Home / Sloop de bajes!
Albayrak deporteert verder

Het recht van de sterkste

'U heeft de plicht het land te verlaten'. 'Wij' hebben het recht om te stemmen.


Fort Europa breidt opnieuw uit

Hebben we, mevrouw Albayrak, respect voor hen op het moment dat ze dood zijn? Dan pas?


Geen Woord Zonder Daden!

Het is tijd om ons zelf de vraag te stellen waarom we de leugens en de criminalisering nog niet hebben kunnen stoppen.


Het recht van de sterkste

Democratie. Het heeft iets van medezeggenschap en vrijheid. Het heeft iets van rechten en rechtvaardigheid.

Binnenkort zijn er gemeenteraads-verkiezingen. De gemeente Haarlemmermeer liet zich afgelopen week dan ook van zijn meest democratische kant zien.

De gemeente hield een besloten vergadering om 'zonder last' te kunnen overleggen over de wijziging van een bestemmingsplan. Daar mocht dus niemand bij zijn en ook achteraf blijft het gezegde geheim. Een 'radicale' actiegroep zou bedreigend zijn, beweerde men.

Door de wijziging van dat bestemmingsplan kan het oude deels afgebrande cellencomplex op Schiphol worden vervangen door een nieuw, dat in tegenstelling tot het oude wèl menselijk is. De gemeente geeft dus toe dat zij gedwee de opeenvolgende ministers van justitie heeft gevolgd om een onmenselijk detentie- en uitzetcentrum, waarin elf mensen door overheidsbeleid werden vermoord, in stand te houden. Al die tijd kon de gemeente ervoor kiezen om de voet dwars te zetten. Dit deed zij niet, en dat doet zij nu ook niet. Sterker nog: er moet een nieuw centrum komen. Dat is veel menselijker dan helemaal geen centrum. De redenatie ontgaat me.

Misschien moet de gemeente eens op bezoek gaan bij Ricky, die de Schipholbrand overleefde en nu dreigt te worden gedeporteerd. Nog onlangs werd hij in het detentiecentrum in Alphen in de isoleercel gegooid omdat hij tijdens een brandalarm zijn cel niet in wilde. Niet zo vreemd als je elf mensen tijdens het binnenkomen van rook hebt horen schreeuwen om uit hun cel te worden gelaten.

Misschien moet de burgemeester van Haarlemmermeer, meneer Theo Weterings, maar eens op bezoek gaan bij de familie Andakjan, hoewel het bezoeken van de hele familie inmiddels niet meer gaat. Na twee weken opsluiting van man, vrouw en twee kinderen in het uitzetcentrum Zestienhoven, is het gezin nu van elkaar gescheiden opgeborgen. Moeder en kinderen in de 'vrijheidsbeperkende locatie' Ter Apel, en papa in de bajes ernaast. Hij zou wel eens kunnen vluchten en vrouw en kinderen achterlaten...

Twee bezoekjes die de gemeente zou kunnen afleggen. Om kennis te nemen van hetgeen waarvoor zij hebben gestemd, twee situaties die exemplarisch en niet uniek zijn voor hoe 'wij' in Nederland omgaan met mensen die geen verblijfspapieren hebben omdat 'wij' met 'ons allen' besloten hebben dat.... Ja, wát eigenlijk? Dat de vreemdelingenwet voortdurend ten nadele van zoveel mensen die een beter heenkomen zochten wordt aangepast, tussen verkiezingen door uiteraard. Dat er steeds meer nieuwe detentie- en uitzetcentra voor dit doel worden bijgebouwd en dat daarvoor lokaal bestemmingsplannen worden gewijzigd omdat de lokale besturen anders toch worden overruled door 'Den Haag'?

'U heeft de plicht het land te verlaten'. 'Wij' hebben het recht om te stemmen.

