Home / Ich Habe Es Nicht Gewusst
Doodsoorzaak nr. 1 onder vluchtelingen
Shoppen met Rita in Afrika / Gevangenenruil

"Help! Neederland Verzuipt!"

Rita Verdonk: Lessen In Wreedheid

Rita Verdonk Ongewenst Verklaard!
"Help! Neederland Verzuipt!"

Nu Rita's fregat op ramkoers aan bakboord op een ijsberg is gelopen, niet meer vlot te trekken valt en zachtjes blub blub blub doet, zal er geen stoppen meer aan zijn. Alle hens aan dek! Aan stuurboord tracht men het vege lijf te redden door in de sloepen te springen.

Met de champagnefles van zijn verkiezingsoverwinning nog in de hand, klaar om hiermee het schip van zijn dromen VVD-CDA-PVV te dopen, staat neo nazi partij kamerlid Geert Wilders die een hele bende oud-centrum-democraten en ander Janmaats tuig achter zich heeft weten te scharen, te tollen op zijn benen.

“De tsunami komt eraan! Ik heb het nog zó gezegd!”

Honderden Duizenden Enge Vreemdelingen die geen woord Neederlands spreken zijn al onderweg. Het bewijs is geleverd door Balkenendes eigen favoriete publieke omroep, voor normen, waarden, gezin en vaderland. Overal in Europa zingt het rond: Rita is kopje onder gegaan, gekielhaald door een stel piraten van de linkse kerk, Jan Peter is overstag gegaan en heeft nog net de enige aanwezige reddingsboei weten mee te grissen. Hij is niet het type kapitein dat tot het einde op zijn zinkend schip blijft.

Het is zwemmen of verzuipen. Terwijl ledematen en romp van wat eens een kabinet was, trappelend het hoofd boven water proberen te houden, naderen via de Middelandse Zee, rond Spanje en over de Noordzee de gammele bootjes der vluchtelingen. Wat zullen ze hard gepeddeld hebben dat ze zo snel om het Europees continent heen zijn gevaren!

Hoera! Fort Europa is Zeef Europa geworden! Neerhalen en slopen, die muren en hekken!

Graag zou ik een handje helpen om de rasecht gebleekte Wilders kopje onder te laten gaan en de hele nationalistische xenofobe bende met hem. Maar intussen is Jan Peter, met kaart en kompas bij de hand, voorzichtig aan het laveren om zo goed mogelijk uit de orkaan te voorschijn te komen. Boegbeeld Rita is in het ruim gezet. Het roer lijkt om. Vanaf de wal wordt nog door wat minder bekende stuurlui gemopperd dat die 'stroom' vluchtelingen 'ons' land naar de bodem zal laten zinken.

De waarheid echter, is dat deze lage landen nog eerder, namelijk uiterlijk in 2040, ten onder zullen gaan aan het smelten van de ijskappen op de noordpool. En de waarheid is dat de gedane 'toezeggingen' over het tijdelijk niet deporteren van mensen niet alleen maar druppels op een gloeiende plaat zijn, maar bovendien geen enkele zekerheid bieden voor de mensen om wie het gaat. En de waarheid is ook dat zelfs een linkser koers varende regering de drenkelingen uit die gammele bootjes niet aan boord neemt, maar illegaal verklaart en zonder blikken of blozen opsluit en deporteert. Het zijn maar 'gelukzoekers' namelijk.

“Geluk zoeken? Ben je nu helemáál gek geworden?!”

Ondertussen mag de door Rita en haar VVD gevaren koers weliswaar in stuurloos gedobber te lijken gestrand, de gehavende zeilen neer; de wind waarop werd gevaren is nog allerminst geluwd, en voor anker ligt men zeker niet. Driftig wordt op Schip Holland aan stuurboord gewerkt aan het dichten van het gat dat door de aanvaring met de ijsberg is ontstaan, terwijl aan bakboord wordt gevist naar een schat die er niet is.

