet aan het buitenschuld criterium en verdwenen aldus braaf meewerkende aspirant terugkeerders alsnog op straat in de illegaliteit of in het uitzetkamp of de deportatiebajes. En maar volhouden dat het allemaal criminelen zijn die zo slecht worden behandeld in die drijvende doodskisten. Daar kun je als gehoorzaam volkje toch moeilijk op tegen zijn!

Criminelen? Kijk naar jezelf, kampoudste!

Maar onze akela mag zich op de borst kloppen en een medaille opspelden. Want dit is wel het toppunt van goedertierenheid: mensen die al jááááááren hebben gewacht op iets waar ze al die tijd gewoon recht op hadden, met discretionaire bevoegdheid wegens schrijnendheid inzetten als ruilhandel voor wie alle rechten wordt ontnomen. Het is prestige: Rita zou Het Probleem oplossen en dat heeft ze gedaan (zegt ze).

Ik moet haar nageven dat het knap is hoe ze erin slaagt toch zoveel mensen het land uit te knikkeren zonder dat iemand dat opmerkt. Petje af. Goed verstopt wordt het, gewelddadige deportaties van onschuldige mensen nadat ze murw zijn gemaakt tussen de muren van gevangenissen, lekker vlot en goedkoop neergezet: lego voor volwassenen. Kijk eens, we doen er wat aan! Kan iemand even dat bordje met de tekst 'APPLAUS' omhoog houden?

Niet dat het altijd zo goed lukt met dat beleid, want een onbekend aantal mensen zwerft ergens in Nederland totaal rechteloos gemaakt rond en kan geen kant op, behalve opnieuw door de hele mallemolen heen van uitsluiting, als waren zij melaats, en opsluiting, als waren zij gevaarlijk. Hoe dan ook, op papier zijn ze weg. Pief paf poef weg. Doorgezaagd, maar niet echt.

Maar vooral, of ze nu zichtbaar zijn of niet, zij zijn Het Probleem.

Als het jarenlang telkens in verband brengen van 'vreemdelingen' met 'problemen' geen vooropgezette strategie van haat zaaien door negatieve associate is, dan weet ik het ook niet meer.

En dan nu: razzia's! Het prestatiecontract van de politie is de volgende stap in de klopjacht op al wie geen verblijfspapieren bezit. Lekker een gezin met twee kleine kinderen om vijf uur 's morgens uit bed laten rammen met een gemaskerd arrestatieteam en afvoeren naar crematorium, tijdelijk ingericht als uitzetcentrum, Zestienhoven. Die moeten en zullen terug naar Iran en dat overleven ze niet.

Dit alles gebeurt terwijl de politie zegt geen tijd te hebben om mensen op te pakken die een straf nog moeten uitzitten. Het is een kwestie van prioriteiten stellen natuurlijk: in veel gevallen is het 'Eigen Volk Eerst', maar hier doen we dat natuurlijk andersom.

En dan de kinderen! Wat een hartverwarmende woorden staan er in Rita's column “Kinderen horen niet in vreemdelingenbewaring” van 27 september - ik kan mijn tranen haast niet bedwingen! - dat de ouders niets te vrezen hebben in de landen waar ze naar toe worden gesleept… en “Ik hoop oprecht dat hun ouders zich verantwoordelijk gedragen en met hun kinderen terugkeren”.

Duidelijker gezegd - want duidelijkheid, daar houdt Rita van: laat jezelf en je kinderen maar vermoorden, dan ben ik tenminste niet verantwoordelijk voor je opsluiting. Je reinste chantage is het. En dan moeten de ouders dus ook nog in staat zijn om temidden van alle paniek om vijf uur 's nachts, terwijl ze op gewelddadige wijze worden ontvoerd, de zijdelingse opmerking op te vangen dat de kinderen “ook wel ergens anders” kunnen worden ondergebracht…, áls het al gezegd wordt. Ik ken getuigenissen van kinderen die expliciet vertelden dat er géén keuze werd geboden. Ze werden opgesloten, basta!

Kort voor ik aan het schrijven van dit stuk begon, las ik ergens op het web dat een Afghaanse man al 50 dagen in hongerstaking is omdat in Afghanistan sowieso zijn kop eraf gaat door de Taliban, en dan mag hij blij zijn dat het nog snel ging. Toch is zijn enige kans om te leven nog hier en als niet, dan niet.

Wat kan een mens anders nog doen om zijn overlevingskans, zij het maar een beetje, te vergroten? Juist door de dood in de ogen te zien. Paradoxaal maar waar.

Rita kijkt toe en ziet die dood niet. Wie al zoveel doden op haar geweten heeft, en dan bedoel ik iedereen die tengevolge van het harde beleid in de periode Verdonk nu niet meer in leven is; mensen die door gebrek aan medische hulp stierven terwijl zij zich in de handen van justitie- of politiediensten bevonden, mensen die onder diezelfde handen zo gebukt gingen dat zij zelfmoord pleegden, mensen die terug moesten en niet konden die liever hier de hand aan zichzelf sloegen, de elf slachtoffers van de Schipholbrand; wie al zoveel doden op haar geweten heeft, ziet ook in de ogen van één enkele hongerstaker de dood nog niet.
Laat staan in al die IND documenten.

Het ministerie van V en I is de inquisitie van het nieuwe millennium, Verdonk de ideale Torquemada die af en toe een zondaar vergeeft en dan weer met de toorts naar de volgende brandstapel loopt. Voor advies e-mailt ze zo nu en dan met Filip DeWinter, van Vlaams Belang, aldus Filipje zelf in het programma Buitenhof op 24 september. Dan overleggen ze over wat ze aan die vluchtelingenstroom kunnen doen, hoe de immigratie het meest effectief kan worden gestopt. Aan de zijlijn blčrt Michieltje Smit nog wat mee dat bootvluchtelingen bij aankomst aan wal moeten worden doodgeschoten.

