Home
Bajesboten
Kleur bekennen: Aftocht politici uit ‘Nederland Bekent Kleur’ is een ‘blessing in disguise’

Dus de politici uit Den Haag doen niet mee aan de manifestatie op de Dam op 22 maart 2008.

Waarom zouden we verontwaardigd moeten zijn? Als het aan mij lag, hadden we allang een ‘cordon sanitaire’ gelegd rond het Binnenhof, rond de ministeries, rond de polder politiek van pappen en nat houden.

Het is goed dat onafhankelijke mensen reeds oproepen tot een Queer demo en een Radicalen demo, omdat zij niet alleen de meest opvallende uitingsvorm van racisme en vreemdelingenhaat, namelijk de zo gemakkelijke kop-van-Jut-Wilders, en van discriminatie en repressie als doelwit van hun protest en verzet zien. Het protest van Nederland Bekent Kleur zal namelijk veel meer moeten zijn dan de door de Haagse politiek subtiel aangestuurde en zorgvuldig geplande bliksemafleiding, waaruit zij zich zelf nu tactisch terugtrekken.

Een aanklacht zal het moeten zijn, tegen precies die héle politieke kliek.

Want sinds de komst van het nieuwe kabinet komen de regeltjesmakers van CDA, PvdA en Christenunie overal mee weg. Alsof niemand ze ooit eerder gehoord heeft worden klakkeloos slogans, ideeën en beleid van Rita-kots-op-Nederland-Verdonk en Geert-de-wannebe-martelaar-Wilders overgenomen, zoals zij ze overnamen van Hans-de-fascist-Janmaat.

Immers, er wordt een misdadiger ‘vreemdelingen’beleid gevoerd dan ooit. Het feit dat zo’n beleid bestaat is al veelzeggend! Dat bij de uitvoering van dat beleid doden vallen op de vlucht voor razzia’s, uit wanhoop, en door het laten creperen van mensen in deportatiecentra interesseert de ‘meest linkse’ partijen hooguit omdat daar in de toekomst misschien nog wat stemmenwinst uit te halen valt.

Daarom wordt er zo nu en dan een vraag gesteld op het moment dat dit mooi in de pers kan. Niet teveel aandringen op harde eisen en het trekken van conclusies, dat valt niet goed bij het publiek. Snel weer over tot de orde van de dag bij de SP, het bolwerk van links populisme. En zo zijn de mensen die dode man in de Rotterdamse bajesboot ook al snel weer vergeten…

Albayrak en haar justitie kunnen aldus negeren, bagatelliseren, criminaliseren en opsluiten dat het een lieve lust is, de ene nieuwe bajes na de andere laten bouwen en openen en mooiste van alles nog: met alle gemak aandacht naar de eerst verfoeide, dan in bescherming genomen Wilders afleiden, naar DE film, en DE gevolgen.

Aldus wordt het spel van Wilders in wezen zo gespeeld als hij wilde: angst wordt gezaaid, niet alleen door Wilders, maar door de hele Nederlandse politiek. En haat wordt gezaaid, meer dan Wilders met zijn filmpje alleen ooit had kunnen bereiken.

Die hele film heeft hij niet eens meer nodig, het doel is reeds bereikt dankzij de Haagse poppenkast: Wilders is geen politicus, hij is een marionettenspeler, en een sluwe ook, want de marionetten zijn zo met hun eigen spel bezig dat zij denken dat zíj aan de touwtjes trekken.

Ik ben dus gelukkig met de beslissing van ‘de’ politiek in de Haagse poldermodder dat ze met hun bevuilde poten wegblijven van de Dam morgen, tijdens de Nederland Bekent Kleur demonstratie, al had ik ze liever weg gestúúrd gezien. Het wordt tijd dat Neederland van kleur verschiet.

Weg het rood van het bloed van de slachtoffers van het nationalisme en populisme van zowel rechts als links!

Weg het wit van de onschuld die al jaren geleden verloren ging bij de eerste deportaties na de tweede wereldoorlog!

Weg het blauw van de blauwe plekken en de verstikking aangedaan aan vluchtelingen, migranten en zoveel andere mensen die niet mee mogen tellen in dit trotse oranje land, opgejaagd, uitgesloten en opgesloten.

Weg het oranje van de hypocrisie!

Wat de kleur van Neederland wel moet zijn? Moet Neederland er wel zijn?

Laat politici het niet langer uitmaken. Laat de Haagse clan niet langer het protest inkapselen en voor hun eigen doeleinden benutten. Laten we blij zijn met hun vertrek uit Nederland Bekent Kleur. Zij dienen alleen maar hun eigen carrièrezucht. Laat ze helemaal vertrekken, tot de laatste muur van de deportatiekampen is afgebroken, de laatste tralies zijn omgesmolten tot gereedschap, en de laatste grens overschreden.

Wat mij betreft wordt het een krachtig protest morgen!

Joke Kaviaar, 21 maart 2008

(n.a.v. bericht op Doorbraak: “Tweede Kamer legt cordon sanitaire om anti-racisme beweging”)

NO BORDERS!

Lees het verslag van de lawaaidemo bij de bajesboten Rotterdam