Home
Nieuws en linksEen Brug / A Bridge


drawing by Marion

Joke Kaviaar - 3 poems from 'Een Brug' / 'A Bridge':
No. 3, 6 and 15. I wrote A Bridge in Dutch first. Then translated it into English.

'Een Brug' / 'A Bridge' is the middle part of the triptych 'Een Weg, Een Brug, De Toren' ('A Road, A Bridge, The Tower').
- Back to part one: Een Weg (A Road) .
- On to part three: De Toren (The Tower).
(sorry, no english translations yet)


III

Naast mijn brug
Een visser
met het geduld van een reiger

Op zijn steiger
Een zelfgevlochten net
Zijn hengel
een buigzame tak
die met het golven mee veert

Wanneer hij beet heeft,
lacht hij naar me
en vraagt me
wat ik van de overkant
verwacht

Betere vis?
III

Next to my bridge
A fisherman
with heron's patience

By his side
A net plaited by himself
His rod
a flexible twig
swinging with the waves

Having a bite,
he smiles at me
and asks me
what it is that I expect
from the far side

Better fish?

back to begin
Home

XI

De mijne is maar een
voetgangersbrug van touw
Wiebelend, maar het houdt

Dat komt door
mijn platte knopen
bij elke verbinding

Toch spettert
in 't midden het water
tegen de schenen van mijn trots
en
blijft het nodig
dat ik gaten stop

Een dagelijks hechten
met strengen van gras
om 't bestaan van mijn brug
te verlengen
XI

Mine is merely a
footbridge made of rope
Swaying, but holding true

It is due to
my Reef knots
in each joint that I make

Yet, in the middle,
the water splashes
against the shins of my pride
and
it remains necessary
that I darn the holes

A daily stitching
with strands of grass
to extend the existence
of my bridge

back to begin
Home

XV

Jongstleden ontving ik van u
een uitnodiging
aanwezig te zijn bij
de Opening van Uw Brug
Uw brug die, als een spin,
over de rivier hangt

Bij deze zend ik,
nederige watervlo,
mijn gelukwensen

Niettemin bedank ik
voor het aanbod om de brug
die schaduw over mijn
moestuintje werpt,
waarvan steunpilaren
voor mijn uitzicht staan,
met mijn lichte voetstappen
te mogen begroeten

Was getekend,
uw buurman, de visser
XV

Recently I received from you
an invitation
to be present at
the Opening of Your Bridge
Your Bridge that is, like a spider,
hanging across the river

Hereby undersigned,
humble waterflea,
wishes you well

Nevertheless I decline
your offer to be
allowed to salute,
with my lightweight footsteps,
the bridge that casts a shadow
over my kitchen garden,
that rests on pillars
that are blocking my view

Signed,
your neighbour, the fisherman

back to begin
Home