Home / Sloop de bajes!
Preventieve Actie!

Als de smeris naar je vingers vraagt...

Neederland wordt schoongeveegd

Leers, het vuur en de dood

Hard Leers?


Als de smeris naar je vingers vraagt...

Als de smeris op straat naar mijn vingers vraagt, en klaar staat met een apparaatje om mijn identiteit te controleren, dan kunnen ze hem krijgen: de middelvinger, opgestoken. Fuck you!

"De apparaatjes worden onder meer ingezet voor de intensievere controle op illegale vreemdelingen" liet Leers al weten. Nog meer repressie, nog meer controle, nog meer middelen om racistisch beleid uit te voeren.
Fuck you, Leers!
Fuck you, Teeven!
Fuck you, Opstelten!
Fuck you, smeris op straat met je smartphone apparaat!
Voor jullie allemaal: de middelvinger. Nee, twee middelvingers, zolang ik nog twee handen heb!

Het is iets dat we allemaal moeten doen, en moeten blijven doen. Verzet. Toen de ID plicht werd ingevoerd werd er veel geprotesteerd. Nu, zoveel jaren later, vindt iedereen het normaal, geeft braaf het pasje af, bij het minste, zonder aanleiding, want anders: ben je verdacht. Waarvan? Van het willen behouden van je privacy. Is dat strafbaar? Ja dus. Juist door de acceptatie zijn de weigeraars van nu bij voorbaat verdacht. Je zal wel iets te verbergen hebben, ofwel: je zou wel eens illegaal kunnen zijn.

Die door de staat opgelegde illegaliteit, die willen ze strafbaar maken. Ach, het is maar een boete. Nee dus! Het gaat om het principe. Het is de ultieme entlösung van het 'gillegalenprobleem'. Dat, en het op straat controleren van vingerafdrukken 'bij de verdenking van een strafbaar feit' (zo begon het bij de ID plicht ook) is het definitieve sluitstuk van de Nationaal Socialistische Staat der Neederlanden.

“Via een koppeling met de ‘Basisvoorziening Vreemdelingenketen’ kan in de toekomst een gewone agent op straat meteen nagaan of iemand rechtmatig in Nederland verblijft.”

Dit kunnen we niet pikken! Weigering is het minste wat we allemaal kunnen en moeten doen. Zand in de machine strooien die de smeris de klopjacht makkelijker moet maken. Want het werkt voor geen meter meer als ze telkens mensen naar het bureau af moeten voeren omdat ze uit principe weigeren. Geen tijd meer voor de klopjacht, alleen maar nog meer administratie en heen en weer gesleep met arrestanten.

“Identiteitsfraude is een groot probleem voor Justitie.” heet het. Wat nou, fraude? Mijn paspoort is verlopen omdat ik een toegangsverbod heb voor het gemeentehuis vanwege een actie tegen de Zaanse bajesboten. Ik vertik het om toestemming te vragen om binnen te mogen om dat ding weer aan te vragen, omdat ik dan waarschijnlijk 'begeleid' door gewelddadige bewakers van het stadhuis aan de balie moet gaan staan om daar.. mijn vingerafdruk te laten scannen voor mijn paspoort!

Fuck you. Ik hoef geen paspoort meer. Is dat fraude? Fuck you. (hoeveel vingers heb ik intussen al opgestoken?) Het hele concept van de identiteitsfraude is bedacht door dezelfde heerszuchtige tirannen die het identiteitsbewijs hebben bedacht, die alle systemen aan elkaar gekoppeld hebben om bevolkingsstromen, migratie, werk, woning, je vreten en je stront in de gaten te kunnen houden. Nog even en we lopen met een chip met vingerafdrukken in onze nek rond. Het is een kwestie van tijd, de techniek bestaat al voor huisdieren. Er is alleen nog een wetje voor nodig en dat kunnen we de controlenazi's van de huidige regering wel toevertrouwen te ontwerpen.

Vingerafdruk of chip in de nek? Het zal in elk geval alsvolgt gaan:

Smeris: “Mogen wij even u vingerafdruk afnemen?”
Persoon op straat (al dan niet in vloeiend Neederlands): “Word ik verdacht van een strafbaar feit?”
Smeris: “Ja.”
Persoon op straat: “Waarvan dan?”
Smeris: “Illegaliteit.”
Persoon op straat: “Waarom dan?”
Smeris: “U ziet er niet Neederlands uit.”
Persoon op straat: “Dat is racisme!”
Smeris: “Oh, gaat u mij beledigen? Dat is ook strafbaar. U bent voor twee feiten aangehouden, namelijk geen rechtmatig verblijf en belediging van een ambtenaar in de rechtmatige uitoefening van zijn taak.”