Democratie is het recht van de sterkste. Het is meeste stemmen gelden en dan vier jaar je kop houden, ook als de partij waarop je gestemd hebt, niet doet wat zij beloofden. Vooral niet te hard protesteren want dan wordt de ID plicht uit de kast gehaald om de demonstranten te identificeren. Dit met hetzelfde gemak als waarmee de politie op illegalenjacht gaat omdat ze daarvoor een prestatiecontract hebben. Dit alles wordt openlijk gedaan, al was het vorderen van een ID bewijs ooit gebonden aan het hebben van een verdenking. Maar wees gerust burger, ook die wet gaat worden aangepast. Voor een onbeperkte ID plicht heeft de politiek uw stem niet nodig. Wel beschouwd heeft de politiek alleen uw stem nodig om te rechtvaardigen waarmee 'we' bezig zijn.

Verkiezingen. Wat is het nut? Ik wíl niet eens tot de meerderheid behoren die de minderheid ondrukken mag om de eenvoudige reden dat 'wij' in de meerderheid zijn. Ik ben liever de minderheid, ga liever de straat op, keten me vast, sta of zit liever letterlijk in de weg op welke manier dan ook. Zo kan ik mijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Aan de gemeente of aan 'Den Haag' ga ik die niet weggeven. Dat noemen ze 'radicaal'. Ik ben graag radicaal: stem niet. Doe zelf.

Joke Kaviaar 7 februari 2010


Fort Europa breidt opnieuw uit

Het was een onopvallend bericht vorige week: Malta krijgt EU-bureau voor asielbeleid. Zou het toeval zijn dat dit “ondersteuningsbureau voor asielzaken”, het EASO, op een eiland precies tussen het Afrikaans continent en Italië wordt gevestigd? Hoe dan ook, ze hebben het goed stil weten te houden en het is wel even zoeken naar informatie. Zo kom je met de zoekterm EASO helemaal nergens.

Het belooft allemaal, zoals met alles dat uit de hogedruk ketel van de Europese Unie komt, weinig goeds, al doet Albayrak haar best om er een humaan tintje aan te geven. Zo meldt het bericht:

“Albayrak wil dat de EU de gegevens in kaart brengt van vluchtelingen die bij hun poging om in de Europese Unie asiel te krijgen om het leven komen.” en “Niet alleen uit respect voor het menselijk leven, maar ook om familieleden te kunnen helpen die op zoek zijn naar hun verwanten”.

Respect voor het menselijk leven? Hoe zit het dan met al die doden die er vallen in detentiecentra, op straat, en bij pogingen om dat mooie Fort van ons binnen te komen? Hebben we, mevrouw Albayrak, respect voor hen op het moment dat ze dood zijn? Dan pas?

Ach! Waarom zouden we nog verbaasd zijn, en de aap komt al snel uit de mouw, want één zin verder wordt Albayrak als volgt geciteerd: “Bovendien zou de registratie ook informatie kunnen verschaffen over migratieroutes.” Alsof het om de jaarlijkse vogeltrek gaat!

Terug naar de zoekopdracht die meer informatie moet verschaffen over wat 'we' aanmoeten met vreemdelingen die per boot hierheen komen – en dan bedoelen we niet de pakjesboot van Sinterklaas!

Brussel, 18 februari 2009: “Vandaag heeft de Commissie een voorstel voor een verordening tot oprichting van een Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken aangenomen.”
Zo lang zitten ze dat dus al te bekokstoven, terwijl intussen de Franse lidstaat mensen in Calais opjaagt, de Italiaanse lidstaat de straten voor een witte kerst laat schoonvegen, en de Nederlandse lidstaat ijverig doorbouwt aan meer deportatiecentra en haar IND op studiereis naar Griekenland stuurt.

