Home / Sloop de bajes!
Geen woord zonder daden!

Dit zijn geen tijden voor feest! Dit zijn tijden voor verzet!

Het kan niet anders zijn dan dat deze structuren zullen moeten worden aangevallen en vernietigd.


Help de ontsnapte vluchteling, niet de politie!

Het jarenlang gevoerde haatzaaibeleid heeft feilloos gewerkt. Dank u wel, Albayrak, dank u wel, Verdonk, dank u wel, Hirsch Ballin, dank u wel, Donner.


Maatregelen tegen verzet

Dat wordt in het vervolg dus: boeien én masker.. uit voorzorg. Dus wat zeuren ze eigenlijk, die beulen van de marechaussee?
Dit zijn geen tijden voor feest! Dit zijn tijden voor verzet!

Terwijl wij hier vrij zijn om door Amsterdam te lopen (hopen we), terwijl hier een feestelijke manifestatie wordt gehouden tegen racisme en vreemdelingenhaat, zitten vele mensen in dit land opgesloten omdat ze worden beschouwd als vreemdelingen. Dit is beleid en het bestaan van dit beleid is op zichzelf racisme omdat het strategie is om een apart gezette groep mensen te verwijderen.

Ze worden genoemd: illegalen, ongewenst, uitgeprocedeerd, gelukzoeker, of zelfs: crimineel!

Al jaren voeren opeenvolgende regeringen en hun ministers en staatssecretarissen een hetze tegen al deze mensen! Stelselmatig worden zij afgeschilderd als gevaarlijk, als terrorist, als verstoorders van de openbare orde en van onze rust en onze veiligheid. Ons versus hen. Het is bij lange na niet alleen Wilders die voor deze stemmingmakerij kan tekenen!
Sterker nog: zonder al die jarenlange vervolging, zonder dat jarenlang beleid van opjagen en haatzaaierij door Kosto, door Cohen, door Verdonk, door Donner, door Albayrak, door Hirsch Ballin, en vele anderen, zou er nu geen voedingsbodem zijn ontstaan voor racisten als Wilders en daarmee zijn zij de wegbereiders voor dit racisme. Zij zijn eigenlijk nog erger dan Wilders, want zij verschuilen zich achter de maskers van humaniteit en zijn niet als racisten herkenbaar.

Het huidige beleid en het beleid van de afgelopen decennia IS racistisch! Maatregel na maatregel is en wordt getroffen om alleen die groep mensen die het stempel 'illegaal' heeft gekregen het leven onmogelijk te maken.

Mensen worden gedeporteerd naar landen die voor hen gevaarlijk zijn. Mensen worden voor onbepaalde tijd opgesloten. Razzia's in huizen en op werkplekken. ID controles op huidskleur of kledij die niet naar westerse maatstaven is. Kopgeld voor arrestaties. Uitbreiding van opsporingsbevoegdheden van de vreemdelingenpolitie. Ongewenstverklaringen voor kleine strafbare feiten waar wij allemaal hooguit een boete voor krijgen. De lijst is eindeloos.

Het is genoeg geweest. Dit moet ophouden, niet morgen, niet vandaag, maar gisteren!

Er zijn in dit land maar liefst 6 gevangenissen waarin mensen opgesloten zitten omdat zij zijn uitgestoten, uitgekotst, afgewezen, illegaal en ongewenst verklaard. Duizenden mensen zitten vast omdat ze geen papieren hebben. Een veelvoud daarvan zwerft op straat rond zonder medische zorg, zonder enige vorm van hulp, afhankelijk van slecht betaald werk en uitbuiting, van gedwongen prostitutie, van liefdadigheid van humanitaire en kerkelijke instellingen. Zwerven, overleven, en je schuilhouden is het, met hele gezinnen tegelijk ook. Onzichtbaar gemaakte mensen. De angst om opgepakt te worden moeten mensen wel voelen in elke straat, bij elk station, op alle pleinen, tijdens werk, of in volgepropte zolderkamers, is dát iets om te vieren?

NEE! Dit zijn geen tijden voor feest ! Dit zijn tijden voor verzet!

De exploitatie van derde wereld landen en hun inwoners wordt hier in Nederland op kleinere schaal voortgezet en er wordt grof geld aan verdiend. Zonder kapitalisme geen grenzen, geen naties, geen onderscheid tussen mensen die we wel of niet kunnen gebruiken. De politiek van Fort Europa is kolonialisme! Er wordt hoe dan ook winst gemaakt over de ruggen van al die tot levenslang vluchten veroordeelde mensen. Is het niet door slecht betaalde arbeid, dan is het wel door hun opsluiting. Het kan niet anders zijn dan dat deze structuren zullen moeten worden aangevallen en vernietigd. Is het niet vandaag, dan is het wel morgen. We kunnen niet zwijgend, of zingend, of dansend erbij staan te kijken hoe mensen de dood in worden gejaagd ten gunste van onze welvaart.