Wat hierna volgt zal meer of minder gewelddadig verlopen. Hoe dan ook zal het door de smeris gebruikte geweld allemaal gepast zijn, al ging je alleen maar op de grond zitten. Indien schoten worden gelost, zal de smeris zeggen dat de 'verdachte' als eerste een klap uitdeelde, ook als dit niet waar is. Als de 'verdachte' sterft, is het omdat hij niet meewerkte en is het dus zijn eigen schuld.

Hoeveel mensen die FUCK YOU roepen wil de smeris opsluiten, in elkaar slaan, vingers en armen breken, neerschieten, in cellen laten creperen? Hoeveel mensen zijn bereid om op straat, geconfronteerd met de ultieme controle van hun identiteit, de twee middelvingers op te steken, en te zeggen: "HIER HEB JE MIJN VINGERS. FUCK YOU!" ?

We maken zelf wel uit wat we met onze vingers doen! Bijvoorbeeld: de smeris het apparaatje uit de poten trekken en in de gracht gooien/vertrappen/anders, nl: ....

Joke Kaviaar, 21 juli 2011Neederland wordt schoongeveegd

Hijs de vlag! Laat het rood-wit-blauw bij alle scholen wapperen, fier voor het Vaderland! Hoog Holland Hoog! Laat ons Volkslied aanheffen bij naturalisatie ceremonies en verplicht de radio Nederlandstalige muziek te draaien. Veeg de straten schoon, want iedereen moet het weten: Neederland is van ons.

Dit is de tijd waarin we leven. Niets van het hier genoemde is gechargeerd. Neederland wordt schoongeveegd, want stelt u zich eens voor! Een illegaal, die mag toch niet blijven?! Wat moet dat hier haar zijn stappen zetten in onze straten, hun handen steken in ons vuilnis, haar kinderen baren in onze strafkampen? Betalen zullen ze! Vrouwen en kinderen eerst.

Wij Neederlanders zullen daarvan niets voelen. Wij mogen nog onze soep komen brengen en onze kerken openstellen. Wij mogen nog zorgen voor het menselijk gezicht van onze maatschappij en wij mogen nog bidden en jammeren en gezangen ten gehore brengen aan de hekken met het NATO draad. Dank u heer, voor alle goede zorgen. Geef ons heden ons dagelijks brood en de korsten aan de zielige vluchteling. Wat een prachtig land toch.

Maar zeg nu zelf: Zo'n minister, die mag toch niet blijven?! Wat moet dat hier zijn moraal van christelijke waarden als een stofzuiger boven stad en streek houden en op maximale vreemdelingenhaat zetten? Dat zuigt! En niet zo'n beetje ook. Het is niet meer met de bezem erdoorheen zoals Albayrak en Verdonk en dan met stoffer en blik wat uitschudden over België. Neen! Europese afspraken, weet u wel.

Het wordt tijd om de aanval in te zetten en de stekker eruit te trekken, ter fine van uitzetting van die stofzuiger en het onschadelijk maken van gans de ministerraad. Het is de tijd waarin wij leven die dit noodzakelijk maakt. Menig kraker ondervindt thans ook wat het is om opgejaagd te worden want ook zij zijn strafbaar en voor wat betreft de jacht op al het rondzwervend volk, daarvan kunnen talloze daklozen eveneens meespreken.

Al deze mensen, illegalen, krakers, daklozen, zij hebben één ding gemeen. Zij worden tentoongesteld als waardelozen in de freakshows die zich onafhankelijke media noemen. Zij worden bestempeld als bedreiging voor de nationale veiligheid als dragen zij bomvesten op dammen en pleinen, in trams en bussen. Zij worden nagezeten door ordetroepen die politie heten, of bijzonder opsporingsambtenaar, of stadswacht, bewaker, of portier, zolang die maar het insigne dragen met de vuist die slaan mag.

Toch is er één niet te vergeten verschil tussen de kraker en de dakloze enerzijds en de illegaal anderzijds (los van het feit dat de één ook de ander kan zijn, maar voor het gemak): als de kraker of de dakloze de bajes tenslotte, na kortere of langere tijd, uit mag lopen, heeft deze het recht om te midden van al deze Hollandse stront te blijven leven.

