Home Info over extreem rechts
Fascisten Kunnen Niet Lachen
Vlagverbranding - Hup Rita HupSTOP DEPORTATIES!
Een statement tegen de stilte
STOP DEPORTATIONS!
A Statement against the silence


Michiel Smit is bang (voor zijn reputatie), ofwel:
Waarom Michiel Smit deze dichteres wil laten opsluiten...

- Politiek-Digitaal: Joke Kaviaar bedreigd wegens vlagverbranding

- Fabel van de Illegaal: Nieuw Rechts-bestuurslid bedreigt dichteres

- Nieuwsbericht: Michiel Smit deed aangifte tegen Joke Kaviaar

- Tekst en download: Hup Rita Hup

- Hier zijn ze ook boos over: Info over extreem rechts

- En dit: Vlagverbranding & Wie Er Eerst Schiet

Op maandag 2 januari 2006 was het ongeveer twee weken geleden dat Smit zijn aangifte deed. Van politie of justitie nog niets vernomen. Niet echt verbazingwekkend, want hoe bedreigend is het nu helemaal: "die fascist die is al dood"?

Tijd voor een persberichtje naar de Rotterdamse nieuwsjongens en -meisjes om het definitieve offensief tegen de extreem rechtse splinter Nieuw Rechts in te zetten. Rene van Gool gaat nog spijt krijgen van zijn haatcampagne.

Intussen wordt op het forum van Nieuw Rechts tegenwoordig het schrijven over mij, al is het maar het noemen van mijn naam angstvallig gemeden, want ze weten het: Joke Kaviaar leest mee ! (link is afgeschermd)


"Hup Rita Hup"

Volgt hieronder het verzonden persbericht.

  Waarom Michiel Smit een dichteres wil laten opsluiten...

  INLEIDING:
  Mogelijk heeft u enige weken geleden vernomen van een door Michiel Smit gedane aangifte wegens 'bedreiging' n.a.v. "een nummer" op het internet. Dat nummer is de rap/diss "Hup Rita Hup" en is geschreven door ondergetekende, Joke Kaviaar.

  De (live-)opname hiervan is vanaf mijn website te downloaden (tekst en download: hwww.jokekaviaar.nl/hupritahup.html), maar staat ook elders op het internet. Het betreft een keiharde satire, die in de eerste plaats gericht is op minister Verdonk.

  Het is intussen zo'n twee weken geleden dat Michiel Smit deze aangifte tegen mij deed. Van deze aangifte van Smit wegens ' bedreiging ' tegen mij, n.a.v. de zinsnede "die fascist die is al dood" heb ik overigens niets vernomen. Noch van politie, noch van justitie.

  Maar wat is nu de reden van die aangifte? Is Smit werkelijk bang voor mij? Geen sprake van. Dus hoe zit dit nu?

  Daarvoor moeten we terug naar juli 2005. Verdonk wilde spreken tijdens de Slavernijherdenking in het Oosterpark te Amsterdam. Radio MART had opgeroepen tot een lawaaiprotest. Een oproep die ik met instemming van Radio MART op mijn manier verder heb verspreid.

  Toen Michiel Smit hierachter kwam, begon hij een e-mail aktie om Verdonk te steunen. De e-mail actie luidde "Hup Rita Hup". Even was hij nog van plan om met een spandoek naar het Oosterpark te komen met de tekst "Hup Rita Hup". Hier zag hij vanaf nadat radio MART had laten weten "geen neo nazi's te zullen dulden" bij het slavernijmonument.

  Na afloop heeft Verdonk openlijk haar dank betuigd voor al die e-mails die ze had gekregen. Ik zou me er rot voor geschaamd hebben, wanneer ik het zou moeten hebben van steun van een dergelijk marginaal extreem rechts figuur plus aanhang. Verdonk niet. Veelzeggend vind ik dat.

  Smit, op zijn beurt, maakte van Verdonks dankwoord weer gebruik om in eigen gelederen eens te meer triomfantelijk te roepen dat hetgeen hij deed door Verdonk werd gewaardeerd.

  Een en ander heb ik in de tekst van Hup Rita Hup verwerkt.

  Ten tijde van dit alles liep al een haatcampagne van Rene van Gool, NR landelijk partijsecretaris, tegen mij. Zie: http://www.gebladerte.nl/11180f74.htm
  Dit kwam later, september/oktober, met massale doodsbedreigingen op haar hoogtepunt nadat ik een Nederlandse vlag (van het formaat zwaaien langs de kant van de weg) had verbrand tijdens een bundelpresentatie.

