Home / Sloop de bajes!
Albayrak: aan het werk!
De staat heeft altijd gelijk

"Maar de staatsterreur heet geen terreur. Het heet: beleid. Want de staat heeft altijd gelijk."

Albayrak werpt een kluif toe. Hoera!

"Ksst! En nu snel weer weg!"

De Propagandamachine van Albayrak:
Mensenrechten? Kijk ons eens!


"Het wordt tijd voor 'naming en shaming'. Het is nú de tijd om mensen persoonlijk aansprakelijk te stellen en hen te zeggen waar het op staat."


De staat heeft altijd gelijk

Met een harde smak klapte ik met mijn achterhoofd op het asfalt. Plaats van handeling: voor de toegang van vliegveld Zestienhoven. Dag: 16 januari jl. Tijd: half 5 in de morgen.

Wij dachten dat in die bus van justitie één van de overlevenden van de Schipholbrand zat, Miloud Fritass, en sprongen ervoor met spandoeken. We wisten dat Miloud op dat moment zou worden vervoerd naar Schiphol. De marechaussee, huurlingen die deportaties 'begeleiden', stond klaar om onze fysieke blokkade van het 'transport' van Miloud Fritass te breken.

Een zoveelste verzet tegen de migratiepolitiek van Nederland, van Europa. Een politiek die inhoudt: hou de armoede buiten de deur, maar haal de kennis juist binnen, alles om onze welvaart te vergroten ten koste van mensen afkomstig uit gebieden waar armoede heerst, conflict het leven bepaalt, vervolging om religie, afkomst of seksuele geaardheid aan de orde van de dag is.

Miloud blijkt niet in die bus te hebben gezeten. Wel andere mensen. Eigenlijk was dat goed, want waarom zou de vrijheid van Miloud meer waard zijn om voor te vechten dan die van andere mensen die ons land worden uitgezet? Waarom zouden we voor de één wel voor die bus gaan staan, en voor een ander niet?

Het doet er niet toe, wie er in die bus zit, al is het iemand die 'criminele illegaal' wordt genoemd, één van de vele stigma's geïntroduceerd door Albayrak of haar voorganger Verdonk, of haar voorganger Cohen of één van de vele anderen voor hen.

Ook de persoon op de post vreemdelingenzaken doet er niet toe: het beleid wordt al decennialang door Europese politiek bepaald en de Europese politiek wordt bepaald door de kapitalistische economie die alleen dankzij uitbuiting van ontwikkelingslanden kan bestaan. Een uitbuiting die ons te vreten geeft. En precies daarom heeft de staat altijd gelijk.

Zou het zin hebben om een klacht in te dienen omdat ik door de marechaussee met mijn hoofd tegen de grond ben gekwakt? Het liep goed af door mijn dikke muts en capuchon, maar ik had ook een hersenschudding kunnen hebben, of een schedelbasisfractuur. Even zo goed had ik morsdood kunnen zijn, of een paar wervels hebben gebroken, zoals een Belgische activiste onlangs overkwam na door een politieagent op het beton te zijn gesmeten, ook al in verzet tegen diezelfde migratiepolitiek, namelijk een demonstratie bij het gesloten centrum 127bis, in Steenokkerzeel, België.

Maar het doet er niet toe, want ook in België heeft de staat altijd gelijk.

Het maakt niet uit hoe ernstig de terreur is. Een terreur die de als terreur bestempelde moorden op Theo van Gogh en Pim Fortuyn veruit in ernst overtreft, omdat de terreur van de staat stelselmatig is en hele bevolkingsgroepen treft. Maar de staatsterreur heet geen terreur. Het heet: beleid. Want de staat heeft altijd gelijk.

Ondanks het opsluiten van mensen slechts omdat ze geen verblijfspapiertje hebben. Ondanks de elf doden van de Schipholbrand, willens en wetens in een brandgevaarlijke gevangenis gestopt. Ondanks zoveel andere doden ten gevolge van het steeds barbaarser wordende 'vreemdelingen'-beleid.

Kan het nog barbaarser?