Je bent toch Neederlander!? Nee, dan kan je niet slechts enkel om het feit van je aanwezigheid (wie wil dat eigenlijk nog? Het stinkt hier zo!) beboet, opgesloten en in elkaar geslagen worden. Zelfs al worden nog zoveel klappen uitgedeeld in een smerige cel van de smeris. Zelfs al worden nog zovelen opgesloten en van al hun menselijkheid ontdaan. Dat paspoort, dat BSN nummer, het zorgt ervoor dat, ondanks alles, nog de gunst van het mogen blijven wordt verleend. Zelfs het ontzielde lichaam van de arrestant mag nog ijlings begraven worden om voorgoed in de Nederlandse bodem te rusten, doodsoorzaak onbekend.

Ben je Neederlander? Dan kun je zelf een einde maken aan je vervolging: door te capituleren. Dat is simpelweg een kwestie van slavenwerk aanvaarden, huur betalen aan een uitbuiter met een kast van een huis in Wassenaar, en als een zombie voor de televisie hangen en al het braaksel slikken dat daar over u wordt uitgekotst. Dan is de minister tevreden, is uw buurman tevreden en zullen in de loop der jaren de politie en de inlichtingendienst overtuigd raken van uw pacificatie. Het gevaar is geweken.

Maar... bent u illegaal, dan zal dit alles u niet baten, het is niet eens mogelijk! Zelfs het laagste stuk arbeid dat u bereid bent te verrichten is verboden. Zelfs de kleinste kamer kunt u nog niet huren. Over televisie hoeft niet eens te worden nagedacht (al mist u weinig). Van capituleren kan nimmer sprake zijn. Paria dat u bent! Crimineel. Overlastgever. Probleem! U kunt u maar beter uit de voeten maken, maar een heksenjacht, nee... De minister is gelovig, ziet u. Hij zegt alleen: biedt zulke mensen geen onderdak, dan denken ze maar dat ze blijven mogen. In de goot ermee, wegspoelen, afzuigen, oplossen. Het enige onderdak, het enige vreten dat u krijgen mag, is die tussen de muren, hekken, sloten en schrikdraad van onze werkgelegenheid creërende gevangenissen. Hét ultimum remedium voor een mens zonder toekomst, tot die tenslotte toegeeft te zullen vertrekken.

Vertrek ís mogelijk. Kijk naar het vermanende vingertje van de minister! Er is keuze genoeg tussen hongerdood, verdrinking, marteling en moord. Uit het zicht, uit onze gedachten. Niet meer de zorg van ons land waarin mensen maar ten prooi vallen aan huisjesmelkers, pooiers en mensensmokkelaars die dankzij de illegaliteit, door onze wetten bedacht, hun gang kunnen gaan. Niets meer van dat al. Onze wet is onze wil en boven alles moet daaraan juist het slachtoffer van die wet als dader worden veroordeeld en bestraft.

Dader? Men kan dan maar beter werkelijk dader zijn, en met recht! Geen vreten? Dan stelen. Geen geld? Dan de tas van een winkelende geldbuidel in de Kalverstraat. Geen woning? Dan het pand van de speculant. Het is alles met recht en het zou net zoveel gerechtigheid zijn indien die ministers aan het binnenhof in één klap zouden worden weggevaagd, want: Geen vrijheid? Geen onderdrukkers!

Menig dictator werd in de loop van de geschiedenis een kopje kleiner gemaakt en er werd gedanst om zijn lijk, gejuicht om zijn einde, gevierd de vrijheid. Het feit dat Neederland zich een democratie noemt, vrijwaart de natiestaat niet van zulk broodnodig ingrijpen in de macht. Niet om de macht over te nemen, maar om deze af te breken. Het zal alles niet legaal zijn, maar ach. Er is wel meer niet legaal. Voor sommigen is de illegale actie een keuze. Voor anderen het illegaal verblijf een opgelegd feit.

Laat ons allen daders zijn!

Joke Kaviaar, 16 juli 2011Leers, het vuur en de dood

Woensdag 6 april 2011: Kambiz Roustayi steekt zichzelf in brand op de Dam in Amsterdam. Geshockeerde reacties alom. Niemand wil graag getuige zijn van zoiets. Het helpt mensen maar weer herinneren aan zaken waarvan ze liever niet willen weten. Tijd om de doofpot opnieuw kapot te slaan en een heel ander vuur te ontsteken.