Wij roepen aan iedereen op het vieren van onze vrijheid die alleen voor ons is te staken en voor de vrijheid van ons allen in verzet te komen. Onze vrijheid is niets waard zolang we dit alles tolereren. Breek de grenzen en de deportatiemachine af! Kom in verzet! Vrijheid voor allen!

Joke Kaviaar 30 mei 2010Maatregelen tegen verzet

Dit is hem geworden! Minister Hirsch Ballin demonstreerde vandaag het door TNO ontworpen transparant masker tegen bijten en spugen en spuugde erop los.
Resultaat: de toeschouwer werd bedolven onder een hoop smerig taalgebruik, maar het spuug bleef achter de tralies voor zijn mond hangen en droop binnendoor zijn kin af. TNO tevreden. De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) tevreden. Iedereen tevreden. Dat het u maar goed mag smaken, meneer de minister.

Nu kon de minister het ding zelf weer afzetten. Dat geldt niet voor de mensen voor wie dat ding ontworpen is door TNO. Namelijk, mensen die bang zijn om gedeporteerd te worden. Want als we de vuilbekkerij van Hirsch Ballin en CITT mogen geloven, dan is een derde van de uitzettingen mislukt.
Was het maar waar, dat het zo vaak lukte! Fysiek of verbaal geweld frustreert uitzettingen, zo luidt het. Ach, die arme jongens en meisjes van de marechaussee... Bravo voor een ieder die zich verzet! Daar is moed voor nodig, en die komt vaak voort uit wanhoop. Het verdient daarom heel veel respect en vooral ook: aanmoediging. Vliegtuigpassagiers, ga helpen!

Hirsch Ballin vindt: maatregelen zijn nodig! Het masker, ongewenstverklaringen, het kan niet op, maar bestond al lang. Een bericht over een masker dat geïntroduceerd zou worden zag in de zomer van 2004 al het daglicht. In februari 2004 maakte het boek 'Over de grens' van het autonoom centrum ook al melding van het gebruik van een 'hygiëne-masker' tegen spugen. Dit alles was in de tijd van Verdonk. Zo zie je maar weer dat het niks uitmaakt wie, en van welke partij, er de baas is over deportaties. PvdA (Cohen, Albayrak, Kosto), CDA (Hirsch Ballin, Donner), VVD (Verdonk), ze denken er allemaal hetzelfde over: Weg met al die mensen! De techniek heeft niet stil gestaan en successen worden ook gemeld: “De commissie is wel te spreken over de pogingen vreemdelingen in Europees verband uit te zetten. Vorig jaar hebben dertig gezamenlijke terugkeeroperaties plaatsgevonden.” Het gaat hier over de charters van Frontex, waarmee bijvoorbeeld ook Ricky, overlevende van de Schipholbrand, het land uit is gebonjourd. 24 uur lang in de boeien, aan handen en voeten, uit voorzorg. Dat wordt in het vervolg dus: boeien én masker.. uit voorzorg. Dus wat zeuren ze eigenlijk, die beulen van de marechaussee?

Tegelijk met deze berichtgeving over maskers was er een onopvallend bericht over extremisten die het uitzetbeleid bestrijden. Volgens mij verrichten de zich met hand en tand tegen deportatie verzettende vluchtelingen beter werk dan alle actiegroepen bij elkaar, maar toch. Ook hiertegen moeten maatregelen worden ondernomen, want “Het verzet van extreemlinks tegen het Nederlandse vreemdelingen- en asielbeleid is sinds enige jaren weer structureel en wordt steeds radicaler.” zo valt te lezen in een persbericht van justitie.
“Beste Ernst, you ain't seen nothing yet”, zou ik maar willen zeggen tegen de minister, want het is tamelijk overdreven. Sprekend voor mijzelf kan ik zeggen dat ik één keer gespuugd heb. Een voltreffer in het gezicht van een politieambtenaar, dat wel. Maar volgens politie, justitie en AIVD is het dus oppassen geblazen met die extremisten, waarbij onder extremisme worden verstaan: alle acties waarbij de wet wordt overtreden. Levensgevaarlijk, die blokkades en bezettingen! Het gaat helemaal nergens over en er mag dus best wel eens wat meer gebeuren.

Terug naar het echte verzet. Dat vindt plaats in de kerkers van de uitzetdiensten, daar kunnen we weinig aan bijdragen want we kunnen er niet bij. Het gebeurt ongezien, net als de repressie, de mishandelingen, de opsluiting. Wat kunnen wij, de zgn. extremisten, doen om aan het verzet daadwerkelijk bij te dragen?
Sabotage. Die repressie kán namelijk niet plaatsvinden zonder dat deze wordt voorgekookt door de faciliterende onderzoeksinstituten en testlaboratoria, en zonder commissies van toezicht zoals de CITT, die vooral toezicht houden op hoe adequaat en onopvallend het allemaal kan, en niet op het welzijn van mensen die het slachtoffer worden van de deportatiepraktijken. Die repressie kán eenvoudigweg niet bestaan zonder dat er detentiecentra worden gebouwd en zonder dat er privébewakers worden geworven die voor een schijntje het vuile werk wel willen doen voor Hirsch Ballin, en wie er na hem komt.
Maak hen het werk onmogelijk, en laat je niet voor de gek houden, want al deze lieden, ondernemers, ambtenaren, politici, ze zullen allen hun eigen masker dragen, en dat zijn mooie maskers die ze zelf desgewenst kunnen afnemen of verwisselen, al naar gelang wie er tegemoet wordt getreden. Zo ziet de één de kwijlende bek met tanden en de ander de minzame glimlach. Wij, die buiten staan en in vrijheid zijn, zullen hen telkens zien met de maskers die hen als fatsoenlijk moeten laten voorkomen. Het is aan ons om allereerst die maskers af te rukken!

