Home Grenzeloze Gastvrijheid
Stop Deportaties Groeten uit Holland


VOGELVRIJ

VOOR WIE MOED KENT

ER ZIJN NU EENMAAL GRENZEN

HET MOET AFGELOPEN ZIJN!VOGELVRIJ


Rechtvaardig, dat is

Mensen de dood injagen
en als verlangd wordt
daarmee te stoppen,
te zeggen,

Het is eerlijker
indien anderen
van dezelfde soort
datzelfde lot ondergaan

Rechtvaardig is dat

in de ogen van
regeerders,
dat het moorden
zo doorgaat

Nee! Eenvoudiger is het,
vast te houden
aan dezelfde dreun
die het denken stilzet!

Rechtvaardig, dat is

dat een minister
vogelvrij blijft
door tegenstanders,
als altijd

en 't is verenigbaar
met die gedachte
dat alles gelijk
moet blijven

Dat is rechtvaardig zo,

dezelfde kappen;
“Geen Pardon?”
Dan ook niet
voor de minister

Het is eerlijker
als ook die
datzelfde lot
ondergaat!

Een allerlaatste 'voor Verdonk'?
1-12-06 Joke Kaviaar


back to begin
HomeVOOR WIE MOED KENT


Een mens zou niet moeten vertrekken
om zijn geliefde in het donker te weerzien
Op de tast naar elkaar, stemmen in stilte
De lippen op elkaar; liever voor een kus
van zoete adem dan voor kille overleving

Vertrekken zou niemand moeten hoeven
als het was om een ander plezier te doen,
die beschikt over een altaar; je zult geofferd
worden om de angst in sprakeloze monden,
want hen is het verleerd te denken voor spreken

Willen zij weten wie dat is die weggaat,
met de plunjezak van een bedelaar die hij niet was?
Nooit was hij dat, de aalmoezen opgedrongen
Geweigerd het recht zichzelf te smeden, want
Wee!, dat smeulen van passie in een land van droogte!

Willen zij horen wie dat was, na zoveel jaren?
De vreemde, die hij bleef, omdat zij dat wilden
Willen zij weten wie die geliefde is, in het duister?
Zullen nooit weten hoe zij heette, waarvoor zij leefde
Hoe hun gedwongen scheiding haar en hem stak?

Een mens zou niet moeten vertrekken, anders
dan om haar geliefde in het licht te weerzien
Zoveel licht dat zij elkaars gelaat eerst voelden
voor hun ogen eraan waren gewend; elk haartje
van dons als kussens in een welkom voor elkaar

Welkom, zouden dan alle mensen zeggen, die het
weerzien mochten meebeleven, en zij allen zouden
gastvrijheid leren kennen als een handdruk die tot niets
verplicht, in een oogopslag kan worden gegeven,
en zij zelf mochten zich eveneens welkom heten

En vertrekken zou niemand hoeven
in de wetenschap dat zijn zolen lang versleten zijn
en dat er gaten door motten in de winterjas
gevreten zijn, dat in zijn hoofd de valse honden,
vergeefs!, aan zijn verstand begonnen zijn

Waarom dan dit afscheid dat niemand wilde?
Waarheen dan een vriend, waarheen met hem valiezen
vol wensen, schouderklopjes, omhelzingen, een snik,
een laatste lach, maar niet te vergeten wat hij had
toen hij hier kwam, en nog heeft nu hij gaat, zijn moed

Zeker weten dat hij moed heeft!
Zelfs door de tranen van al die hem vaarwel zeggen,
voor korter of langer, wie zal het zeggen,
Zelfs door het gehuil van die valse honden heen:
De moed die hen die hem wegsturen, ontbreekt!

Het ga je goed, mens met moed!


Joke Kaviaar, voor Nezamuddin Azimi, 25/8/06
back to begin
Home
Download: Er Zijn Nu Eenmaal Grenzen

Er Zijn Nu Eenmaal Grenzen


Er zijn nu eenmaal wetten
Er zijn nu eenmaal grenzen
Er zijn nu eenmaal rechters

Er zijn nu eenmaal ministers die tirannen zijn en zich beroepen op democratie

Er zijn nu eenmaal gemartelden
Er zijn nu eenmaal verkrachtten
Er zijn nu eenmaal gevluchtten

Er zijn nu eenmaal ministers die tirannen zijn en zich beroepen op democratie

Er is nu eenmaal honger
Er liggen nu eenmaal lijken
Er zijn er nu eenmaal ziek

Er zijn nu eenmaal ministers die tirannen zijn en zich beroepen op democratie

Er zijn er nu eenmaal die scheermesjes slikken
Er zijn er nu eenmaal die we liever doen stikken
Want dat is nu eenmaal zo afgesproken

Want er zijn er nu eenmaal voor wie een leven niets waard is, zoals
een minister die een tiran is en zich beroept op democratie

Er zijn nu eenmaal wapens
Er is nu eenmaal geweld
Er vallen nu eenmaal doden

Dat is nu eenmaal zo, en eens zullen doden vallen onder
ministers die tirannen zijn en zich beroepen op democratie

Want er zijn nu eenmaal wanhopigen
Er zijn nu eenmaal protesterenden
Er zijn er nu eenmaal die niets anders meer zien

dan ministers die tirannen zijn en zich beroepen op democratie

En er zijn er nu eenmaal die geen woorden meer hebben voor
een minister die een tiran is en zich beroept op democratie en
die zegt dat er nu eenmaal doden vallen

Joke Kaviaar, 17-2-05
back to begin
Home
Het Moet Afgelopen Zijn!


Het moet afgelopen zijn met de terreur
Het gijzelen van onschuldigen
Het bedreigen en moorden
Ja, het moet afgelopen zijn met de regenten

Het moet afgelopen zijn met dit land
't Heeft haar grensrechten verloren
Heeft maffioso in haar top
Ja, het moet afgelopen zijn met de kroon

Het moet afgelopen zijn met de willekeur
Het verbannen van verliezers
Het verdoezelen, 't ongestoorde
Ja, het moet afgelopen zijn, verwende nesten!

Het moet afgelopen zijn met de Oude Wereld
't Heeft de mensenrechten verkwanseld
Heeft profiteurs in haar kop
Ja, het moet afgelopen zijn met de troon

Geef munitie aan de rechtelozen
Het heft in handen van verlamden
En laat, al kan het maar één keer, weten
Vort! In 't cachot, aan de schandpaal met de vetsten!

Dan, verdeel de paleizen, de grond, de juwelen
Zeg bewakers hun baan op, de koks, de bedienden
Voorbij, legale diefstal! Werp de kluis van het bordes
Het moet afgelopen zijn, 't is ons aller juiste loon!

Joke kaviaar 12-4-05
back to begin
Home