  Ook toen werd vanuit Nieuw Rechts aangifte tegen mij gedaan, wegens 'vlagschennis', door Rene van Gool. Het bleek niet strafbaar. Resultaat van van Gools woede hierover: oproepen tot het uitvoeren van allerhande vormen van eigenrichting. Doodvonnissen werden er uitgesproken en er werd mee gedreigd; vuurpeleton, opknopen, op de brandstapel zetten etc.
  Deze haat- en dreigcampagne leidt tot op de dag van vandaag zowel op het internet als per e-mail nog steeds tot verwensingen, dreigementen, haatmail enzovoorts.

  Nieuw Rechts heeft uit voorzorg en schrik door publiciteit en mijn aangifte vrijwel alle topics op het forum die over mij gingen, en dat waren er nogal wat, verwijderd. Te laat, want ik heb alles opgeslagen en uitgeprint. (overigens is het begin van van Gools campagne nog terug te vinden op zijn nog op het internet als archief aanwezige voormalige weblog blokkienationalist.web-log.nl -link is afgeschermd-)

  Een eerste publicatie over de bedreigingen aan mijn adres op http://www.politiek-digitaal.nl/jihadvsmcworld/joke_kaviaar_bedreigd_wegens_vlagbranding wekte al de woede van Smit.

  Al het bovenstaande in ogenschouw nemend, is het m.i. duidelijk waarom Smit aangifte heeft gedaan. Ik zou de reputatie van Nieuw Rechts wel eens kunnen schaden. En niet alleen dat. Ik ben ook nog zo brutaal geweest de spot te drijven met de door hem bedachte slogan "Hup Rita Hup", die hij had bedacht als tegenwicht voor de door radio Mart en mijzelf verspreidde oproep tot lawaaiprotest tijdens de slavernijherdenking.

  De aangifte van Smit is repressaille. Het zou echter wel eens kunnen zijn dat justitie er niets mee doet. Ik bedreig hem namelijk niet. "die fascist die is al dood...," is juridisch gesproken geen bedreiging en betekent: koud, gevoelloos, als een zombie, immers "...maar hij zwaait met een vlag en hij roept "hup rita hup!" ".

  Maar wat gebeurt er indien justitie Smit laat weten niet van zins te zijn om mij strafrechterlijk te vervolgen? Een herhaling van oproepen tot het plegen van eigen richting? Een tweede 'doodvonnis'?

  Smit speelt met vuur. Maar dat vuur zou wel eens de verkeerde kant op kunnen waaien en ik ben er niet bang voor om daarbij een handje te helpen, bedreigingen ten spijt. Nieuw Rechts is een extreem rechtse partij met banden met o.a. Vlaams Belang en Holland Hardcore. Zie ook: http://www.defabel.nl/nr.htm. Naar buiten toe populistisch, en gebruik makend van democratische middelen. Maar achter die facade schuilt intimidatie, bedreiging, belediging en racisme. Zie ook het dreigen met juridische stappen tegen een door jongeren gemaakte satirische website http://www.michielsmit.com, in de hoop de makers de mond te snoeren.

  Maar Rita Verdonk is blij met Smit. En Smit rekent vast op meer sympathie van de door hem aanbeden minister wanneer hij er in zou slagen om die lastige felle protesten schrijvende Kaviaar op te laten bergen.

  Vooruitlopend op wat er verder wel of niet gaat gebeuren, heb ik op mijn website de oproep voor de e-mail actie van Smit, zijn stukje over de dank van Verdonk en nog wat informatie geplaatst op http://www.jokekaviaar.nl/slavernijprotest.html. De informatie is afkomstig van de website van Nieuw Rechts.

  Tevens is op mijn website sinds enige tijd een informatiepagina beschikbaar over extreem rechts in Nederland en Belgie. Dit is me ingegeven door mijn eigen behoefte aan informatie over lieden die mij bedreigen. De pagina is te vinden op: http://www.jokekaviaar.nl/info_over_extreem_rechts.html. Zoals te verwachten viel, wordt dit initiatief mij ook niet in dank afgenomen, getuige een nog niet zo lang geleden ontvangen bedreiging per e-mail.

  Mocht er in de (nabije) toekomst aanleiding zijn om aan dit alles op enigerlei wijze aandacht te besteden, dan heeft u nu alvast een stukje voorgeschiedenis.

  vriendelijke groet, Joke Kaviaar

Zo Smit! Had je nog wat?


back to begin
Home