Home
Geen bajesboten in Zaandam!
Een Nacht In De Schipholbajes


Op 25 oktober 2006 en 19 april 2007 blokkeerde Werkgroep Stop Deportaties de uitzetbajes Schiphol Oost.
Op 30 maart 2006 leverde de lokale sushi importeur een berg visafval aan de Zaanse gemeenteraad en wethouder Egberts in het bijzonder.

Justitie is er niet blij mee en gaat tot vervolging over. De rechtszaak vanwege de drie bovenstaande acties vond plaats op 25 september jl.

De hieronder geplaatste procesverklaring heb ik echter niet in zijn geheel kunnen voorlezen. De rechter ontnam mij het laatste woord en liet me door de parketpolitie van mijn stoel trekken, tegen de grond werken en de zaal en het gerechtsgebouw uitgooien.

Het moment waarop dit gebeurde heb ik gemarkeerd, zodat de lezer kan zien wat niet gezegd mocht worden. Advocaat Henk Kersting heeft de rechter gewraakt toen een medegedaagde na mij eveneens de mond werd gesnoerd. Er is dus nog geen uitspraak in deze zaken gedaan. (Joke Kaviaar 1 okt. '07)

25 september 2007:
PROCESVERKLARING vanwege rechtszaak om de 'visactie' bij de Zaanse gemeenteraad op 30 maart 2006, en de blokkades van Schiphol Oost op 25 oktober 2006 en 19 april 2007.

"Een wet die niet rechtvaardig is, is niet rechtmatig. Wl rechtvaardig en rechtmatig is het om die wet te breken."


Uit de stukken in mijn dossier blijkt een naarstige zoektocht van het openbaar ministerie en de marechaussee naar het bewijs tegen al wie collectief verantwoordelijk zou kunnen worden gehouden voor de blokkade van de Schiphol Oost deportatiebajes alhier op 25 oktober vorig jaar.

Tijdens de eerste zitting honoreerde de rechter de redenatie van de officier van justitie met twee weken voorwaardelijk voor degenen die hier toen verschenen. Ik was niet gekomen. Mij leek het zinniger om op dat moment de toegangshekken van Kamp Zeist te blokkeren.

Terugkomend op die verantwoordelijkheid. Het is opvallend dat een redenatie als deze wordt gevolgd. Immers, wanneer het over de verantwoordelijkheid gaat voor de Schipholbrand, wordt deze gedachtegang juist gemeden:

Net verantwoordelijk worden gehouden de ministers die opdracht gaven tot de bouw van deze bajes.

Net verantwoordelijk worden gehouden de ministers die beleidsmatig mensen zonder papieren opsluiten in deze bajes.

Zij verschenen niet voor de rechter.

Wl voor de rechter verscheen Achmed Isa. Volgens justitie is hij, en hij alleen, verantwoordelijk voor de elf doden van de Schipholbrand, want hij zou brand hebben gesticht.

Hj, en hij alleen, wordt verantwoordelijk gehouden en zat 15 maanden vast, waarvan 8 in afzondering, isolatiefolter dus, ook al heeft hij nog zo vaak gezegd dat er van enig opzet geen sprake is geweest.

Een niet goed gedoofde sigaret was de oorzaak. Zulke dingen gebeuren om de haverklap met mensen. Alleen zitten die dan niet opgesloten in de kerkers van de staat, en kunnen zij en hun buren dus ontsnappen aan rook en vlammen.

Geen gesloten deuren, geen celramen met dubbel gepantserd glas en tralies.

En zo kon het gebeuren dat Ahmed Isa als enige werd veroordeeld. Dat is klassenjustitie, maar het kan ook niet anders zijn dan dat. Immers, met het schuldig verklaren van Ahmed Isa, blijft de politiek buiten schot. Schone handen.

Nee, van een collectieve verantwoordelijkheid van regeringsleiders, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, van mensen die vr dit beleid gestemd hebben of alleen maar niet hebben geprotesteerd, mag geen sprake zijn.

Hoe anders is dat volgens het openbaar ministerie in deze rechtszaak tegen een aantal activisten, waarvan ik er eentje ben. Een 'groep' volgens de OvJ, die een goed georganiseerde actie uitvoerde. Volgens mij is de overheid veel beter georganiseerd.

Verantwoordelijkheid. Of k ergens schuldig aan ben, en waaraan dan? Zoekt u het maar uit. Ik voel me niet geroepen om aan dit hypocriete circus medewerking te verlenen. Op 19 april werd deze bajes weer geblokkeerd. Ook daarvoor ben ik hier vandaag. Ik zou een bevel niet opgevolgd hebben. Zal wel. Ik luister nooit zo goed naar ambtenaren in dienst van de staat. Ik doe niet aan "befehl ist befehl", zoals al die ambtenaren en lagere overheden, en stel de vraag:

Wie is werkelijk schuldig, en waaraan?

Is de gemeente Haarlemmermeer, die opnieuw een gebruiksvergunning af heeft gegeven, schuldig aan schendingen van mensenrechten, zoals het recht op vrije vestiging, het recht op vrijwaring van armoede, het recht op vrijwaring van angst?

Was deze bajes in de tussentijd gesloopt, dan hoefde niemand zich nog aan de hekken vast te ketenen!

Werden er geen nieuwe bijgebouwd, dan hoefde niemand de hekken van de Zaanse bajesboten omver te halen!

Had de gemeente Zaanstad nooit aan dit mensenrechten schendende beleid haar medewerking verleend, dan was ik nooit met een zak visafval naar de raadszaal gegaan!