Maar eerst dit: Leers laat onderzoek doen naar alternatieven voor vreemdelingenbewaring. Daarvoor worden mensen van verschillende organisaties die hulp bieden aan vluchtelingen en illegalen gevraagd om te komen praten. Dat daar nu iets uitkomt waar we op zitten te wachten zal niet de bedoeling zijn. De bedoeling is vooral om de indruk te wekken dat er naar kritiek wordt geluisterd. Intussen zijn de tegenstanders die zich laten verleiden om met Leers serieus rond de tafel te gaan zitten weer even zoet, en kan er een wig worden gedreven tussen de misbruikte hulporganisaties en (radicale) activisten die – terecht – niets van Leers willen weten.

Alternatieven voor vreemdelingenbewaring? Leers is er niet werkelijk mee bezig: in alle stilte wordt nog altijd aan één stuk door gewerkt aan handhaving, perfectionering en uitbreiding van de opsluitmogelijkheden, is de deportatiemachinerie in volle gang, en heeft Leers al alternatieven genoeg voorhanden om mensen het leven onmogelijk te maken, zelfs af te nemen. Alternatieven die het werkelijke en barbaarse gezicht van het beleid tonen.

Op een rijtje: de berichten en bezigheden van Leers en zijn mededaders Hillen, Donner en Teeven:

14 maart: Minister Donner meldt dat in september het detentiecentrum in Alphen weer open gaat. 1300 mensen méér kunnen weer worden opgesloten.
16 maart: Minister Leers laat trots weten dat er waardering en steun is voor de Nederlandse aanpak van het Europees immigratiebeleid.
16 maart: Minister Leers meldt dat ten behoeve van Frontex een Nederlands kustwachtvliegtuig is vertrokken naar het eiland Pantelleria bij Sicilië. Het vliegtuig gaat de daaropvolgende twee weken de Zuid-Italiaanse grens bewaken.
17 maart: Minister Leers laat weten dat hij niet van plan is het asielbeleid voor homo’s te verbeteren. Ze moeten in 'eigen' land maar weer de kast in. Verdonk heeft in haar tijd hetzelfde gezegd.
17 maart: Minister Hillen van defensie opent het Border Security Trainings Centre op Schiphol. De marechaussee traint daar buitenlandse grensbewakers voor Frontex.
21 maart: Minister Leers heeft uitgerekend dat er 400 'Sahars' zijn, Afghaanse meisjes die terug moeten naar Afghanistan. Leers vindt Afghanistan veilig, ook al is de door Verdonk uitgezette Nezam Azimi daar door de Taliban vermoord.
23 maart: Minister Leers weigert gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om het Koerdische gezin Yilmaz een verblijfsvergunning te geven. In 2008 heeft hij als burgemeester van Maastricht nog brandbrieven vanwege schrijnendheid voor hen geschreven, en een gedicht bij de geboorte van het tweede kind naar het gezin gestuurd met als laatste zin: “De wonderen zijn de wereld nog niet uit!”
24 maart: Volgens Leers werkt de zorg voor asielzoekers goed. Vandaar dat er zoveel mensen doodgaan in detentiecentra, op straat, en in asielzoekerscentra door gebrek aan, of het totale ontbreken van, medische zorg. Vandaar dat er zoveel mensen tandeloos rondlopen en het bij ernstige ziekten met paracetamol moeten doen.
5 april: Iraakse gezinnen zijn met kinderen en al van hun bed gelicht.
6 april: Minister Leers kondigt aan dat de Iraakse gezinnen op 7 april per chartervlucht, onder forse bewaking van de marechaussee, zullen worden gedeporteerd.
6 april: Een 36 jarige man uit Iran, Kambiz Roustayi, steekt zichzelf op de Dam in Amsterdam in brand. Later overlijdt hij aan zijn verwondingen. De man was een wanhopige afgewezen asielzoeker. 'Tragisch' zegt Leers. Hij had het vertrek van de man uit Nederland allicht anders gepland. Namelijk deportatie en marteling in Iran. Dat wordt in Nederland namelijk niet opgemerkt.
6 april: Een vluchtelingenboot zinkt bij Lampadusa. Met dank aan Frontex, en dus aan Nederland voor haar bijdragen aan Frontex, zoals het op 16 maart naar Italië gestuurde kustwachtvliegtuig.
7 april: De Zaanse gemeenteraad besluit de bajesboten Zaanse Schande te laten liggen tot 7 maart 2013, in plaats van ze zoals gepland op 5 september 2011 te sluiten. Staatssecretaris Teeven heeft al laten weten dat wat hem betreft de boten er voor onbepaalde tijd blijven liggen. Extra aantal op te sluiten 'vreemdelingen': 576

