Home
Nieuws en links


De TorenJoke Kaviaar - 3 gedichten uit 'De Toren':
Nr's 1, 13, en 17.

Met het afmaken van 'De Toren' is tevens het gehele drieluik, dat al zo lang in de pen zat, af:
'Een Weg, Een Brug, De Toren'.
- terug naar Een Brug, met engelse vertaling (A Bridge)!
- terug naar Een Weg.

1.

Wie wil ze horen
De liederen rond De Toren?

Geworpen in stomme grond
Gangen in aarde afgerond
Ja ik! Het slaven beu

Ik, als eerste holbewoner


Wie wil het voelen
Het wiegen van hooggeplaatste stoelen?

Sporen getrokken
Geslagen met klokken
Ja wij! Het draven beu

Wij, als eerste werkpaarden


Wie wil het smaken
Bier gegist voor gesuikerde zaken?

Gespeeld voor rantsoen
Voor hoofs gezang niet onder doen
Ja ik! Het brave beu

Ik, als eerste troubadour


Wie wil het ruiken
Wierook aangebracht door Lucifers pruiken?

Verdrongen door stinkzwam
Rottend tot ik boven kwam
Ja ik! Het graven beu

Ik, als eerste holbewoner


Wie wil ver zien
vanaf verdieping honderdduizend en tien?

Hoeven bemest
De stal een bron van pest
Ja wij! Het verdragen beu

Wij, als eerste werkpaarden

back to begin
Home

13.

Het is of de toren
zich in de bodem boort

Sinds enige tijd lijkt
de afstand tot de grond
niet groter te worden

't Is of we
met onze voeten
voor elke verdieping
die we nemen
de onderste
in de aarde stampen

back to begin
Home

17.

Weet u waarom enkelingen
de toren in gaan?
't Is om de portalen die
elke stem, hoe afgeknepen ook
Als een carillon doet zingen

Op de grond klinken
hun woorden niet
't Zijn er zo velen dat 't
de stemmen doet dempen
Elke stem, hoe welluidend ook

Op de grond hebben
zinnen geen zin
't Komt door de mist dat
de stemmen verstillen
Elke stem, hoe zeker ook

en waarom ze tot
zelfs op de spits willen?
't Is om de wind die
elke stem, hoe verslagen ook
naar de einder draagt

back to begin
Home