Home Stop Deportaties
Nieuws en links
Download Diss Op Het Nietszeggend Ik

Open Brieven Aan Cohen

Cohens Politiestaat
Eer Wie Eer Toekomt !

ProtestActie Zaandam de kop in gedrukt!

Joke Kaviaar in Zaandam de mond gesnoerd met arrestatiepoging

De Sterke Arm

Joke Kaviaar de mond gesnoerd met arrestatiepoging: aanklacht wegens schending van het recht op vrijheid van meningsuiting

18 juli jl. manifestatie Nicolaasstraat, Zaandam: Na het uitspreken van de eerste twee zinnen van een gedicht, besloot de politie dat de inhoud hen niet beviel. Joke Kaviaar dient klacht in bij burgermeester Zaanstad wegens schenden van het recht op vrijheid van meningsuiting, en doet aangifte van machtsmisbruik en mishandeling door agenten.

De feiten

Tijdens een protestmanifestatie op 18 juli jl. in Zaandam, gericht tegen de ontruiming van het kraakpand Werkhuis 2b, trachtte de politie mij te arresteren toen ik begon een gedicht voor te dragen. Even daarvoor had de politie zonder enige sommatie vooraf op brute wijze een bandoptreden beëindigd. De reden die zij hiervoor aanvoerden, was dat er niet met versterking mocht worden opgetreden.

Toen ik daarna onversterkt mijn optreden vanaf de bakfiets, die deels als podium diende, begon, stormden twee agenten op mij af, grepen mij beet en wilden me van de bakfiets rukken. Dit lukte niet omdat ik mij verzette. Herhaaldelijk riep ik: “Waarom?”. Ook wilden de agenten mijn gedichten afpakken, en bleven proberen mij ruggelings uit de bakfiets te trekken.

Uiteindelijk slaagde noch de beoogde onrechtmatige arrestatie, waarvoor geen reden werd genoemd, noch het afpakken van de gedichten. Ik laat me namelijk niet gijzelen, en wist mijn gedichten een andere deelnemer van de manifestatie toe te werpen. Omstanders protesteerden bovendien: “Vrijheid van meningsuiting!” Door al deze tegenstand zagen de agenten af van hun plan. De politie besloot een jongen die het voor mij had opgenomen te arresteren. Schande!

Ik klaag aan!

De burgermeester heeft inmiddels mijn klacht ontvangen. Dit is een grove schending van het recht op vrijheid van meningsuiting. De eerste twee zinnen van het gedicht met de titel Cohens Politiestaat zijn: “In de politiestaat / worden bijeenkomsten verboden”. Voelden de politiemensen zich persoonlijk aangesproken? Wie de schoen past, trekke hem aan!

Waarom wilde men mij de gedichten afnemen? Moest de inhoud voor het voorlezen kunnen worden gecontroleerd? Met geweld werd mij gedwongen van de voordracht af te zien, blauwe plekken getuigen er nog van. Dit is machtsmisbruik, en een provocatie tijdens een ludieke manifestatie, waarbij bovendien alle aangebrachte straatversiering in beslag werd genomen, alsmede spandoeken, ook die aan het pand zelf hingen, één ervan met een gedicht van stadsdichter Jacob Passander, en apparatuur. Mensen die uit protest de politie op zakjes meel trakteerden, werden hardhandig opgepakt.

De politie was agressief en verstoorde de voor hen zo heilige openbare orde eigenhandig, overtrad de wetten die zij zeggen te willen handhaven, en krijgt van mij dus de eigen kous op de kop, want niet alleen dien ik een klacht in bij de burgermeester, ook doe ik aangifte van mishandeling en machtsmisbruik.

En verder…

De Zaanse politieke vereniging Rosa heeft over het politieoptreden tijdens deze protestmanifestatie vragen gesteld in de gemeenteraad. Ik roep iedereen die klachten heeft over politiegeweld, in beslagname van goederen, en overig onrechtmatig handelen, deze klachten ook in te dienen. Laat de (Zaanse) politie weten dat ze niet kan doen waar ze maar zin in heeft!

Wat mij zelf betreft

Indien de politie mijn gedichten wil lezen, kan men een bundel van mij aanschaffen. De nieuwste 'Een Lintje Voor De Democratie' komt binnenkort uit.

Indien men mij de mond wil snoeren, roep ik juist harder, en het voedt mijn pen. Ik dank de gemeentepolitie Zaanstad voor de inspiratie!

Joke Kaviaar 22-7-05

Zie ook het Persbericht op Indymedia

back to begin
Home


DE STERKE ARM

De sterke arm heeft mij willen pakken
om 't stem verheffen, ja, dat was fout
Ik, die was opgestaan om woorden te gooien
Foei, wat was dit vrouwtje stout!

Grijp haar vast voordat zij spreekt
Zo'n ware woorden voor 't rapen
Stel je voor dat die shit wordt gehoord
Dan worden wakker die nu slapen!

Daar waaiden op mijn dichterszinnen
Maar niet in de tengels van hun poten
Zij gristen, vingen enkel mijn lijf
Maar niet mijn mond, mijn tong, mijn kloten

Ik zeg het hen, voor nu, voor morgen
Men neemt mij beter de vrijheid niet af
Mijn blauwe plekken zijn kunst van verzet
en inspiratie vaart wel bij straf

Dus wee, sterke arm die mij wil pakken
met al je wetten en al je geweld
'k Belaag je vanuit je eigen cellen nog
tot de misdaden van de staat geheel zijn uitgespeld!