En dat gaat die brave matrozen die zo dapper riepen om een generaal pardon nog opbreken. Na maanden van oeverloos getouwtrek op het gladde dek zal in het nieuwe jaar de vermoeide schippers der partijen nog voor het tij is gekeerd het water aan de lippen staan. Rita heeft inmiddels in de stuurhut de macht gegrepen en staat monter aan het roer. Mark zit in het kraaiennest en tuurt de horizon af.

“Land in zicht!” roept hij op een dag, en iedereen zal opgelucht zijn.

Een generaal pardon? Ik zou er niet blind op varen. Gelijke rechten en vrijheid voor migranten? Eerder zie ik het ons zelf doen: de gevangenen van de bajesboten bevrijden. Enteren! Ik denk dat we daarbij wel de hulp van die honderden duizenden migranten die onderweg zijn kunnen gebruiken, dus wat mij betreft zijn ze welkom.

Ik zet voor hen het licht van de vuurtoren vast aan!

Joke Kaviaar, 18/12/06

Rita Verdonk Ongewenst Verklaard!

Bij deze verklaar ik Rita Verdonk tot ongewenst Neederlander.

Of moet ik zeggen 'tot ongewenst wereldburger'? Immers, ik erken geen grenzen, geen naties. Laat ik dus consequent zijn: vastbinden aan een raket en de ruimte inschieten dan maar. Lijkt me wel zo veilig, want Rita is zo gevaarlijk dat we een waarschuwingssticker op haar voorhoofd kunnen plakken met de tekst: “Rita is dodelijk”. Met Rita als vice-premier, haar nieuwste megalomane waanidee, zullen de laatste restanten van respect voor de mensenrechten voorgoed in haar gezicht exploderen; te beginnen met de afschaffing van de commissie gelijke behandeling.

Motivatie voor de ongewenst verklaring (alsof er al niet genoeg was!):

Rita Verdonk verklaarde vandaag, 14 november 2006, de van brandstichting in de Schiphol Oost bajes beschuldigde Libiër Achmed Isa tot ongewenst 'vreemdeling'. Dát is pas vreemd! Het deporteren van mensen naar onveilige landen is namelijk hetgeen ongewenst is, en het tot kop van jut maken van een slachtoffer van de brand en al het andere onrecht door een bange minister ook, het opsluiten van onschuldigen in brandgevaarlijke cellen ook; allemaal ongewenst gedrag. Het deporteren van mensen is op zichzelf al vreemd én ongewenst te noemen! Wat geeft haar het recht? Wat geeft wie dan ook het recht?

Als we dan toch mensen dat recht gaan geven, eis ik het voor mezelf op om Rita Verdonk een schot onder haar verwende derrière te geven. En dat is níet vreemd; het is de meest logische gevolgtrekking uit jaren van adequaat en systematisch uitgevoerde onderdrukking, al kan niet iedereen dat even goed volgen.

Dezer dagen doet Rita erg haar best om bij het kiesgerechtigde volkje (daar vallen 'illegalen' NIET onder, zoals u zult begrijpen) in het gevlei te komen. Bij homo's bijvoorbeeld.
Worden er zomaar ineens 400.000 eurootjes vrijgemaakt voor de homo-acceptatie onder 'allochtonen'? Tuurlijk niet. Dat geld is al veel eerder afgedwongen en wordt nu in de publiciteit gegooid omdat het zo lekker ligt: vlak voor de verkiezingen. En passant het statement weer gemaakt dat al die 'buitenlanders' zo onaangepast zijn. Mooi meegenomen.

Maar het deporteren gaat in volle vaart door! Homo's naar Irak staan vooraan in de rij. Zij worden door Rita NIET geaccepteerd. Dát is nog eens het goede voorbeeld geven!
Die 400.000 euro is beter besteed aan het de ruimte inschieten van Rita Verdonk! “'t Is niet gevaarlijk in Irak,” zegt ze, “Alleen maar heel erg onplezierig, dus niet zeuren”.

Hallo COC! Wakker worden!