Als het aan Rutte van de VVD ligt wel: hij stelt het Deense model voor. Is dat barbaarser dan 'ons' huidig beleid dat, netjes verpakt in criminalisering van in de hoek gedreven mensen, wordt uitgevoerd en uitgebreid? Huiszoekingen thuis. Razzia's bij belhuizen, horeca, bakkerijen? Is het barbaarser dan mensen dwingen om op straat te leven zonder geld, zonder medische, psychische, maatschappelijke hulpverlening? Is het barbaarser dan mensen dwingen om dingen te doen die ze eigenlijk niet willen? Prostitutie, drugshandel, diefstal, dit alles met talloze onzichtbare slachtoffers tot gevolg?

Wie zijn eigenlijk die slachtoffers?

Wel… de Nederlandse belastingbetalers natuurlijk! Want, u raadt het al, de staat heeft altijd gelijk. De staat heeft dus ook gelijk om Ahmed Isa te vervolgen voor die Schipholbrand die de zwaar getraumatiseerde Miloud Fritass overleefde. De staat had ook gelijk om niet die nacht dat wij voor die bus stonden Miloud te deporteren, maar stiekem de dag daarop, met forse politie-escorte over de A4 naar Schiphol, en dan op het vliegtuig naar Casablanca, Marokko, waar hij nu verlaten ronddwaalt op zoek naar hulp.

Kijk, als de staat gelijk heeft om dat alles te doen, om een terreurbewind te voeren, heeft ze ook gelijk om een sta-in-de-weg als ondergetekende met het hoofd tegen het asfalt te kwakken. Was ik dood geweest, dan had u in de krant gelezen: onderzoek heeft uitgewezen dat de marechaussee gepast geweld heeft gebruikt, dat er sprake is van een tragisch ongeval, en dat niemand blaam treft.

Zand erover. Zoals altijd. Want de staat heeft altijd gelijk.

Joke Kaviaar, 25 januari 2009

Albayrak werpt een kluif toe. Hoera!

Daar moeten al die opgesloten mensen zonder papieren blij mee zijn! Ze zullen “minder als gevangenen worden behandeld”, heeft Albayrak gezegd. Hoe ze dat gaat doen? Meteen alle detentiecentra sluiten en iedereen vrijlaten natuurlijk.

Oh nee.

Het leek me al zo onwaarschijnlijk dat het rapport van Amnesty afgelopen zomer tot elementaire veranderingen zou leiden. Vooral omdat Amnesty verklaart geen tegenstander van opsluiting en deportatie te zijn. Het ging ze alleen om de manier waaróp.

Helaas gaan de laatste tijd steeds meer belangengroepen ertoe over om bij voorbaat al met dat afgekloven bot akkoord te gaan, door bijvoorbeeld te vragen om een maximale vreemdelingendetentie van zes maanden, of door een petitie te verspreiden waarin te lezen valt:
    “Bent u van mening dat:
    - illegalen onrechtmatig in Nederland verblijven;
    - vanwege heersende maatschappelijke normen restrictief beleid onontkoombaar is;
    maar vindt u desondanks dat: …”
De strijd voor vrije migratie wordt op die manier zonder slag of stoot opgegeven.

Zo wordt het wel heel eenvoudig voor Albayrak om al die opgesloten mensen zonder papieren een kluif toe te werpen. Alsof zij zwerfhonden zijn die om eten bedelen!

Ksst! En nu snel weer weg!

Allicht denkt de staatssecretaris dat protest hiermee nog verder zal verstommen. Eerst was er het zogenaamd generaal pardon waarbij velen buiten de boot vielen. Nu komt ze met: “gekeken wordt bijvoorbeeld of de ex-asielzoekers en illegalen meer gebruik kunnen maken van de luchtplaats, bibliotheek en sportruimtes in detentiecentra”.

Ze hoopt natuurlijk dat we vergeten hoe de politie jacht maakt op mensen zonder papieren, dat daarbij doden vallen, dat mensen angstig over straat zwerven, zonder medische zorg; dat we vergeten hoe makkelijk Albayrak het heeft gemaakt om mensen ongewenst te verklaren; dat we vergeten dat er meer grensgevangenissen worden bijgebouwd.

“Versoepeling van het regime” levert misschien wat meer uurtjes luchten, sport en bibliotheek op, maar intussen blijven de deuren potdicht, worden de gevangenen nog altijd onderworpen aan onontkoombare gevangenisregels, worden ze bij elkaar in cellen gepropt, en blijven ze geconfronteerd worden met racistische privé bewakers die er makkelijk op los slaan en mensen in isoleercellen gooien.