Werden er geen onschuldige mensen opgesloten, dan kon niemand schuldig zijn aan deze misdaad: het opsluiten van mensen die een beter leven zochten, op de vlucht gingen voor oorlog, hongersnood, vervolging; het rechteloos maken van grote groepen mensen in de samenleving, die een verrijking van die maatschappij zouden kunnen betekenen; het bouwen van een Fort Europa, waarin de welvaart alleen voor ons is.

Leve de nationalistische schijterigheid!

Nederland is vol? Vol met bajessen ja.

Wat mij ontgaat is allereerst de noodzaak.

In plaats van bajessen kan men huizen bouwen.
In plaats van dagelijks voedseloverschotten weg te laten rotten, kan men mensen mee laten eten.
In plaats van mensen uit te sluiten, kan men mensen leren kennen.
In plaats van mensen de dood in te jagen, kan men mensen laten leven.

Wat mij ook ontgaat, is de rechtmatigheid.

Een overheid kan wetten maken, en kan het naleven ervan afdwingen. Maar dat maakt die wetten niet rechtvaardig, en een wet die niet rechtvaardig is, is in mijn ogen niet rechtmatig.

Wl rechtvaardig en rechtmatig is het om die wet te breken, .......

(Op dit moment werd ik door parketpolitie achterover getrokken)

.....ook al schrijft de wet straffen voor die deswege kunnen worden opgelegd.
Dat kan mij verbazen noch verontrusten: Een staat die mensen opsluit omdat ze geen verblijfspapieren hebben, voor onbepaalde tijd, in onmenselijke omstandigheden, zal wel wetten en straffen meten verzinnen om verzet de mond te snoeren. Want dat verzet, dat komt er. Dat verzet zal er ook blijven.

Ik zal dus wel in herhaling moeten blijven vallen: schrijven dt en waarom dit een misdaad is.
Ik zal dus wel in herhaling moeten blijven vallen: de overheid met verzet confronteren omdat dit een misdaad is; dit, deze deportatiebajes hier, achter deze rechtszaal.

Er is een sprinkler installatie aangelegd. Dan is alles ineens goed.

Een pleister op een gapende rottende wond.

De onachtzame houding van bewakers is nog dezelfde. Probeer 's nachts maar eens contact te krijgen met een bewaker, als je op de bel van je cel drukt hier. Niemand reageert. Levens blijven gevaar lopen, niet alleen na deportatie, maar ook daarvoor, in het voorportaal van die deportatie, hier in Schiphol Oost en in al die andere centra waar mensen worden 'opgevangen' zoals dat dan heet.

Dus u kunt me nog meer vertellen. U kunt me zeggen dat er andere 'democratische' middelen zijn. Ik ken het verhaal. Maar de democratie is een dictatuur van populisten en hun volgers. Daarom dnk ik liever zelf en daarom de ik liever zelf.

Drvoor neem ik verantwoordelijkheid, in mijn eigen hand, want die democratie, die is er niet voor mensen in nood. Mijn stem zal nog vele malen te horen zijn aan deze en andere poorten van de ene hel naar de andere, vele malen vaker dan die eens in het vier jaar in een stemhokje.

Als dat mij voor even een heel klein beetje deelgenoot moet maken van wat mensen zonder papieren wordt aangedaan, dan zij dat zo. Dan ng zal ik slechts een glimp zien, ervaren en voelen, van wat zij mee moeten maken, opgesloten achter rollen natodraad, vernederd, mishandeld en de dood ingejaagd.

Laat de mensen in dit land wakker worden en zich realiseren dat de ware criminelen in Den Haag in de regeringsgebouwen zetelen, en niet, zoals de politiek beweert, in al die deportatie bajessen zitten.

Pas geleden sprak ik een justitie ambtenaar bij de Zaanse bajesboten. De boten zullen worden gebruikt "zoals dat justitie uitkomt, waarvoor ze ze nodig hebben", aldus deze bewaker. Tegen de aanstaande bezoekgroep van de Zaanse bajesboten, alvast omgedoopt tot "Zaanse Schande", wordt gezegd dat er "illegalen" op de boten komen.
Wethouder Egberts van Zaanstad heeft er niets van begrepen. Niet toen ik hem wilde laten zien en ruiken hoezeer dat zaakje stinkt, letterlijk, en ook nu nog niet.

Ongetwijfeld krijgt hij nog spijt, net als de Rotterdamse gemeenteraad die te horen kreeg dat in de Rotterdamse bajesboten geen uitgeprocedeerde asielzoekers zouden komen. Net als de Rotterdamse gemeenteraad zal hij erachter komen dat als justitie zegt "alleen criminelen", of "alleen illegalen", dat zij daarmee bedoelen: iedereen die geen verblijfspapiertje heeft.

Maar deze wethouder, die wel de moed heeft om onschuldige mensen op te laten sluiten, maar te lafhartig is om aangifte tegen mij te doen omdat dat "zo'n toestand" wordt, meent dat wij "hier met z'n allen voor hebben gekozen".

Laat ook hij voor zichzelf spreken!

Ik heb er niet voor gekozen, en wil hieraan niet medeplichtig worden gemaakt.

Het minste wat ik kan doen, is in actie komen en het blijven zeggen:

Alle mensen zonder papieren vrij!

Alle deportatiebajessen dicht!

Gelijke rechten voor allen!

24-9-07 Joke Kaviaar
NO BORDERS!