Joke Kaviaar 16 april 2010
Zie eerder bericht over transparant masker: Een masker voor Albayrak!


Help de ontsnapte vluchteling, niet de politie!

Dordrecht, 23 maart jl. De politie zet een massale klopjacht op touw om een ontsnapte asielzoeker terug te vinden. Het haalt alle kranten en nieuwssites. Hoe kon dit gebeuren? Een deur van een politiewagen opengelaten? Geen handboeien om?

Park afgegrendeld. Politiehond op zijn spoor gezet. Helicopter met warmtecamera's de lucht in. Sms alert rond gestuurd. Gezocht in omliggende wijken. Snel werd het signalement van de uitgeprocedeerde man verspreid, als ware hij een gevaarlijke zware crimineel, een moordenaar, verkrachter, gewapende gek. Het volk spreekt er schande van.

Ja, het volk spreekt er schande van. Niet van het feit dat deze man zo werd opgejaagd, nee, vanwege het feit dat hij kon ontsnappen. Een, nog summiere, 'bloem'lezing uit reacties:

“natuurlijk neemt die vent weer de benen, net zoals zovelen uit de bak en tbs-klinieken”

“de deur naar nederland staat al jaren open hoor”

“zelfs die ene die daadwerkelijk word uitgezet lukt ze niet!”

“weer een iligaal die om aan geld te komen allerlei onzin moet uithalen ( zwart werken, overvallen plegen,enz,enz,)”

“Wanneer houdt dat softe gepamper nu eens op in Nederland? In de boeien en deuren op slot.”

“Dus na jaren procederen op mijn kosten kan hij nu jaren doorprofiteren.”


Het jarenlang gevoerde haatzaaibeleid heeft feilloos gewerkt. Dank u wel, Albayrak, dank u wel, Verdonk, dank u wel, Hirsch Ballin, dank u wel, Donner. U heeft allen een prima sfeer geschapen waarvan racisten als Wilders moeiteloos kunnen profiteren, en waarvan u zelf op uw beurt weer profiteert door de ontstane legitimatie voor nog meer criminalisering, law & order maatregelen, anti-terreurwetten en privacyschending, want u mag om stemmen te winnen niet onderdoen voor de man met de grootste bek en het blondste kapsel.

De media lusten er pap van! Beste burger, weet u meer over deze ontsnapte illegaal? Het mag. Verraad is in. Geneert u niet. Tip De Telegraaf! Bel de politie! (in die volgorde). Bij voorkeur met voor- en achternaam, nationaliteit, leeftijd, seksuele voorkeur, huidskleur, en natuurlijk: zijn verblijfplaats. Wow, wat spannend allemaal. Vergeet niet even een filmpje te maken voor YouTube en Geen Stijl. Zo'n enge man ontsnapt, wie weet krijgen we nog een spectaculaire achtervolging door de buurt..

Voor het schrijven van dit stukje heb ik nog eens even gegoogled, en wat vind ik? Het politiebericht, waarin staat: “De man was niet verdacht van een misdrijf, hij is niet gevaarlijk of zelfs vuurwapengevaarlijk.” Waarom dan toch zo'n ophef? Ze weten donders goed met wat voor jongen ze te maken hebben! Wie gelooft er nog dat die jongen niet gevaarlijk is als zulke middelen worden ingezet? Juist. Niemand. Daarom dus.

“19 jaar! Hij is net zo oud als mijn zoon!” roept een vriendin van mij uit. Als ik in Dordrecht had gewoond, was ik terstond, met een stapeltje kleren die er heel anders uitzien dan degenen die voldoen aan het signalement, in mijn auto gestapt en op zoek gegaan naar de jongen. Had ik hem zien lopen of schuilen, dan had ik het portier aan de passagierskant opengezwaaid zodat hij in kon stappen. En dan maar hopen dat hij het zou durven te vertrouwen. De meeste Nederlanders helpen tenslotte de jagers, niet de prooi.

Ik roep een ieder op in voorkomende gevallen de ontsnapte te helpen wegkomen, op wat voor manier dan ook. Oh ja, hulp bij ontsnappen is strafbaar. Maar ach, wat dondert het? “Er is pas vrijheid als ieder vrij is” stond er op een spandoek gehangen aan het bezette in aanbouw zijnde detentiecentrum op Rotterdam Airport, twee dagen na de ontsnapping. Laten we daden bij woorden voegen.

Joke Kaviaar, 6 april 2010