Home / Sloop de bajes!
Preventieve Actie!

In Naam der Koningin

"Onze stijgende levensverwachting is een groot goed." zo sprak Beatrix als allerlaatste. Met 'onze' bedoelde ze niet de levensverwachting van de mensen die opgesloten zijn in de detentiecentra.


Dit is de Zaanse Schande!

We moeten doorgaan, en verder gaan. De profiteurs het profijt ontnemen. Hen in de uitvoering van dit misdadige systeem dwarsbomen en het saboteren. Vrg niet om de vrijheid, nm de vrijheid!
Dit is de Zaanse Schande!

Is dit het einde van deze demonstratie? Nee! Want hier zitten nog steeds mensen opgesloten omdat ze als wegwerpartikelen worden beschouwd en gebruikt.

Tijdens het flyeren voor deze demonstratie sprak ik een vrouw die vond dat de mensen die hier opgesloten zitten profiteurs zijn. Ik zei haar wat ik nu ook zeg: het zijn juist de mensen die uitgebuit worden! En die uitbuiting, de uitsluiting en de opsluiting, die moet stoppen! Die mensen moeten vrij en die boten tot zinken gebracht!Het rijke westen, de kapitalistische staten met hun aan de mens opgelegde grenzen, dt zijn de profiteurs! De multinationals en de voor hen werkende overheden die zich democratisch noemen, die verdienen grof geld aan de grond die mensen hebben moeten verlaten vanwege droogte, overstroming, armoede en uitputting van de bronnen, het vernietigen van de natuur! Die verdienen geld aan de moderne slavernij, het moderne kolonialisme. Alles moet op een koopje! Olie, koffie, kleren, graan! De banken en de zakken van de rijken puilen uit van het graaien, van de rente, van de aandelen, van de oneerlijke handel! Het zijn die staten en die bedrijven die niet alleen in de zogenaamde Derde Wereld, maar ook hier weer profiteren van de mensen: door hen illegaal te verklaren. Want illegaal betekent afhankelijk en dus te gebruiken. Iemand die opgepakt kan worden en voor onbepaalde tijd opgesloten, zal niet klagen over slechte werk- en woonomstandigheden!

Wie verkrijgt hier nu geld over de ruggen van anderen? Een man of vrouw die op zoek ging naar een beter bestaan voor zichzelf of familie, en die hier alwr wordt ingezet voor het vuile, zware en slecht betaalde werk? Of de bedrijven die hen gebruiken, en de huisjesmelkers, de oplichters, de pooiers? Zij allen profiteren van de politiek van migratiebeheersing, die wordt mogelijk gemaakt door het door de staat ingezette opjaagbeleid en haar uitvoerders: De jacht- en waakhonden van politie, justitie en G4S, de afpersers van de Dienst Terugkeer en Vertrek, de beulen van de marechaussee!

Doen ze alleen maar hun werk? Nee! Het is kiezen voor loon in de vorm van bloedgeld. En zij zijn niet de enigen! De ontwerpers en bouwers, de cateraars, de lokale politici die roepen 'het is goed voor onze werkgelegenheid', het zijn allen profiteurs van het nationalisme en het racisme die met het kapitalisme hand in hand gaan. Daar trappen wij niet in!

Op dit moment is het onduidelijk hoe lang deze boten er nog zullen liggen. Als het aan justitie ligt nog een paar jaar, maar eigenlijk verloopt de vergunning voor het liggen van de boten al april volgend jaar. Wat gaat de gemeente Zaanstad doen? Gaat de gemeente wr zeggen: Het is goed voor onze economie? Het tijd om de strijd ook hier in Zaanstad weer op te laten laaien: die boten, die moeten weg! Die hadden al weg moeten zijn. Die hadden er nooit mogen komen! Vrijheid voor iedereen!

Hoeveel levens mag de migratiepolitiek van Fort Europa nog meer kosten? In het detentiecentrum Schiphol Oost overleed twee weken geleden nog zomaar een man. Franklin Othieno, uit Kenia. Asielverzoek afgewezen. Hoeveel zelfmoorden en pogingen nog in oorden als dit? Hoeveel meer geweld en isoleercellen? Met hoeveel levens mr mag er nog worden gespeeld aan de grenzen van Fort Europa door de inzet van Frontex? Nederland stuurt fregatten, helicopters, en marechaussee. Dt zien we hier niet! Maar deze boten, die zien we wl! Op deze plek is de repressie tegen migranten het meest zichtbaar.

Hoe lang nog laten we met de mensen daarbinnen sollen, hoe lang nog laten we met ons sollen en ons vertellen dat het allemaal wel humaan gebeurt? Dit is per definitie niet humaan. Keer op keer zitten mensen hier of elders vast. Steeds weer angst en onzekerheid. Mensen worden kapot gemaakt! Het is toch duidelijk dat het niet uitmaakt of in de regering linkse of rechtse partijen zitten? Het deportatiebeleid is onder Albayrak zo verscherpt dat een nieuwe regering het al bijna niet erger meer kan maken, alleen maar duidelijker! Het enige antwoord op de zich democratisch noemende lakeien van het geld is dan ook: verzet! Op welke manier dan ook, en waar dan ook!

Ik vroeg als eerste: is dit het einde van de demonstratie? Nu vraag ik, is dit het begin van mr dan alleen n demonstratie? Laat dat zo zijn! Want we kunnen het hier niet bij laten. Het heeft geen zin iets te vragen van de profiteurs en dan weer weg te gaan. Ze luisteren niet. Ze doen alleen alsof. Dus we moeten doorgaan, en verder gaan. De profiteurs het profijt ontnemen. Hen in de uitvoering van dit misdadige systeem dwarsbomen en het saboteren.