Verder uit het bericht op europa.eu: “Er kan nu snel een operationeel agentschap worden opgericht, dat de samenwerking tussen de lidstaten op asielgebied coördineert en versterkt,” Inderdaad: dat belooft weinig goeds: “versterking van de administratieve samenwerking tussen de lidstaten, zodat de diverse nationale praktijken op elkaar kunnen worden afgestemd”. Hoewel er wordt gesproken over een “coherenter en rechtvaardiger asielbeleid” (rechtvaardig? Voor wíe?), die praktijken waar het over gaat, zijn bekend. Je hoeft geen geleerde te zijn om te begrijpen dat uit de navolgende zin valt af te leiden dat het EASO een soort van administratieve facilitator van het militaristisch agentschap Frontex gaat worden: “..coördinatie van de ondersteuningsteams van nationale deskundigen, die kunnen worden ingezet op verzoek van lidstaten die op hun grondgebied worden geconfronteerd met een massale toestroom van asielzoekers”.

Tot zover Europa. In Nederland neemt intussen de repressie hand over hand toe. Uitbreiding van de bevoegdheden van de vreemdelingenpolitie, meer en snellere ongewenstverklaringen, en meest recent een wetsvoorstel dat er voor moet zorgen dat al wie ooit ook maar even 'illegaal' is geweest, nooit meer kans maakt om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat hierdoor nóg meer mensen een zwervend bestaan zullen moeten leiden, daarom bekommert Albayrak zich niet. Het is al erg genoeg dat er steden zijn die tóch nog weigeren om hun noodopvang te sluiten. Daar heeft Nebahat haar handen vol aan. En dan het geklaag over al die niet uitzetbare op straat gezette mensen! Worden ze niet opgesloten, is het wéér niet goed!

Ter Apel: de gemeente had bij de komst van de 'nieuwe' (ahum!) 'vrijheidsbeperkende locatie' geëist dat er binnen hun dorpsgrenzen geen mensen zouden worden 'geklinkerd'. Dat staat zo bruut, dan zouden de burgers wel eens kunnen gaan morren. Oplossing van justitie: breng ze in een busje naar het dichtstbijzijnde treinstation buiten Ter Apel en klinker ze daar.

De EU wil ook iets doen aan mensenhandel. Daartoe moeten zij zich zelf opheffen, en met zichzelf Frontex, EASO, de immigratiediensten, de detentiecentra en alle wetten en regels die migratie zodanig moeilijk en gevaarlijk maken, dat mensen niet anders kunnen dan zich te wenden tot mensensmokkelaars die zeggen de route te kennen, hoge geldsommen voor hun specialisme verlangen, en mensen vervolgens in gammele bootjes zetten, in laadruimtes van vrachtwagens, en dwingen tot prostitutie en andere vormen van uitbuiting om hun schulden af te betalen. Alles mogelijk gemaakt door de toenemende repressie van Fort Europa!

De burger met een paspoort die zich wijs laat maken dat het met de immigranten louter om criminelen gaat, hoeft er niets van te merken. Het speelt zich alles ver buiten de Nederlandse grenzen, of de grenzen van hun dorp of stad, af. Of achter de muren, de hekken en het NATO draad van de gevangenissen. Gelukkig kerstfeest.

Joke Kaviaar, 5 december 2009


Geen Woord Zonder Daden!

Wat kun je nog zeggen tegen de vriendin van iemand die in een detentiecentrum is opgesloten omdat hij geen verblijfspapieren heeft? Wat schrijf je in antwoord op de e-mail waarin zij zich afvraagt waarom hij niet wordt vrijgelaten? “De IND doet al drie maanden niets!” roept ze.

Ik weet het wel, maar het antwoord is onacceptabel. Soms ga ik zelf op zoek naar antwoorden. Kan de vreemdelingenpolitie in Utrecht antwoord geven op de vraag hoe het kan dat een man zonder papieren dood is gegaan in één van hun politiecellen? Nee, geen antwoord anders dan het geweld tegen de demonstratie die we er hielden voor opheldering. Kan een gezagvoerder of steward(ess) van KLM op Schiphol vertellen waarom ze meewerken aan de deportatie van mensen, zoals laatst Ahmed Issa, zondebok voor de Schipholbrand? Nee. Zij onthouden zich van commentaar. Zij geven ook geen antwoord op de vraag hoe de Nederlandse staat zo bot kan zijn om een slachtoffer van de Schipholbrand, nog voor hij kan doorprocederen tegen zijn veroordeling en ongewenstverklaring, het land uit te zetten.