Uit het bovenstaande rijtje, dat in slechts één maand werd opgenoteerd, kun je maar één conclusie trekken. De verantwoordelijke ministers en staatssecretarissen, feitelijk de hele bende die daar in Den Haag besloten heeft om van de kapitalistische BV Nederland één groot nationalistisch en racistisch law & order kamp te maken, zijn verantwoordelijk voor alle mensen die al door hun plannen om het leven gekomen zijn door moord, zelfmoord en vele weggemoffelde sterfgevallen waar je nooit wat van hoort.

Maar wat er met mensen gebeurt is niet van belang. Precedentwerking is bij elke beslissing, elk beleidsonderdeel het toverwoord van Leers en zijn bandietenbende. Stel je voor dat iemand aangemoedigd zou worden bij de Nederlandse grens aan te kloppen voor hulp, werk, zorg, leven. Stel je voor dat iemand zou willen blijven! Daarom wordt alweer een nieuw deportatiekamp op Schiphol gebouwd, wordt Kamp Zeist nog verder tot een fort omgetoverd, en worden nog meer mensen de dood ingejaagd. We horen dat nooit, en als we het wèl horen is er een "weloverwogen beslissing" genomen, zoals bij Nezam Azimi. Lokale politici werken aan dit alles naar hartelust mee omdat die gevangenissen zo goed zijn voor de economie en de werkgelegenheid in hun gemeente.

Te verwachten slachtoffers in de nabije toekomst, waarbij dit nog maar het topje is van de lijkenberg:

– 400 'Sahars'. – 38 Irakezen waaronder 17 kinderen.
– Talloze vluchtelingen op zee, tegengehouden door Frontex.
– Vele homo's vermoord omdat ze van Leers de kast weer in moesten.
– Het Koerdische gezin Yilmaz.

De ambassadeur van Iran heeft laten weten dat Nederland beter voor zijn migranten moet zorgen. Deze huichelaar heeft natuurlijk gelijk maar vertegenwoordigt zelf het moorddadig regime waarvoor mensen in de eerste plaats naar Nederland vluchten. In wezen zijn hij en Leers twee handen op dezelfde buik, die een mens als speelbal gebruiken voor hun criminele praktijken. Zij zijn collega's in de krepeerpolitiek, beiden moordenaars.

Alternatieven voor vreemdelingendetentie... Zoals je leest, zijn die er genoeg. Tot wanhoop en zelfmoord drijven, van bed lichten en razendsnel deporteren, het zijn maar twee voorbeelden ervan. Snel, kostenloos, uiterst efficiënt. Moet daarover gepraat worden met minister Leers? De tijd van praten met dit soort opdrachtgevers van de georganiseerde overheidsmisdaad zou al ruimschoots voorbij moeten zijn! Het wachten is nog slechts op particulieren die de humane zelfmoordpil voor wanhopige migranten op de markt brengen om aan dit ultimum remedium ook nog geld te verdienen. Voor de rest is overal al wel een bedrijf voor te vinden die het vuile werk voor Leers wil doen. Bouwen, bewaken, vervoeren, het komt allemaal dik voor elkaar.

Nog niet zo lang geleden klaagde Leers dat door acties bedrijven afzien van medewerking aan de vrijheidsroof. Ook beweerde hij dat IND medewerkers zouden worden bedreigd. “Dan komen ze maar naar mij toe!” zei hij. Goed plan voor de verandering. Het wordt tijd dat we die uitnodiging aannemen, maar dan niet om te praten. Er valt namelijk niet te praten over de manier waarop mensen moeten worden gechanteerd, gecontroleerd, geïntimideerd, opgesloten en gedeporteerd. Er valt niet te praten met mensen die wetten en regels maken om marteling en moord de schijn van legitimiteit te geven, om hen te helpen de maskers op te houden. Wie gaat er mee op visite bij Leers?

Joke Kaviaar, 8 april 2011Hard Leers?