Vrg niet om de vrijheid, nm de vrijheid! Wat kunnen we doen? Die hekken moeten om en dat Nato draad moet weg. Die muren moeten plat en de tralies moeten door! Is het niet vandaag, dan is het morgen, of overmorgen. Want vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is, en dus is onze vrijheid van weinig waarde als ze niet de inzet is van strijd.

Genoeg gepraat! Doe wat nodig is!


Joke Kaviaar 25 september 2010In Naam der Koningin

Enige weken geleden wilde ik een man bezoeken die vastzit in de bajesboten in Zaandam. Terwijl ik wachtte om door het poortje te mogen lopen (dat moet zonder 'piepen'), keek ik naar de gang erachter. Er hing een groot portret van Beatrix, in vol ornaat nog wel, dus met kroon en glitterjurk en zo'n sjerp om en zo'n bontkraag. Op dat moment zou ik niets liever hebben gedaan dan het van de muur te rukken en in stukken te scheuren. Ze zouden nooit snel genoeg bij me zijn geweest om dat tegen te houden.

Maar zoiets doe je niet als je op bezoek gaat in een gevangenis. De repercussies zijn voor de mensen daarbinnen, en vooral voor degene die je wilt bezoeken. Allicht ook voor jezelf, maar dat is dan je eigen keus.
Ik hield me dus in, zoals je je onder zulke omstandigheden altijd inhoudt. Maar ook al hield ik me in, toch werd mij, kort na mijn stille fantasie over de verscheurde Beatrix, de toegang ontzegd. Reden werd niet gegeven. Later zou ik vernemen dat het was omdat ik 'meedoe aan demonstraties'.

Op zaterdag 25 september (vandaag) is er zo'n demonstratie bij die Zaanse bajesboten, die daar liggen 'In Naam der Koningin'. Zo wordt ook 'recht' gesproken in Nederland: In Naam der Koningin. En op diezelfde manier worden mensen langdurig in vreemdelingenbewaring opgesloten: In Naam der Koningin.
Ook 'In Naam der Koningin': deportaties van reeds langdurig opgesloten migranten, die op het moment dat ze te horen krijgen: "morgen ga je", een zelfmoordpoging doen door zich te verhangen, scheermesjes te slikken, hun polsen door te snijden, of een hartaanval krijgen, of zich gaan verzetten door zich in te smeren met poep, te trappen, bijten, spugen, worstelen...

Waarom doen mensen dat? Simpel: omdat ze bang zijn voor wat hen te wachten staat als ze eenmaal gedeporteerd naar dat verre land, wat 'In Naam der Koningin' heet "hun eigen land", uit het vliegtuig worden gegooid.

Inmiddels een twee maanden geleden werd het nieuwe detentiecentrum op Rotterdam Airport in gebruik genomen. De eerste verhalen komen naar buiten. Zo hoor je dat dus, over die zelfmoordpogingen en die hartaanval. 't Is nog maar net deze week gebeurd. Niet alle deportaties lukken, zo hoorde ik ook: zelfs geboeid en met een bijt- en spuugmasker op slaagden de beulen van de marechaussee er nog niet in een wanhopige vrouw te deporteren. Zulke angstige mensen belanden in de regel, net als mensen die een zelfmoordpoging hebben ondernomen of in hongerstaking zijn gegaan, in de isoleercel (ook wel: observatiecel) voor 14 dagen. Ook: In Naam der Koningin.

"Een harmonieuze samenleving is gebouwd op respect, verdraagzaamheid en wellevendheid." Je zou haast gaan geloven dat Beatrix en haar 'volk' niet weten wat er gebeurt achter die muren, die hekken, en dat NATO draad, maar deze slotzin aan de troonrede is niets anders dan lijm dat het volk in het gareel moet houden en moet laten geloven in 'ons' land, 'onze' economie, en nu ook in 'onze' verdraagzaamheid.

Toen tijdens Prinsjesdag een voorwerp naar de Gouden Koets werd gegooid, sprong het publiek massaal op de durfal die het gedaan had. Ik begrijp die mensen niet, die mensen die gehuld in oranje rotzooi langs die route zich staan te vergapen aan de rijkdommen van de monarchie en zich dan laten aanleunen dat er bezuinigd moet worden. Waarom zijn zij niet ook boos, en nemen het initiatief over? Waarom geen rotte eieren en rotte tomaten voor dat stelletje opgedofte monarchistische kapitalisten dat zich verrijkt over de ruggen van de armsten, of die nu wl of geen Nederlands paspoort hebben?

Wat brengt de mensen toch tot zulke verering van de grootste dieven en oplichters in hun paleizen? Is het een diepgeworteld nationalisme dat hen drijft? De vreugde over het, In Naam der Koningin, opjagen van andere mensen die als zondebok worden gebruikt om de 'eigen' burgers ook een beetje af te kunnen knijpen? Werkelijk, ik begrijp het niet. De man die iets gooide naar de Gouden Koets, die begrijp ik, wat zijn drijfveren ook waren. Zulks verdient eerder navolging dan vervolging.

"Onze stijgende levensverwachting is een groot goed." zo sprak Beatrix als allerlaatste. Met 'onze' bedoelde ze niet de levensverwachting van de mensen die opgesloten zijn in de detentiecentra. In Naam der Koningin worden naar hartenlust mensen kapot gemaakt.Joke Kaviaar 23 september 2010