Dan komt na afloop van de demonstratie in de vertrekhal de marechaussee. Zij vragen ons naar ons identiteitsbewijs. Wij vragen waarom. Het antwoord is niet: wij willen weten wie jullie zijn. Dat was namelijk de waarheid.

In een cel op het deels afgebrande Schiphol Oost vragen we ons af hoe het intussen gaat met Ahmed Issa. Het antwoord daarop komt daags erna: eigenlijk weten we het niet. We weten dat hij is gedeporteerd, dat hij bij aankomst in Tripoli is verhoord, en dat hij daarbij 'niet erg slecht' is behandeld. Wat we niet weten is wat men in Libië verstaat onder 'niet erg slecht'. Wat we ook niet weten is of het hierbij zal blijven. Wat we ook niet weten is wat er gebeurt met al die andere gedeporteerde mensen en we weten ook nog steeds niet hoe die Turkse man heette die in een politiecel onder het bewind van de Utrechtse vreemdelingendienst is overleden.

De vriendin van de man die in DC Alphen zit, kan ik weinig meer zeggen dan dat niets mij meer verbaast. Ik kan vertellen dat dit beleid is. Ik kan daaraan toevoegen dat dit niet alleen Nederlands beleid is, maar Europees beleid waardoor hij net zo goed anderhalf jaar vast kan blijven zitten. Tenslotte kan ik nog zeggen dat we weer gaan demonstreren bij één van de bedrijven die betrokken zijn bij de nieuwbouw van het nieuwe detentiecentrum op vliegveld Zestienhoven. Dat is het enige goede antwoord dat ik kan geven op al die vragen. Niet omdat ik niet wéét waarom van al die mensen het leven wordt afgenomen door hen op te jagen, op te sluiten, en de dood in te sturen, want de reden is simpelweg gelegen in het behouden van de Westerse kapitalistische economie. Egoïsme, xenofobie, nationalisme, hebzucht.

In Calais, Frankrijk, is 'De Jungle' ontruimd. Talloze mensen zijn opgepakt.
De Jungle was een geïmproviseerd tentenkamp waar mensen zonder papieren, die de oversteek naar Engeland wilden maken, overleefden. Op een foto van de ontruiming zie ik een spandoek: “Human rights have no borders”. Elf vluchtelingen zijn er nu in hongerstaking.
In Steenokkerzeel, België, werd vorig weekend gedemonstreerd tegen de nieuwbouw van een gesloten centrum. Vijftig mensen gingen het bouwterrein op en saboteerden er graafmachines.

Wat zit ik nog te schrijven over het zoeken naar antwoorden? Om u, de lezer, te zeggen dat u in actie moet komen. Doe íets. Demonstreren, de bouw van cellen en het werk van de overheidsdiensten saboteren, alles is een bijdrage. Waaróm? Of ik daar het antwoord op heb?

Het is tijd om ons zelf de vraag te stellen waarom we de leugens en de criminalisering nog niet hebben kunnen stoppen. Op de politiek hoef je niet rekenen. De partijen willen namelijk allen het zelfde, van SP tot PVV: het bewaken van onze welvaart door het illegaliseren van migranten en het bewaken van gevangenispoorten en grenzen om mensen binnen of juist buiten te houden. Sommigen zijn daar duidelijk of eerlijk in. Anderen niet. Geloofwaardig is slechts die man of vrouw in die cel waar niemand naar luistert... En die vraagt ons elke demonstratie vanachter de tralies weer: “Waarom?”

Joke Kaviaar, 3 oktober 2009