Terug naar Ahmed Isa. Nog altijd schuldig tot onschuld is bewezen, is hij op voorhand vast ongewenst verklaard. Daarvoor heeft Rita geen rechter nodig, ze loopt vast op feiten die geen feiten zijn vooruit en zo staat Ahmed voor een voldongen feit, ongeacht wat de wijze mannen in toga later ook zullen beslissen in zijn strafzaak. Een beslissing, zo hoopt Rita, die kan plaatsvinden zónder de zichzelf tegen valse beschuldigingen verwerende Ahmed want met een beetje geluk kan die al gedeporteerd zijn naar Libië!

De politiek, en dus de media, en dus het publiek: zij allen hebben Ahmed al veroordeeld. Een knap, maar niet nieuw, staaltje criminalisering. En weer gaat de minister van deportatie- en assimilatiezaken vrijuit.

Dát, Rita Verdonk, is meer dan een mens kan verdragen. Dat is machtswellust van een leugenaar en een moordenaar. Voor jarenlange vernietiging van levens hoefde je zelf geen wapens te hanteren, je woord en je handtekening waren genoeg: twee dagen geleden nog vernam ik van het lot van een Afghaanse man die volgens jou veilig is daar. Hij is er bedreigd. Hij moet er onderduiken.
Zijn verhaal lijkt verdacht veel op het verhaal van een andere Afghaanse man dat mij een jaar geleden ter ore kwam. En wéér vraag ik me af hoe lang het duurt voor we het bericht krijgen dat zijn lichaam is gevonden. Of we horen nooit meer iets. Dan bof je maar weer, Rita, want dat ontkent wel zo lekker.

IK stel voor dat we ten aanzien van Rita Verdonk ook maar eens de omgekeerde bewijslast gaan hanteren, dan leert ze hoe dat is:

Zolang we niets vernemen van gedeporteerde mensen, gaan we er vanuit dat ze vermoord zijn, op de vlucht, gevangen gezet, gemarteld, uitgehongerd, op een mijn gelopen, tot het dienen van leger of militie gedwongen, misbruikt, verkracht, of 'gewoon' verdwenen.

Schuldig!

Rita Verdonk, je bent ongewenst. Bij deze!

Joke Kaviaar, 14-11-06


Rita Verdonk: Lessen In Wreedheid

Ze lonkt vooruitlopend op een nieuw kabinet na de verkiezingen naar de positie van minister van onderwijs. Ik zie haar al staan, met die lat voor de klas. Een lesje in slaafsheid, straf, boete en beloning en vooral een lesje in verdeel en heers technieken, met veel liberale verplichtingen die in navolging van haar 'vreemdelingen' en 'integratie' beleid zullen leiden tot nog meer haat jegens alles dat onder de noemer 'allochtoon' valt te scharen. Een lesje in assimilatie. Een lesje in 'Hoe ontketen ik binnen vier jaar rassenrellen in de grote steden van één van de welvarendste landen ter wereld?'

Woensdag 8 november 2006: twee weken na de herdenkingen van de Schipholbrand en twee weken voor de verkiezingen, besloot het hof van de raadkamer dat Ahmed Isa Al-Jaballi die ten onrechte beschuldigd van brandstichting in de Schiphol bajes meer dan een jaar in voorarrest heeft gezeten, maar eens vrijgelaten moet worden. In februari voorspelde ik al, direct na de eerste pro forma zitting, dat zijn zaak uiteindelijk tot vrijspraak zal leiden.

De rechterlijke macht ziet die blunder inmiddels ook aankomen, maar Rita en haar IND zijn nog niet klaar met hun lesje 'Hoe ontloop ik verantwoordelijkheid en maak een ander tot zondebok' en hebben besloten om Ahmed weer in vreemdelingenbewaring op te sluiten. Overlevenden van de Schipholbrand stonden, terwijl het hof de zaak van Ahmed behandelde, buiten het gerechtshof met een spandoek: "Vrijheid voor Ahmed!". Ik vroeg hoe het met hen ging. "Goed," zeiden ze zonder uitzondering. Zullen ze bedoeld hebben: "Goed, als je ons lot met dat van Ahmed vergelijkt"?