Het is een kluif, er zitten nog wat restjes vlees aan, maar de echte honger wordt niet gestild: De honger naar vrijheid.

Met zo´n kluif kun je maar één ding doen: Hem keihard terug smijten. We mogen al die mensen die voortdurend worden vervolgd niet in de steek laten. We kunnen niet akkoord gaan met recht dat geen recht is, met een democratische rechtsstaat die in feite een dictatuur is waarvan racisme de voedingbodem is, en tegelijk in feite een dictatuur is die racisme oproept. De kip en het ei.

Ik riep al eerder om naming en shaming. In Nederland is dat de afgelopen tijd twee keer gebeurd; eerst kwam een website on line die verantwoordelijken bij naam en adres noemde. Deze werd van het net gehaald. Zo snel heb ik justitie nog nooit gezien! Dat lukt ook alleen als de adressen van Verdonk en Albayrak worden gepubliceerd. Fascistische websites gaan intussen ongestoord hun gang.

Enkele dagen terug verscheen iets vergelijkbaars op het web. Een PDF bestand; De Schandpaal. Maar ditmaal grepen activisten zelf in en was justitie niet eens nodig. De redactie van Indymedia, waar het geplaatst was, verwijderde het, uit angst voor…

Voor wát eigenlijk!?

Wij, blanke Nederlandse activisten, hebben niet zoveel te vrezen. Niets vergeleken met de voortdurende repressie die mensen zonder papieren treft. Een repressie die vraagt om niets meer en niets minder dan grenzeloos verzet.

Ik ben daarom maar vast begonnen met De Schandpaal alsnog beschikbaar te maken. We moeten niet in ons schulp kruipen, juist nu niet. Als we onszelf gaan weerhouden van daden, niet durven te zeggen en te publiceren waar het werkelijk om gaat, dan zal Albayrak bereiken wat Verdonk niet lukte. Namelijk de optimale criminalisering, illegalisering en onderdrukking van vluchtelingen, en dat alles – schijnbaar – met onze instemming.

Buitenparlementaire, radicale, en directe actie, nu!

Link voor download 'De Schandpaal'

Joke Kaviaar, 30 september 2008


Meer over de 'nieuwe' politiek:
Albayrak: aan het werk!
Albayrak aan het werk, deel 2
Waar blijft de Hollandse Opstand?

De Propagandamachine van Albayrak:
Mensenrechten? Kijk ons eens!


In Rotterdam heeft Albayrak op vrijdag 27 juni een publiciteitsstunt uitgehaald waar menig spindoctor jaloers op zou zijn. Het was de dag dat het vernietigende rapport van Amnesty International over de Nederlandse grensgevangenissen en de mishandelingen van mensen zonder papieren die er opgesloten zitten, uitkwam. Wat een timing!

Werkelijk, Nebahat, een pracht van een propaganda actie met een hoog tranentrekkers gehalte. Het doet me denken aan Hitler in het gezelschap van kinderen en honden. Zulke dingen doen het altijd goed. Waar geschiedenislessen wel niet nuttig voor kunnen zijn.

De mensen die voor de stunt werden misbruikt - je hebt verschillende soorten van misbruik en deze is van het soort geniepig – stonden er “beduusd bij te kijken” aldus een artikel in het Algemeen Dagblad van Rotterdam.

Vanwaar toch al die eer? Vanwaar voor dit Kongolees gezin, dat de sleutel voor een woning in ontvangst kwam nemen, het “persoonlijk welkom door burgemeester Opstelten”, de “knuffel van Ed Nijpels”? Vanwaar de “zoenen van staatssecretaris Nebahat Albayrak”?

Alsof het Generaal Pardon nog niet genoeg was uitgemolken om alle kritiek op het Nederlands vluchtelingenbeleid de mond te snoeren, werd er in Rotterdam, in het bijzijn van opper wachtmeester Opstelten, nog eens een flinke schep bovenop gedaan.
Het gebeurde bij de Euromast. Het gebeurde op geringe afstand van het vliegveld Rotterdam Airport, de uitzetbajes aldaar. Het gebeurde, en niemand stelde kritische vragen.

Geen vragen aan Albayrak over het rapport van Amnesty of over de chartervlucht waarmee afgelopen week 25 Nigerianen werden gedeporteerd.