“Dat zal ze leren!”
“Maar dat valt veel te veel op, Michiel,” sist Filipje hem toe.

Rita doet maar even net of ze het voorstel van Smit niet gehoord heeft. Hij komt er nog wel achter, dat in Nederland zíj, en niet hij, Het Probleem al heeft opgelost en dat ze hem in België of de rest van Europa ook al niet meer nodig hebben.

Lekker pűh!

Joke Kaviaar, 30-9-06

Lees ook: Hup Rita Hup!

Zie voor de precieze cijfers over het 'project terugkeer' en de '26.000': www.vluchtelingenwerk.nl.


Voorwoord

"Liever dood dan in de bajesboot". Dat was de reden voor een hongerstaking van meerdere gevangenen, in elk geval twee maar er is melding gemaakt van 64 op 26 juli jl., op de bajesboot Reno. De hongerstaking is gesmoord in repressie.
Hongerstakingen komen op de bajesboten regelmatig voor, evenals (pogingen tot) zelfmoord, en sterfgevallen door het ontbreken van medische zorg. Blijven we wachten op nog meer slachtoffers van het beleid van Donner en Verdonk?

GEVANGENENRUIL

Hamas en Hezbollah doen het. Vijandelijke strijders gevangen nemen. Oh, pardon, zo mag je dat niet noemen natuurlijk. Die vijandelijke strijders zijn eerzame soldaten in dienst van een staat. Geen terroristen. Geen vijandelijke strijders. En vanzelfsprekend is het volkomen terecht dat de staat Israël Palestijnse vrouwen en kinderen opsluit, mensen zonder vorm van proces vasthoudt, en daarbij
mensenrechten schendt.

Ik wil voorstellen dat het gevangen nemen van vijandelijke strijders zo'n gek idee niet is. In Nederland zitten namelijk ook heel wat mensen onschuldig in de gevangenis.
Hoe anders ze eruit te krijgen? Gedemonstreerd heb ik. Me vastgeketend aan een hek. Met vis gegooid. Maar nog steeds zitten er onschuldige mensen in de Nederlandse gevangenis.

Onschuldigen? Hoezo?

Nou kijk. Wat dacht u van al die mensen zonder papieren, de zogenaamde 'illegalen'? Dat zijn criminelen, volgens Donner en Verdonk. Dat zullen ze niet hardop zeggen, maar zo worden die mensen wel behandeld.

De laatste maanden houd ik me meer en meer bezig met het zoeken naar en het publiceren van feiten over onder andere de bajesboten in Rotterdam. Die betonnen pontons met brandgevaarlijke opbouw ŕ la Schiphol Oost, zoals we die in Zaanstad en Dordrecht ook in gebruik gaan nemen. Die. Dan blijkt hoeveel er stil wordt gehouden.

De verhalen over de bajesboten gaan over een stelselmatige geestelijke en fysieke mishandeling van mensen om ze ertoe te bewegen 'vrijwillig' dit land te verlaten.
Over Kamp Zeist en Zestienhoven hoor je net zulke vreselijke dingen. Er zitten zelfs kinderen, net als in die Israëlische cellen. Nog steeds.

In Zestienhoven is het in elkaar slaan van zich verzettende 'deportees' standaard, zo vernam ik deze week nog. Een man was er zodanig geslagen dat hij instortte en in een grote plas bloed lag.
Medegevangenen vreesden voor zijn leven. Maar ach. Wat zou het? Het is een 'buitenlander'. Hij spreekt niet of slecht Nederlands dus klagen wordt moeilijk. En wie neemt het nu op voor zo iemand? Een makkelijk slachtoffer.

Dat is terreur. Want het is het angst aanjagen aan een hele grote groep mensen. 'Wee degene die zich zonder papieren op Nederlands grondgebied begeeft; dit is wat we met je doen als we je vinden!' Wie is er ook alweer de baas over deze terreur? Wie zijn ook alweer die Osama's van Nederland?

Die wil ik wel ruilen voor al die onschuldige gevangenen! Tot dan zal ik deze terroristen fatsoenlijk behandelen, volgens de Geneefse conventie, en alle humanitaire verdragen, al zal vooralsnog de aanhouding van deze verdachten nog even op zich laten wachten.

Gelijk oversteken! Twee 'ministers' voor al die onschuldigen. Want de Nederlandse staat heeft migranten de oorlog verklaard door de jacht op hen te openen.

Eerlijk toch, zo'n gevangenenruil?

Schuldigen aan mishandeling, gijzeling en moord(dadig beleid) zoals het levend opsluiten van mensen in crematoria, ik bedoel uitzetcentra, ruilen voor mensen die niets hebben misdaan en voor onbepaalde tijd in containers worden opgesloten waar het met deze hitte niet uit te houden is, het 'eten' tot ondervoeding leidt, zij in ledigheid hun leven slijten, niet worden geholpen als zij ziek zijn, in de isoleercel gegooid om een kleinigheid, en mishandeld als ze niet snel genoeg meelopen naar hun deportatie.
Parallellen met de situatie in Israëlische 'detentiecentra' genoeg!

Nu eerst maar eens een advertentie zetten: nette kamer met stapelbed gezocht. Moet afsluitbaar zijn.


Joke Kaviaar, 15-7-06

Lees ook: DOODSOORZAAK NR. 1 onder vluchtelingen in Nederland: De beste politicus van 2005

back to begin
Home