Joke Kaviaar 22-7-05


back to begin
Home


verbod benefiet voor radio ZRA in Pakhuis Afrika

Inleiding


Ondergetekende was uitgenodigd te komen optreden tijdens het benefiet voor radio ZRA. Toen ik aankwam zag ik dat Pakhuis Afrika door de ME was afgezet. Toeschouwers werden opgejaagd. Het benefiet ging niet door, zogenaamd omdat aan brandvoorschriften niet was voldaan. Grote flauwekul: de ME was gekomen nadat twee politiemensen niet waren binnengelaten om dit te controleren (terecht, want wat weten zij er nu van? en wat wilden ze dan wèl controleren?), zo vernam ik.

Uiteraard was de brandweer wel van harte welkom voor inspectie, maar deze werd door de ME niet binnengelaten en het benefiet werd door Cohen persoonlijk verboden, onder eerder genoemde valse voorwendselen.

Dit noem ik nu per decreet regeren, een dictator waardig. Maar wat zal het ons verbazen? Was Cohen niet één van de grondleggers van de huidige asielwet? Verdonk mag dan wel haar tirannieke uitvoerder zijn, maar het zijn de hypocrieten van de PvdA die de onmenselijkheid ervan hebben uitgevonden.
Behalve Verdonk en haar Balkenbende hebben dus ook Cohen cs. het laatste nog niet van ondergetekende gehoord!


- Download hier
Cohens Politiestaat, live in Villa Landwijk

COHENS POLITIESTAAT

In de politiestaat
worden bijeenkomsten verboden
In de politiestaat
wordt je snel uiteengejaagd
In de politiestaat
worden mensen opgesloten omdat
in de politiestaat
niets is toegestaan als je

In de politiestaat
iets anders hebt te zeggen dan
"in de politiestaat
voelen wij ons wel zo veilig en
in de politiestaat
kan ONS niets gebeuren want
in de politiestaat
zijn criminelen niet te vinden"
maar

In de politiestaat
is de misdaad van de staat en
in de politiestaat
is de knuppel veel langer dan dat
in de politiestaat
de waarheid wordt gesproken, ja

In de politiestaat
is er blauw genoeg op straat
In de politiestaat
zijn onze woorden al als wapens en
in de politiestaat
kun je weten wat je te wachten staat, behalve

In DIE politiestaat
die zich van de schijn bedient
dat deze politiestaat
een mooie democratie voorstaat
ZO een politiestaat
met boter op de hoofden
van die leiders
van die politiestaat die

Steeds weer wat beloofden
behalve die politiestaat
Nee, vastberaden en barmhartig
is deze politiestaat, die
met wapenstok aan 't kloppen slaat
Hoera! Onze politiestaat

Want hier is het verboden
om deze politiestaat
met de ogen te bespotten
Dus pas op, wie er kijken gaat
in deze politiestaat
Pas op, wie er zien gaat
' dit is een politiestaat '

Kijk, dit is die politiestaat:
" OPROTTEN "
Ik heb het zelf gezien


Joke Kaviaar - 10.06.2005 22:32
Voor Pakhuis Afrika en radio ZRA -
Op straat geschreven, dezelfde avond.


back to begin
Home

EER WIE EER TOEKOMT !

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet haar dan niet,
die het probleem oploste
van al die buitenlanders
die asiel hier zoeken kwamen

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet haar niet te eren
die deed wat niemand durfde
te regeren zonder schaamte
met moord carrière te maken

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet dan niet te zeggen
dat zij als waar minister,
op een zware post nog wel,
zich onverzettelijk heeft getoond

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet dan niet te denken
aan al die vele keren dat zij
kritiek heeft moeten velen
van mensen met een hart

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet dan niet te toosten
op haar behaald succes,
dat zovelen toch verdwenen
die maar niet leken te gaan

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet dan niet die woorden
die zij telkenmale sprak
“Beste Nederlanders,
ik maak de klus wèl af!”

Maar als straks de lintjesregen valt
Vergeet dan niet, vergeet dan niet
dat zonder sociaal democraten
zij nooit zover was gekomen
want die hebben het bedacht

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet hen niet, vergeet hen niet
vooral het krediet te geven dat
nationaal socialisten behoort
Zij deden het voor het volk

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet hen niet te bedanken
voor die nieuwe asielwet
die de handvaten smeedde
met prikkeldraad, staal en beton

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet de koningin niet te
wijzen op wie eer toekomt
Zij allen in de Tweede Kamer
droegen bij aan deze toekomst

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet uzelf dan ook niet
voor het stemmen voor slecht of erger
want er was geen andere optie
U heeft uw plicht niet verzaakt

Als straks de lintjesregen valt
dan zie ik ze gebroederlijk staan,
de handen ineen geslagen,
de zo solidair democraten
tezamen vooral voor ons zelf

Als straks de lintjesregen valt
Vergeet dan niet te vlaggen
omdat onze natie verschoond blijft,
dankzij inzet van zo velen,
van armoe en leed van derden

En als straks de lintjesregen valt
Vergeet hen dan, vergeet hen dan
die onzichtbaar werden gemaakt
alsof ze niet hebben bestaan
Ja, dat is een lintje waard,

Dat het vluchten is opgelost!

Joke Kaviaar 12-6-05
Voor al die PvdA'ers die boter op hun hoofd hebben, maar vooral voor Cohen, thans burgervader van politiestaat Amsterdam


back to begin
Home