Geen vragen aan Opstelten over zijn goedkeuring voor de nieuwbouw van een nóg groter deportatiekamp op het Zestienhoven waarover Amnesty rapporteert: het gaat over de ernstige mishandeling bij de deportatie van een man in juni 2006. Twee jaar geleden! Zo lang duurt het voor een waarheid doorsijpelt en kan worden bewezen.

Geen vragen aan Opstelten over zijn brief over de nieuwbouw aan de Rotterdamse gemeenteraad d.d. 20 maart 2008, waarin hij schrijft: “De aanwezigheid van een detentiemogelijkheid voor illegale vreemdelingen op Rotterdam- Airport levert een bijdrage aan de veiligheid van de stad.” en “Bovendien worden met de komst van het nieuwe detentiecentrum ruim 400 arbeidsplaatsen gerealiseerd.”

Veiligheid en economie als excuus voor mishandelingen en deportaties, en afgedekt met “een persoonlijk welkom”.

Een 'generaal pardon' - waar nog heel veel mensen geen kans op maken omdat ze juist gedaan hadden wat de IND van hen verwachtte: Nederland verlaten - als excuus voor nóg meer grensgevangenissen, nóg meer repressie in de vorm van razzia's en langdurige opsluiting.

Nederland is ZIEK. Albayrak is de aanvoerster van een terroristenbende die nooit zal worden veroordeeld, omdat Amnesty, omdat het Europees Comité ter voorkoming van foltering, omdat de raad voor de Straftoepassing, omdat deze allen helemaal NIETS te zeggen hebben. Aanbeveling op aanbeveling. Rapport op rapport. Amnesty schrijft: “As it is, many problems that are structural are dismissed as individual incidents.” Juist ja. Amnesty wordt wakker.

Intussen zijn Verdonk, Donner en Dekker nooit veroordeeld voor de Schipholbrand.

Amnesty schrijft verder in haar rapport “THE NETHERLANDS: THE DETENTION OF IRREGULAR MIGRANTS AND ASYLUM-SEEKERS” van juni 2008:

“Those suspected of being responsible for ill-treatment and other serious human rights violations should be prosecuted according to international standards of fair trial.”

Een “eerlijk proces” voor degenen die verantwoordelijk zijn voor mishandeling en mensenrechtenschendingen, aldus Amnesty. Prachtig, hoor. Alleen, het gebeurt niet.

Er zal simpelweg nooit een proces komen tegen de Staatsterroristen gezeteld in de regeringsgebouwen van Den Haag, of hun handlangers die het beleid in de centra uitvoeren.

Nog meer mensen die nooit een eerlijk proces krijgen, maar wèl worden opgesloten: de talloze vluchtelingen, migranten, mensen zonder papieren. Tot de illegaliteit veroordeeld, zonder enige vorm van proces. Gedoemd tot een leven lang afwisselend opgesloten en vogelvrij zijn.

In Europa bestaat zoiets als rechtvaardigheid al lang niet meer. Het wordt elke dag duidelijker. Willen we ook maar het geringste veranderen, dan zullen we die rechtvaardigheid moeten opeisen. Dan zullen we naar buiten moeten brengen wat we weten en niet langer zwijgen uit angst voor onze eigen positie. En dan moeten we over gaan tot bevrijdingsacties.

Voorbij is de tijd dat een politicus zich kan verschuilen achter de door hem of haar met propaganda gemanipuleerde kiezer. Voorbij de tijd dat een bewaker zich kan verschuilen achter zijn werkgever en zijn bevelen. Voorbij de tijd dat enig ander die meewerkt aan de propaganda, aan de deportaties, aan de opsluiting, aan het opjagen van mensen, zich kan verschuilen achter economische belangen.

Het wordt tijd voor 'naming en shaming'. Het is nú de tijd om mensen persoonlijk aansprakelijk te stellen en hen te zeggen waar het op staat.

Het is nú de tijd om niet langer in onze schulp te kruipen omdat de tijdgeest er één is van legaal nationalistisch, racistisch, fascistisch overheidsgeweld.

Aangebroken is nu de tijd om openlijk in de aanval te gaan.

Joke Kaviaar 29 juni 2008


Meer over de 'nieuwe' politiek:
Albayrak: aan het werk!
Albayrak aan het werk, deel 2
Waar blijft de Hollandse Opstand?