Home Deportatiepraktijken
Stop Deportaties
NO BORDERS!


Lees ook: Ga In De Weg Staan!
ZO ZAL DE DOOD JE GEDOGEN!

Download Vrijheid Voor De Kinderen

VRIJHEID VOOR DE KINDEREN!

Hoor de stemmen
Hoor je de stemmen?
In de gang, van de kinderen,
van de kinderen in de gang
en de voetstappen
van het rennen door de gang
tussen de deuren
in de gang
in de lange gang
Hoor je het?

Zij verlaten, de kinderen,
zij verlaten nooit de gang
Op en neer en neer en op
tussen de sloten en
de sloten en de sloten
zijn zij verlaten,
die nooit de gang verlaten en
hun stappen en
hun stemmen die
nooit de gang
Nooit de gang verlaten

Hoor je buiten
als je langsloopt,
hoor je dan, hoor je dan
al die kinderen in de gang?
En hun kreten
uitgelaten
Uitgelaten omdat zij even
omdat ze even mogen
rennen
op en neer in de gang

Als uitgelaten,
alsof vrij,
als uitgelaten
jonge honden
Ze zijn even los
Even los van de lijn
Weten zij veel?
Weten zij veel
dat er meer is dan
die gang?
Ja, die stemmen van
die kinderen en hun
rennen

Rennen en stemmen
Stemmen die rennen en
de gang
en de moeders
en het huilen van
de moeders die er
staan tegen de muren
met hun ruggen
naar de muren,
al zo lang
in de gang
met het spelen en
het rennen

En hun rug tegen de muur en
hun kinderen in de gang en
ze rennen en ze rennen en
ze vluchten voor hun
moeders met hun
ruggen en hun ogen die
er staren naar de
andere
kant van de gang
en de lengte

En de lengte van
de dagen en
de lengte van
de gang en
de lengte van
het wachten en
de lengte van
het rennen van het
rennen en het
tikkertje
Het tikkertje spelen
zonder verstopplaats
voor de kinderen
door de kinderen
in de gang

Tik!
Jij bent af!
En tik!
Jij gaat dood!
En tik!
Nu ben jij hem!
En tik en tik en tik
Tik tik doen de seconden
van de klok en
Tik tik tik doen de sleutels
tegen de deuren en
Tik tik tik doet de bom
in de harten

In de harten van de gang
Hoor het kloppen
kloppen
en de stemmen
stemmen
en het rennen
rennen
en het huilen
huilen
en niet schuilen
schuilen
Niet het schuilen en
daarbuiten
schijnt de zon
of

Het regent maar
wie weet dat en
het ruikt hier naar
het zweet
en het ruikt hier
naar de vloer en
het klinkt hier
naar de muren en
de uren en
het duren
duren
duren
en de kinderen
Hoor ze gillen
gillen

Hoor de stemmen
Hoor je de stemmen?
Hoor je het zeggen?
Hoor je ze remmen?
Telkens remmen
met hun schoenen
op het zeil?
Telkens remmen
voor het einde
van de gang?
Voor het einde
van de tijd
en het rennen
het rennen
rennen
rennen

Joke Kaviaar
24/03/06 voor de kinderen opgesloten in Kamp Zeist en uitzetcentrum Zestienhoven

NO BORDERS!

back to begin
Home

ZO ZAL DE DOOD JE GEDOGEN!


Laat je weer de ogen rusten
in de broos geworden nacht,
vergeten wat niet is volbracht
al dolend langs de kusten

van de nooit bestaande landen,
van nu afgezette erven
waar de schimmen woorden kerven?
Zij hebben niets omhanden

en ze zien je wel of niet
Je zou er naar kunnen vragen
en of ze ook de granieten dagen
zo ervaren als 't verdriet

dat zich even maar terugtrekt
door verdoving, aangeboden,
voor het licht van alle doden
dat door alle kieren lekt,

roepend dat je 't niet moet toestaan,
't zachte zinken in die vacht
van wie er nooit meer dacht
aan het steen, het steen, het staan

Voel het in je moede voeten
dat je sleept waar je moet stampen
Voel in je handen die verkrampen
dat je nu terugslaan zult moeten

Maar zolang je die nevel voor je ogen
met een zucht niet weg durft te blazen
Ben je één met de schimmen, dwazen
Zo zal de dood je gedogen!

Joke Kaviaar, 30-4-06

NO BORDERS!

back to begin
Home

Ga In De Weg Staan!


Als mijn geest vrij is
ben ik vrij

Herinner mij daaraan
als ik woordeloos ben

Zeg me wat ik heb gezegd
Ga in de weg staan

van het zwijgen toedoen
Zodat de stilte wordt geslecht

Want het zou eens kunnen
dat ik het zelf niet doorheb

Dat het is gebeurd
Mijn gedachten zijn geknecht

Zomaar verloren geraakt
Zonder strijd

Vrijheid moet worden bevochten
Overal, altijd


Joke Kaviaar 7/05/06

NO BORDERS!

back to begin
Home