Home Stop Deportaties Nieuws en links

De Hand Van De Macht
Niet Eerder Dan De Dood
"Lach Ik Eens, Is Het Weer Niet Goed"
Recht Van Spreken

De Hand Van De Macht


't is de hand van de macht die werd uitgestoken
greep te krijgen op een vreemde
te laten zien wie de baas is
het is geen hand van vriendschap
en het hondje dat imam of islam heet
had vast het liefst gebeten
maar weigerde slechts
hetgeen ik ook zou doen
omdat er bloed drupt van die hand
zo zoet verbeeld door ketchup eens
en dat was al terrorisme

't is de hand van de macht die werd uitgestoken
niet omwille van emancipatie
dan zou die handreiking voor vrouwen zijn
die hoofddoeken dragen en die
op straat worden aangevallen
door 't zwart wit van de Nederlander die
met de riem onderwijzend in de christelijke leer
die terrir in haar hok wil drijven
en het vooraleer zij dat doet
laat snuffelen aan die hand
zodat het beest de geur vast leert kennen
braaf

't is de hand van de macht die wordt uitgestoken
niet de helpende hand voor een vluchteling
niet de hand die redt van zweepslagen,
elektrocutie, verdrinking, verminking,
van duisternis, kooi van kwelling
't is een hand in olie gedompeld
om los te kunnen laten met gemak
riekend naar desinfectans
de nagels scherp, krassen op het schoolbord
't is de hand van de les die
nog te los is ingestampt
onze woorden te vriendelijk
zo ontoelaatbaar tolerant
zit
als je niet dood liggen kan

't is de hand van de macht die wordt uitgestoken
om aanbeden te worden voor een aai
om gelikt te worden
om vereeuwigd te worden
't is de wijsvinger van die hand
die opgeheven wordt
foei
't is de duim die goedkeurend opsteken kan
't is de duim die afkeurt, te gronde richt
't is die hand die de halsband aantrekt
van de horige
hier jij
en luisteren nu!

Joke Kaviaar 28-11-04Ewoud de Groot - 'En Volk'

back to begin
Home

Niet Eerder Dan De Dood


Welk recht heeft een regeerder te zeggen
dat over grenzen gesloten handen
die elkaar samen n verklaarden
de huid dienen te verbranden?

Wat heeft zo'n besluit te weerleggen
om met haar wet van scherpe tanden
waarachter valse tongen zich scharen,
tot afscheid te dwingen, te zwartomranden?

Niets heeft het, van enig tastbaar leven
dat waarde toekent aan die harten,
niets ziet, het breken goed praat

en voelen enkel haar eigen beven
voor 't geluk dat zij ter dood wil tarten
Een minister beschikt, en zij, en wij?

Opnieuw te staren naar die misdaad

Joke Kaviaar 13-12-04

Voor Naomi Snel en haar geliefde en hun twee kinderen, veel sterkte!

back to begin
Home

Audio download: Lach Ik Eens, Is Het Weer Niet Goed
live in Pakhuis Afrika, 16-2-05 (1,44mb)

"Lach Ik Eens,
Is Het Weer Niet Goed"


Niet goed
Een vader en zijn zoon verlaten
Ze zijn niet de eerste
Een vader en zijn zoon verlaten
Ze zijn niet de laatste

Lach ik eens, is het weer niet goed

verlaten het prikkeldraad vrij
En van de weinigen
verlaten het prikkeldraad vrij
en n van de velen
Vogelvrij

Lach ik eens, is het weer niet goed

Vogelvrij, maar niet meer gekooid
Zoek het uit op straat
Vogelvrij, maar niet meer gekooid
Zie maar waar u gaat
Wij konden u niet kwijt

Lach ik eens, is het weer niet goed

gekooid waar zo velen achterblijven
Zoek het maar uit in die cel
gekooid waar zo velen achterblijven
Zoek het maar uit in die gangen
Tot wij u zat zijn

Lach ik eens, is het weer niet goed

blijven in de verstikking of buiten geen schuilplaats
Zoek het maar uit, schim zonder verhaal
blijven in de verstikking of buiten geen schuilplaats
Zoek het maar uit, schim zonder taal
Uit onze ogen, hoe dan ook

Lach ik eens, is het weer niet goed
zei de minister die hierover besliste,
want zij voelde zich zo onbegrepen

Joke Kaviaar, 28-12-04
(met dank aan de Volkskrant)"Lach ik eens, is het wr niet goed!"

back to begin
Home

Engelse vertaling: The Right To Speak

Recht Van Spreken


In dit land wordt protest
opgesloten in stilzwijgen
Zo is het dood
als een deur
Kan alleen van buiten open
dat stilzwijgen,
een ruimtelijke cel
zonder de hardheid
van bewegingsbeperking
Zonder de echtheid
van de muren

Nee, de muren hier
zijn van krantenpapier
en de sleutelbewaarders
hebben de regie
over de nieuwswaarde
Zij zijn redacteuren
in een spreekbuis
die steeds nauwer wordt
en tenslotte alleen nog
door het gaatje laat
wat van bovenaf
in de trechter wordt gestort

In dit land worden woorden
als niet bestaand beschreven,
door de onzichtbare
rode pen met vrijheid gecensureerd
Welk een land van ongekende vrede
dit is!
Welk een land van ongekende vreugde
dit is!
De onderdrukking bestaat uit niets
meer dan niet drukken
Niet horen, niet zien
Het moet een zegen zijn
voor een schrijver
om in dit land te leven

Ja, zo is het
een paradijs voor wie
voor zich zelf schrijft
die de spot van een enkele lezer
verdragen kan
'Lees toch eens
wat een idioot
Die doet alsof er
hier iets te strijden valt'
Ja, dit land
houdt zelfs
van een dwarse schrijver als ik
want ik help de wereld tonen
hoe liberaal dit land is en
hoe groots haar gebaar is
dat hier vrijheid van meningsuiting bestaat!

Joke Kaviaar 17 augustus 2004

back to begin
Home