Home
Deportatiepraktijken
Hup Rita Hup
STOP DEPORTATIES!
Een statement tegen de stilte
STOP DEPORTATIONS!
A Statement against the silence

Mail aan Verdonk d.d. 1 juli
Oproep tot lawaai protest bij komst Verdonk bij slavernijherdenking op 1 juli as.
Eens Te Meer (gedicht)
Zie ook:
Bericht aan NiNsee: Laat R. Verdonk niet toe
Verdonk spreekt bij Slavernij-herdenking Oost
1 juli: protest tegen Verdonk bij herdenking
Stop Michiel Smit bij de Slavernijherdenking!
Verdonk verlaat herdenking eerder
foto's: Verdonk wordt naar huis gestuurd

N.a.v. Smits e-mail actie Hup Rita Hup, heb ik gelijknamige diss gemaakt: Hup Rita Hup.
Rita was Smit en de zijnen erg dankbaar.
Dat zegt me genoeg over Rita Verdonk!
- Download ook: Diss Op Het Nietszeggend Ik!
(...en nu goed luisteren, Rita!)


De e-mail actie van Smit:

"Actie: Steun Verdonk, stuur NU een email!(30-06-05)"


Smits oproep op het forum van Nieuw Rechts:
De radiozender Mart en groepen Amsterdamse krakers voeren actie tegen de komst van Minister Verdonk naar de herdenking bij het Slavernijmoment. Volgens ons is het de hoogste tijd om een 'voor-geluid' te laten horen. Stuur nu een email naar het radiostation, de organisatie en Minister Verdonk! En stuur de tekst door aan vrienden en bekenden!

Naderhand vatte Smit overigens ook nog het plan op om met een spandoek 'Hup Rita Hup' naar het slavernijmonument te komen en schreef aan radio Mart o.a.:
"Als u vindt dat het slavernijverleden doorwerkt naar 2005, moet u direct een enkeltje kopen naar Suriname en daar gaan wonen. Weg uit Nederland.".
Radio Mart kondigde aan dat zij geen neo nazi's bij het slavernijmonument zouden tolereren. Smit zag daardoor af van dit onzalige plan.

  Onderwerp: Hup Rita Hup

  Geachte dames en heren,

  Uw radiozender Radio Mart voert actie tegen de komst van Minister Verdonk naar de bijeenkomst bij het slavernijmonument op 1 juli. Het is tekenend voor de discussie over het slavernijverleden dat de rol van Afrikaanse stammen in de slavenhandel wordt vergeten en de schuld geheel op de Nederlanders wordt gelegd, waar onze Rita Verdonk nu slachtoffer van is. Volgens mij is het belangrijk te herdenken, maar wel met een realistisch beeld. De slavenhandel door de West Indische Compagnie moet in dat tijdbeeld worden gezien, niet elke Nederlander anno 2005 heeft daaraan schuld. Ook profiteren nu veel vreemdelingen van de welvaart die het ons land heeft gebracht. Mensen die kritiek hebben moeten ook geen geld aannemen van de Nederlandse overheid, maar terug gaan naar het land van herkomst. Het is in ons aller belang dat het realistische beleid van Rita Verdonk wordt doorgezet. Anders overspoelt Nederland met mensen die niet echt vluchteling zijn. Daar betalen we samen de rekening voor. Vandaar dat ik vind: Hup Rita Hup! Laat haar gewoon een toespraak houden op 1 juli!

  Met vriendelijke groeten,

  Michiel Smit

"Journaal: Verdonk blij met 'Hup Rita Hup' actie!(01-07-05)"

  Minister Verdonk van immigratiezaken heeft vandaag op diverse journaals gezegd blij te zijn met de vele positieve emails over haar beleid. Nieuw Rechts is verheugd met het succes van de emailactie 'Hup Rita Hup'', waarmee de partij een 'voorgeluid' heeft laten horen voor het beleid van de minister. Dit naar aanleiding van de acties van een surinaams radiostation en linkse krakers tegen haar toespraak bij het slavernijmonument. Volgens Nieuw Rechts is het een realistisch beleid wat de minister voert en verdient ze onze steun daarin, al mag er best nog een schepje bovenop.

  getekend, Michiel Smit
..en dat laatste betekent dus:
"Hup Rita Hup, harder: eigen vollek eerst, het mag nu: eigen vollek eerst"

back to begin
HomeOPROEP LAWAAIPROTEST BIJ KOMST VERDONK NAAR SLAVERNIJHERDENKING

GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR - GEEF DOOR

Er wordt o.a. door
Radio Mart opgeroepen te komen protesteren tegen de komst van Verdonk bij de Slavernijherdenking van aanstaande vrijdag 1 juli.

