Home / Sloop de bajes!
Geen woord zonder daden!

De politie, je beste vijand

De politie ís geweld. Geweld is niet alleen de fysieke daad, maar ook de absolute macht, de rechtvaardiging van al het 'ambtshalve' handelen, het uitgangspunt dat een smeris niet liegt. Bovenal: de totale controle.

Preventieve actie!

Waarom nog wachten tot de smeris gaat slaan, gaat arresteren, simpelweg omdat ze menen aan je ogen te kunnen zien, of aan je strafblad, dat je tijdens een demonstratie of actie wel eens verder zou kunnen gaan dan lopen en roepen?De politie, je beste vijand

Opstelten en Teeven van justitie hebben deze week een zoveelste law & order wetsvoorstel ter bescherming van hun waakhonden aangekondigd. Hiermee kunnen 'geweldplegers' (de zoveelste categorie, we hebben ook al: 'illegalen', 'veelplegers', 'krakers', 'voetbalhooligans', om er maar een paar te noemen), 17 dagen worden vastgehouden. Het is het zoveelste voorstel dat de positie van de politie moet versterken.

Alsof dat nog ergens voor nodig is! In het licht van de gebeurtenissen op 1 mei in Utrecht (op demonstratie inhakken) en 14 mei in Amsterdam (man doodgeschoten op de Spiegelgracht) zou de motivatie voor dit wetsvoorstel namelijk bij uitstek op het zwaarbewapende blauwe leger van toepassing kunnen zijn: “Dergelijk geweld kan leiden tot grote maatschappelijke onrust en verontwaardiging.”

Indien justitie alle smerissen die erop los slaan en schieten zou vervolgen, zaten de bajesen er vol mee. Indien aan elke gebroken arm, elke blauwe plek, elke hersenschudding, elke schouder uit de kom, veroorzaakt tijdens de 'rechtmatige uitoefening van hun taak' net zoveel publieke aandacht zou worden besteed als aan iedere middelvinger die naar de dienders wordt opgestoken, of aan ieder t-shirt met de tekst 'ACAB', dan zouden de kranten vol staan met berichten over agressieve agenten.

Maar nee, niet het politiegeweld dat stelselmatig is en wettelijk geregeld, leidt tot maatschappelijke ontrust en verontwaardiging, maar het verzet tegen dat politiegeweld. Verzet, dat vaak niet meer is dan schelden, duwen of trekken, maar reden genoeg is voor arrestatie, pepperspray, het oproepen van versterking, het trekken van een pistool. De politie ís geweld. Geweld is niet alleen de fysieke daad, maar ook de absolute macht, de rechtvaardiging van al het 'ambtshalve' handelen, het uitgangspunt dat een smeris niet liegt. Bovenal: de totale controle.

Controle, die zich niet alleen beperkt tot het op video vastleggen van iedereen die meeloopt in een demonstratie, standaard in de politiestaat Nederland. Controle, die zich net zo min als het fysieke geweld beperkt tot de momenten waarop veel mensen ermee worden geconfronteerd en er slachtoffer of getuige van zijn. Die controle, het geweld aangedaan aan de vrijheid, is permanent, sluipend, geniepig, en treft iedereen die in de ogen van de ambtenaren afwijkt of protesteert. De politie is een wolf in schaapskleren, die mensen opjaagt en in hun dagelijks bestaan bedreigt.

Je zult maar een andere huidskleur hebben, een hoofddoekje dragen of iets anders dat niet past in het beeld van 'de Nederlander', dan ben je vast illegaal. ID bewijs tonen! Je zult maar een onverzorgd uiterlijk hebben in hun ogen, dan ben je vast wel dakloos of verslaafd. Wegwezen! Voor je het weet behoor je tot een nieuw verzonnen categorie mensen die als ongewenst, gevaarlijk of overlastgevend wordt geportretteerd. Voor je het weet behoor je tot zaken, gevallen, groepen die het straatbeeld vervuilen, de burger verontrusten. Je wordt in het publieke domein veroordeeld zonder vorm van proces en voor ons aller veiligheid opgeruimd.

Verzet je tegen dit geweld, tegen de controle, verzet je tegen de repressie, de smeris, de wet, en je bent: (nieuw!) geweldpleger.

Eenmaal opgeborgen tussen de vier muren van de smeris en de bajes, bereikt het geweld dat het monopolie van de staat is, zijn hoogtepunt. Onbetwistbaar en voor sommigen zelfs dodelijk, al is dat laatste natuurlijk nooit te wijten aan de cellen, de 'verzorging'. Je bent er één van de velen met één van de vele mogelijke stempels op je dossier. Opgeruimd staat netjes. De burgers, die op alles 'ja en amen' zeggen, kunnen opgelucht ademhalen. Er zal geen geweld meer zijn, zoals er ook al geen drugs meer zijn, geen gekte en geen wanhoop. Wij allen zullen leven in een opperste staat van vrede en veiligheid.

Toch?

Joke Kaviaar 21 mei 2011Preventieve actie!

Alsof de pas aangenomen 'voetbalwet' en vele andere wetten, nog in de maak of reeds aangenomen, nog niet genoeg zijn, werden we vandaag (alweer) geconfronteerd met plannen voor preventieve arrestaties. Deze komen ditmaal uit de hoek van de politievakbond ACP. Nog meer macht aan de smeris dus, omdat ze zichzelf te slap vinden. Het is maar net hoe het ze uitkomt, hoe zij zich presenteren.