Enige tijd later verliet een bus van de dienst justitiële inrichtingen het gerechtsgebouw. Er klonk gebons uit. Ahmed heeft hen gezien, en het spandoek. De advocaat van Ahmed was even daarvoor al naar buiten gekomen. Hij vertelde hoe justitie krampachtig vasthoudt aan de aanklacht die Verdonk moet vrijwaren van beschuldigingen zo vlak voor de verkiezingen, en hoe de 'zaak' tegen Ahmed dunner en dunner is geworden in de loop der maanden. We konden alleen maar hopen dat Ahmed nu eens in het gelijk zou worden gesteld.

Maar recht wordt niet gedaan in Nederland. Niet als het aan Rita ligt. Voor Ahmed geen vrijheid, maar opnieuw: vreemdelingenbewaring.
Niet omdat de IND hem uit wil zetten, nee, niet om die reden zal hij worden overgeplaatst naar de drijvende doodskisten in Rotterdam, of het deportatiekamp Zeist. Nee. Niet daarom.

Geen vrijheid voor Ahmed. Hij zou er wel eens vandoor kunnen gaan, de man die zelf over een groot deel van zijn lichaam de littekens van brandwonden heeft omdat hij uit alle macht heeft geprobeerd om het vuur in zijn cel te doven! Hij zou er wel eens vandoor kunnen gaan, de man die er alle belang bij heeft om bij zijn rechtszaak aanwezig te zijn teneinde zijn naam te zuiveren, te worden vrijgesproken, teneinde al het recht dat hem toekomt, en niet te vergeten de schadeloosstelling die hem toekomt, op te eisen.

Hij, Ahmed, die onschuldig is, zelf slachtoffer.

Eerder nog zie ik Rita er vandoor gaan om een goedbetaalde en vooral veilige post in het buitenland te aanvaarden, als het niet lukt om na de verkiezingen die ministerspost van Hoofdmeester te bemachtigen. Een Hoofdmeester die mensen een lesje leert, dat zij schuldig zijn tot hun onschuld is bewezen. Het gaat er namelijk om dat er een voorbeeld moet worden gesteld, dat er een zondebok wordt aangewezen, dat er van dat hele beleid, dat er van de brand, dat van de vervolging van Ahmed deze les uitgaat: "Kom Niet Naar Nederland".

Rita heeft bijna vier jaar de scepter als een zwaard van Damocles over de hoofden van mensen zonder papieren gezwaaid. Niet streng, maar meedogenloos. Niet rechtvaardig, maar rechteloos. En zo waart The Grim Rita lachend en handenschuddend propaganda voor haar eigen opgeblazen ego makend, als een boze geest die uit de fles gelaten is, in dit Nederland rond.

Laten we dáár maar eens een banvloek tegenaan gooien:
Moge haar misdadige lessen en de geesten van haar slachtoffers haar, overal waar zij gaat, achtervolgen, en haar plagen in haar dromen. Moge het vuur, haar aan de schenen gelegd door haar tegenstanders, daadwerkelijk ontbranden, zodat zij op een nacht wakker wordt omdat het haar te heet onder de voeten wordt. "Brand!" Want zij heeft talloze mensen overgeleverd aan een hel, waarbij die van Dante in het niet valt.

Zo werd Ahmed wakker die nacht: met vuur aan zijn voeten. Hij vocht ertegen, sloeg alarm, riep om hulp. Hij heeft meer dan een week in coma gelegen. Toen hij met brandwonden wakker werd, kreeg hij te horen dat elf mensen dood waren en dat hij daarvan de schuld kreeg. Hij werd langdurig en intensief verhoord. Het licht in zijn cel bleef aan: dag en nacht. Hij werd kapot gemaakt.

Hij, en zovele anderen, door de prestigieuze zuiveringsoperatie van Rita Verdonk en haar IND.


Vrijheid en recht voor Ahmed Isa Al-Jaballi!
Vrijheid en recht voor alle mensen zonder papieren!

Joke Kaviaar, 8-11-06

www.vertrokkengezichten.nl
Ahmed Isa Illegaal Opgesloten
Vrijheid voor Ahmed Isa Al-Jaballi!
Schipholbrand: "brandstichter" ONSCHULDIG
voorarrest verdachte schipholbrand verlengd
Brand