Een hoog zieligheidsgehalte is goed voor kijkcijfers, verkoopcijfers en politiek theater. Wat een pracht van een voorstelling hebben we gezien de laatste dagen! Met in de hoofdrol: Leers vol medeleven aan het ziekbed van een doodziek jongetje zonder verblijfsvergunning. Met prachtige bijrollen voor de Telegraaf en Beatrix, allen even meelevend. Brok-in-je-keel werk voor gans het Nederlands volk. Maar het is niet meer dan show, die hand over het hart van steen van Leers, en de goedkeuring die hij krijgt van Wilders is als de aanmoediging van de kritische regisseur achter de coulissen. Het was een moment waarop we allemaal even mochten meehuilen en meeheulen en mochten laten zien hoe menselijk we allemaal zijn. Streng maar rechtvaardig werden heel wat traantjes weggepinkt. Tranen, zo heerlijk om te laten tijdens die dagelijkse opvoeringen van het moorddadig theater. Bis! Bis! Wij willen meer...

Als de toeschouwers, nadat het jongetje is gestorven, het theater hebben verlaten, wordt het weer stil. Wat zich verder allemaal afspeelt in die arena, hoe bloedig ook, is niet mooi om naar te kijken. Bovendien: we hebben ons portie zieligheid wel weer even gehad. Het arme kind kán daarom ook niet anders zijn dan een uitzondering, want o wee, straks komen er meer, willen er meer, worden 'het' er alleen nog maar meer en meer. Dat roepen politici al jaren. Leers onlangs nog, in een uitzending van Pauw en Witteman van 12 januari: “Heel Angola wil hier blijven”, opdat het volk gelooft dat we overspoeld zullen worden met... Het is maar goed dat we demagogen als Leers hebben om te waken over 'onze' grenzen en 'onze' welvaart!

De grens van het 'willen en kunnen meedoen', daarover gaat het, aldus Leers orerend tijdens een nieuwjaarsreceptie voor 'externe relaties', want: er zijn mensen die 'we' heel goed kunnen gebruiken, als ze maar 'mee willen doen'. Maar met wát? Als altijd bepalen degenen die geld en macht hebben wie er mee mogen doen, onder welke voorwaarden, en wat hun rol dan mag zijn in onze geldfabrieken. Leers bouwt met zijn vazallen aan beleid, zo buldert hij, maar de architectuur is 'nog niet een voorbeeld van efficiënte en functionele architectuur'. Wat een prachtige beeldspraak! Daar kunnen we wel wat mee: Opblazen die handel!

Een voorbeeld van de bouwwerkzaamheden dient zich nu al concreet aan: er moet een nieuw uitzetcentrum komen. Een sobere 'omgeving' met vrijheidsbeperkingen, speciaal voor moeders met kinderen die verdomme maar niet weg willen. Allemaal de schuld van de moeders natuurlijk want die procederen maar door en dat moet niet meer mogen. Uitgeprocedeerd is uitgeprocedeerd en dat doen 'we' allemaal heel zorgvuldig, net als opsluiten, deporteren, en geweld gebruiken. Altijd gepast, zorgvuldig, en netjes en als er iets niet helemaal goed gaat, dan is het niet de schuld van de politieke beulen en al die onder hen dienst nemen en roepen dat zij maar hun werk doen. Nee, het is altijd de verantwoordelijkheid van anderen: van de moeder, de rechter, van de advocatuur, maar nooit – nooit – nooit is het de schuld van de kapitalistische nationalistische structuren die elke bewegingsvrijheid van mensen verstikken.

Nog een nieuwe bak vol cellen dus. Ook daar valt geld aan te verdienen. Als we Leers' medeplichtige boef Teeven, de repressiespecialist, mogen geloven, worden die hokken zo klein mogelijk en wordt de hele handel ook nog eens geprivatiseerd. Welke op winst beluste zakkenvuller biedt ditmaal het meest voor het minste? BAM? Ballast Nedam? G4S? Strukton? ISS? Wie-o-wie mag de nieuwe 'locatie' straks gaan bouwen en waar moet het 'ding', dat noch gevangenis noch detentiecentrum mag heten, komen? Ah! ..maar dat is nog niet bekend.

Ik zeg Leers en zijn law&order bende alvast dit: dat ding vraagt erom vernietigd te worden voor het gebouwd is, en dan in één moeite door dat hele bouwwerk van jullie extreem rechtse coalitie.

Joke Kaviaar, 19 januari 2011