We hébben al de legitimatieplicht, te pas en te onpas gebruikt om mensen zonder papieren op te jagen en te arresteren, om demonstraties vroegtijdig te beëindigen, dan wel mensen te kunnen identificeren die deelnemen aan een demonstratie. We hébben al talloze APV's cq. noodverordeningen, die simpelweg door een burgemeester kunnen worden uitgeroepen, veelal gebruikt tegen antifascisten die tegendemonstraties organiseren wanneer extreem rechtse groepen de straten collectief komen terroriseren. Deze APV's maken al preventieve arrestaties mogelijk. We hébben al: verplichte DNA afname voor de geringste veroordelingen voor hele lichte 'strafbare feiten'. We hébben al: een justitie die elk geweld dat door de smeris wordt gebruikt, ook wanneer gewonden of doden het gevolg zijn, afdekt en goedkeurt. We hébben al: stapels afgewezen klachten over politiegeweld. We hébben al: talloze celdoden. We hébben al: getuigenverklaringen van smerissen die de boel bij elkaar liegen om veroordelingen rond te krijgen.

We kríjgen, zéér binnenkort, een zgn. 'voetbalwet', compleet met gebieds- en contactverboden, die bijvoorbeeld ook kan worden ingezet tegen activisten die een demonstratie aankondigen (dat is al gauw 'gelegenheid geven' in het nieuwe artikel 141a wetboek van strafrecht). We kríjgen nog: meer bevoegdheden voor de vreemdelingenpolitie (wetsvoorstel), terwijl die nu al zonder scrupules razzia's uitvoeren waar doden bij vallen omdat mensen uit angst op de vlucht slaan. We kríjgen: officieren van justitie die zonder tussenkomst van een rechter websites offline mogen halen (wetsvoorstel). En we kríjgen: een extreem rechts bewind dat deze nieuwe en volkomen overbodige plannen van preventief geweld en preventieve arrestaties zeker zal goedkeuren. De volgende stap is de administratieve detentie naar Israëlisch model, zoals Wilders deze al jaren voorstaat.

Waar blijven onze eigen preventieve voorstellen? Onze eigen preventieve acties? Waarom nog wachten tot de smeris gaat slaan, gaat arresteren, simpelweg omdat ze menen aan je ogen te kunnen zien, of aan je strafblad, dat je tijdens een demonstratie of actie wel eens verder zou kunnen gaan dan lopen en roepen? Een boze blik in de richting van een diender is dan al genoeg. Pas op! Straks gaat zij schelden, of erger nog: spugen! Lopen ze straks langs een hek? Oppakken maar, want wie weet komen er straks kniptangen tevoorschijn. Komt de demonstratie langs een gevangenis? Alarm! Er zal gerammeld worden aan de toegangspoort! Gaan ze langs een ambassade? Alarm! Er zal gebonsd worden op de deur! Tegen de muur met dat stelletje gajes. Gaan we dit soort taferelen krijgen?

Nee, het wordt nóg erger. Publiceert een actiegroep een oproep om te gaan demonstreren? Is de demonstratie niet aangemeld volgens de gemeentelijke APV? Dat gaat uit de hand lopen, het is gelegenheid geven, opruiing, maar nóg is er niks gebeurd. Nu kan het nog, voor het te laat is: preventief de organisatoren arresteren, de website offline halen, een gebiedsverbod opleggen. Over een paar jaar kan het allemaal achter elkaar en tegelijk. Poeh, dat was maar op het nippertje! De veiligheid van de staat is gelukkig weer gegarandeerd. De extremisten zijn weer opgeborgen. 't Is maar goed dat we elke wetsovertredende activist tegenwoordig extremist mogen noemen, je kunt nooit weten tenslotte.

Vandaar dus dat ik vraag: Waar blijft onze preventieve actie? Gaan we achter de feiten aan hobbelen terwijl de jacht en de middelen voor de jacht op iedereen die niet in het rood-wit-blauwe straatje past stelselmatig worden uitgebreid en de smeris carte blanche heeft gekregen? Wordt het dan niet tijd om ze alvast preventief écht reden tot klagen te geven? Want waar gaat het nu helemaal om? Om dronkelui die volkomen onwettig, aldus allerlei advocaten, en zelfs rechters, een heel weekend worden vastgehouden omdat ze een uitsmijter in een café een oplawaai hebben verkocht? Omdat ze riepen: 'Klootzak!' naar een smeris?

Een breed uitgemeten incident is telkens opnieuw reden voor uitbreiding van bevoegdheden en verhoging van straffen. En dát in een land waarin vreemdelingenhaat gemeengoed is geworden, waarin elk protest wordt doodgezwegen, of de kop in gedrukt en gecriminaliseerd. 'Crimineel', 'illegaal', 'extremist', 'terrorist', roep ik bij deze uit tot geuzennamen voor een ieder die dwars ligt. Demonstraties principieel nooit meer aanmelden, tegen bevelen en aangewezen routes ingaan, de smeris dwarszitten als ze mensen begint lastig te vallen met ID controles en preventief fouilleren... het zijn zomaar een paar ideeën voor strategieën die actief en doelbewust een begin kunnen zijn van verzet tegen de politiestaat Nederland, voor zover deze er al is, en omdat deze wordt uitgebreid en definitief gevestigd. Kan een tekst als deze nu al, of in de toekomst van het internet worden verwijderd omdat deze wordt gezien als 'strafbare inhoud'? Kan nu of in de toekomst schrijfster dezes preventief worden opgepakt omdat ze wel eens van plan zou kunnen zijn nog eens zoiets te publiceren of om er naar te handelen? Het zou me niet verbazen.

Joke Kaviaar 4 augustus 2010