De herdenking begint om half 5, en vindt plaats in Amsterdam, Oosterpark, bij het slavernijmonument op de hoek tegenover het OLVG ziekenhuis.

"Wij vragen de mensen van alles mee te nemen om lawaai te maken wanneer zij spreekt"

DUS KOM!

Neem fluitjes, deksels, trommels, sirenes en al wat meer rammelt en klinkt mee!

Verdonks aanwezigheid is een blamage, is kwetsend, en niets anders dan een zoveelste poging het gezicht te redeen en de handen in onschuld te wassen.

Een waardige herdenking is een herdenking van protest!

(...en hier durf ik best mijn naam onder te zetten!)
JOKE KAVIAAR

Overigens komt Cohen, de PvdA'er met de grootste boterberg van Nederland op zijn hoofd, de architect van de nieuwe asielwet, ook spreken, direct na Verdonk


back to begin
Home

1 juli 2005

Aan minister Verdonk,

Zolang een geschiedenis van repressie zich blijft herhalen, herhaalt zich ook het verzet. Het maakt niet uit dat die geschiedenis die zich herhaalt, zich achter redelijkheid probeert te verschuilen, dat die zich een nieuw masker heeft aangemeten, en nieuwe methodes nu aanwendt.

Uiteindelijk wordt het toch wel opgemerkt, en dat heeft u gezien en gehoord vandaag. Er heeft niemand van de daar aanwezige protesterenden misbruik van de gelegenheid gemaakt. U beweert dat graag. Het is namelijk een zoveelste poging om bevolkingsgroepen of belangengroepen, mensen, tegen elkaar uit te spelen. Verdeel en heers. Ook al eeuwenoud, maar uiterst doorzichtig.

De enige die ergens misbruik van maakte, dat was u, minister Verdonk. U hoopte dat men bang was de waardigheid te verliezen door protest. U dacht dat u daarom bij het slavernijmonument uw zegje kon doen, uw imago oppoetsen. Niet dus. Met heel veel mensen hebben wij het vandaag duidelijk gemaakt: Vertrekken.

En daarmee werd niet alleen bedoeld 'uit het Oosterpark'.

Joke Kaviaar

ps. het onderstaande mag u ter harte nemen.

Download Eens Te Meer live opname met band!

Eens Te Meer

Eens te meer worden de slachtoffers herdacht
van de oude barbarij
Eens te meer de tranen geplengd
Eens te meer de offers gebracht

Eens te meer worden sprekers aangebracht
van de nieuwe barbarij
Eens te meer de blik verengd
Eens te meer de pijn verzacht

Maar wat zal het nieuwe brengen
dat niet terug kijkt in de nacht
waar in't duister ligt verscholen
al wat op verlichting wacht

Al de daden van de heersers
weggestopt in bloemenpracht
onder d'aarde in de holen
alsof de dood het leven uitlacht

Eens te meer worden kransen gedragen
door de vernieuwde heerschappij
Eens te meer de vrede verbleekt
Eens te meer geen echte vragen

Eens te meer klinkt het onbehagen
over verouderde heerschappij
Eens te meer dat de stilte breekt
Eens te meer door wie het wagen

Want er zullen zijn die zeggen
dat uit droom moeten ontwaken
alle ogen nu gesloten
alle stijf gehouden kaken

Al de woorden van de heersers
die alweer de dienst uitmaken
zijn immer nog dezelfde geboden
en dienen al dezelfde zaken

Eens te meer, ja eens te meer
Eens te meer is 't boter en smeer
Eens te meer, ja eens te meer
Eens te meer de kont en de veer

Joke Kaviaar, 27-6-05


back to begin
Home